Laatste update blogbericht: 01-12-2019

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) betekent dit:

- voor het 1e kwartaal (VA1) woensdag 10 april 2019
- voor het 2e kwartaal (VA2) woensdag 10 juli 2019
- voor het 3e kwartaal (VA3) donderdag 10 oktober 2019
- voor het 4e kwartaal (VA4) vrijdag 20 december 2019

Let op: Het rekeningnummer is voor de voorafbetalingen AJ 2020 gewijzigd!

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Opgelet: Vennootschappen met boekjaren te paard die betalingen uitvoeren ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019, moeten het "oude" rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) blijven gebruiken. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.

Let op: Wijziging van de gestructureerde mededeling!

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen en zelfstandigen die het KBO-nummer als referentie gebruikten verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

“VA3

Wil je op de hoogte blijven van de fiscale actualiteit?
Schrijf je in voor een fiscale club in jouw buurt! (15 clubs op 12 locaties)

Rekentools:

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Wet van 25 december 2017 - BS 29 december 2017) heeft ervoor gezorgd dat vennootschappen sterker gesanctioneerd worden dan zelfstandigen (en bedrijfsleiders). De verschillen situeren zich op twee essentiële punten:

 1. Het vermeerderingspercentage bedraagt voor vennootschappen 6,75% en voor natuurlijke personen 2,25%.
 2. Vennootschappen worden vanaf de eerste euro belastingen gesanctioneerd wanneer ze niet of onvoldoende voorafbetalen. In de personenbelasting is de vermeerdering niet verschuldigd als ze lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend (= relatieve grens)of niet hoger is dan € 80 (= absolute grens).

Hoeveel betaalt u best vooraf?

Practicali helpt u graag op weg en ontwikkelde twee gratis rekentools:

 1. De rekentool voor de berekening van de enige en optimale voorafbetaling.
  Met deze rekentool berekent u hoeveel u in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal moet doen als enige storting om de vermeerdering te vermijden. 
 2. De rekentool vermeerdering voorafbetalingen .
  Met deze rekentool kan u elke verdeling van voorafbetalingen over de vier kwartalen invoeren en de vermeerdering berekenen.

Overzicht voorafbetalingen aanslagjaar 2020

 1. Uiterlijke data van ontvangst door de dienst voorafbetalingen
 2. Hoe doe ik als vennootschap of natuurlijk persoon mijn voorafbetalingen?
 3. De vermeerdering en het vermijden ervan
 4. De bonificatie
 5. Vanaf welk bedrag aan geschatte belasting begint de vermeerdering te spelen?
 6. Hoeveel en wanneer betaalt u best vooraf om de vermeerdering te vermijden?
 7. Hoe de belasting correct inschatten?
 8. Hoeveel bedraagt de enige optimale voorafbetaling AJ 2019?
 9. Rekentool voor de enige optimale voorafbetaling
 10. Rekentool vermeerdering VA

1. Uiterlijke data van ontvangst door de dienst voorafbetalingen 

Voor het verrichten van voorafbetalingen is een driemaandelijkse vervaldag voorzien. De uiterste vervaldagen in onderstaande tabel gelden voor natuurlijke personen en vennootschappen die hun boekjaar per kalenderjaar voeren.

- voor het 1e kwartaal (VA1) woensdag 10 april 2019
- voor het 2e kwartaal (VA2) woensdag 10 juli 2019
- voor het 3e kwartaal (VA3) donderdag 10 oktober 2019
- voor het 4e kwartaal (VA4) vrijdag 20 december 2019

Dit zijn de uiterste data waarop de betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. U wacht dus beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Voor boekjaren van 12 maanden die niet samenvallen met een kalenderjaar (= boekjaren te paard) moeten de voorafbetalingen gebeuren uiterlijk op de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Als een vervaldag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt de vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Als het boekjaar niet begint op de eerste dag van de maand wordt de beginmaand niet meegeteld en de afsluitmaand voor een volle maand geteld. Voor boekjaren korter en langer dan 12 maanden gelden speciale regels.

Opgelet: De betalingen die vennootschappen met boekjaren te paard, ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het "oude" rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen.

2. Hoe doe ik als vennootschap of natuurlijk persoon mijn voorafbetalingen?  

Indien u voorafbetalingen wenst te doen kan dit best op basis van de vermeldingen op de voorgedrukte overschrijvingsformulieren. Heeft u de voorgedrukte betaalformulieren niet bij de hand dan kan u de betaling doen zoals hierna aangegeven.

Tip: Sla de gestructureerde mededeling samen met de begunstigde op in uw bankprogramma. De gestructureerde mededeling wijzigt in principe niet zodat u er in de toekomst verder gebruik van kan van maken!

Opgelet: de gestructureerde mededeling is voor voorafbetalingen vanaf AJ 2020 gewijzigd voor natuurlijke personen en zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen. Gebruik in dit geval de nieuwe gestructureerde mededeling die op de betaaluitnodiging staat vermeld.

Betaalinstructies voor vennootschappen

Uw vennootschap beschikt over een ondernemingsnummer. Aan de hand van dit ondernemingsnummer kan via de volgende module een gestructureerde mededeling worden berekend (berekeningsmodule). Door deze gestructureerde mededeling te gebruiken verzekert u zich ervan dat de voorafbetaling correct aan uw vennootschap wordt gekoppeld.

Hou rekening met de volgende betaalinstructies:

 • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend
 • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het Inningcentrum - Dienst voorafbetalingen
 • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen
 • gebruik als mededeling:
  - Bij voorkeur, in de daarvoor bestemde zone, de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer en dat via de hierboven aangeduide module. Hierdoor zal de betaling automatisch aan de onderneming worden gekoppeld.
  - Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin het ondernemingsnummer.

Als uw vennootschap de betaling door een derde – bv. door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of deel hem minstens uw ondernemingsnummer mee, aan de hand waarvan hij zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.

Na deze eerste betaling zal uw vennootschap voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

Betaalinstructies voor zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen

Als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep heeft u normaal gezien een ondernemingsnummer. Aan de hand van dit ondernemingsnummer kan via de volgende module een gestructureerde mededeling worden berekend (berekeningsmodule). Deze gestructureerde mededeling moet u ook bij uw eerste voorafbetaling gebruiken.

Hou rekening met volgende betaalinstructies:

 • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam is geopend
 • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117  (BIC: PCHQ BEBB) van de dienst Voorafbetalingen-natuurlijke personen
 • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen - natuurlijke personen"
 • gebruik als mededeling:
  - Bij voorkeur, in de daarvoor bestemde zone, de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer en dat via de hierboven aangeduide module. Hierdoor zal de betaling automatisch aan uw dossier worden gekoppeld.
  - Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin het ondernemingsnummer.

Als u de betaling door een derde – bv. door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of deel hem minstens uw ondernemingsnummer mee, aan de hand waarvan hij zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.

Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het betalingsformulier vermeldt bij de betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

Betaalinstructies voor particulieren

Gebruik bij voorkeur de gestructureerde mededeling zoals vermeld op de voorgedrukte overschrijvingsformulieren. Vindt u uw betaalformulieren niet terug of doet u voor de eerste keer een voorafbetaling dan kan u best NIEUW gevolgd door uw rijkregisternummer vermelden in de vrije mededeling (zie achterkant van uw identiteitskaart).

Hou rekening met volgende betaalinstructies:

 • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat
 • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)
 • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen - natuurlijke personen"
 • vermeld in de zone "vrije mededeling" NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer. U vindt dit nummer op de achterkant van uw (elektronische) identiteitskaart. Heeft u geen rijksregisternummer, vermeld dan NIEUW gevolgd door uw geboortedatum onder de volgende vorm: JJJJ.MM.DD. Bijvoorbeeld NIEUW 1954.10.25.

U kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.

Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Hierop zal het u toegekend refertenummer voorafbetalingen worden meegedeeld. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

3. De vermeerdering en het vermijden ervan 

Zowel de vennootschappen als de zelfstandige natuurlijke personen (bedrijfsleiders, winsten en batenbehalers en de meewerkende echtgenoten) zijn in de regel onderworpen aan de vermeerdering. Kleine vennootschappen worden gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting niet geconfronteerd met een belastingvermeerdering als zij voor die boekjaren niet of te weinig voorafbetalen. Hetzelfde geldt ook voor zelfstandigen die zich in de vorige drie jaren voor de eerste maal als zelfstandige in een hoofdberoep hebben gevestigd.

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
PB + VenB PB + VenB PB VenB* PB VenB
vermeerderingspercentage 2,25% 2,25% 6,75% 2,25% 6,75%
wegwerken van de vermeerdering:          
- bedrag van de 1e voorafbetaling × 3% 3% 9% 3% 9%
- bedrag van de 2e voorafbetaling × 2,5% 2,5% 7,5% 2,5% 7,5%
- bedrag van de 3e voorafbetaling × 2% 2% 6% 2% 6%
- bedrag van de 4e voorafbetaling × 1,5% 1,5% 4,5% 1,5% 4,5%
geen vermeerdering indien ze lager is dan          
- ... pct van de grondslag waarop ze is berekend (relatieve grens): 0,5% 0,5% nihil 0,5% nihil
- volgend bedrag (absolute grens): € 80 € 80 nihil € 80 nihil

* In het uitzonderlijke geval dat voor vennootschappen het boekjaar zou aanvangen vóór 1 januari 2018 zullen de regels voor AJ 2018 uitzonderlijk een laatste keer van toepassing zijn.

4. De bonificatie 

Een bonificatie kan worden verleend aan alle natuurlijke personen (nooit aan vennootschappen) die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn.

Merk op dat de belastingen die in aanmerking komen voor bonificatie niet beperkt zijn tot de belastingen op de inkomsten als zelfstandige. Het betreft de belasting op zowel gezamenlijk als afzonderlijk belaste inkomsten verhoogd tot 106% (forfaitaire opcentiemen), verhoogd met de federale belastingvermeerderingen en verminderd met de verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen en de federale en gewestelijke belastingkredieten.

Beginnende zelfstandigen die niet aan de belastingvermeerdering zijn onderworpen kunnen ook de bonificatie genieten. Als hun belastbare inkomsten, inkomsten met vermeerdering omvatten, worden de voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) bij voorrang aangewend om die vermeerdering te vermijden, slechts het saldo kan in aanmerking genomen worden voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
bonificatie:      
- bedrag van de 1e voorafbetaling × 1,5% 1,5% 1,5%
- bedrag van de 2e voorafbetaling × 1,25% 1,25% 1,25%
- bedrag van de 3e voorafbetaling × 1,00% 1,00% 1,00%
- bedrag van de 4e voorafbetaling × 0,75% 0,75% 0,75%

5. Vanaf welk bedrag aan geschatte belasting begint de vermeerdering te spelen? 

De absolute grens van € 80 (AJ 2020) geldig in de personenbelasting zorgt ervoor dat zelfstandigen die weinig belastingen betalen, niet gesanctioneerd worden met een vermeerdering als ze niet voorafbetalen. Bij zelfstandigen wordt de vermeerdering tot 90% gereduceerd.

Dit is voor zelfstandigen het geval bij een geschatte belasting lager dan € 3.950,62.
AJ 2020 - zelfstandigen: 3.950,00 × 2,250% × 90% = 79,99 is lager dan 80

Vennootschappen worden vanaf de eerste euro gesanctioneerd bij onvoldoende voorafbetalingen.

Conclusie:
Is de geschatte belasting voor een zelfstandige hoger dan € 3.950, dan is het aangewezen om voorafbetalingen te doen om de vermeerdering te vermijden. Voor vennootschappen zijn voorafbetalingen nuttig vanaf de eerste euro aan belastingen!

6. Hoeveel en wanneer betaalt u best vooraf om de vermeerdering te vermijden? 

De fiscale administratie stelt zelf een ramingsmethode voor waarbij wordt uitgegaan van de ingeschatte belasting. Zowel voor zelfstandigen als voor vennootschappen die hun boekjaar per kalenderjaar voeren stelt de administratie voor de geraamde belastingen te delen door 4 en het verkregen quotiënt op het tiental af te ronden en dit bedrag ieder kwartaal te storten.

Veel zelfstandigen en vennootschappen vragen zich af hoeveel ze nu best vooraf zouden betalen. U kan zoals de fiscale administratie voorstelt uw belasting mooi gespreid over de 4 kwartalen voorafbetalen om zo de vermeerdering te vermijden, maar zelfstandigen en vennootschappen opteren vaak ook voor een andere verdeling.

Om maximaal van het percentage van 3% of 9% (VA1) te genieten kan u in het eerste kwartaal een eenmalige voorafbetaling (VA1) doen die precies nodig is om de vermeerdering te vermijden. U kan bij uw bank zelfs een financiering afsluiten om deze enige en optimale voorafbetaling te doen. U kan op eenvoudige wijze de voor u enige en optimale voorafbetaling berekenen (= rekentool enige optimale voorafbetaling). Niet alleen voor het eerste kwartaal, maar ook voor het tweede, derde en vierde kwartaal.

Indien u uw voorafbetalingen beter wil afstellen op uw cash-flow en een andere spreiding wenst kan u dit eenvoudig simuleren met onze tweede berekeningstool (= rekentool vermeerdering VA).

Belangrijk aandachtspunt:
Voor de berekening van de voorafbetalingen vertrekt u van een geschatte belasting. Bouw dus de nodige veiligheidsmarge in en volg uw inschatting verder op. Zo kan u in de latere kwartalen eventueel nog bijsturen. Ook houden onderstaande berekeningen geen rekening met eventuele afrondingen, bouw dan ook een veiligheidsmarge in!

7. Hoe de belasting correct inschatten? 

Om het bedrag van de voorafbetalingen te kunnen ramen moet een inschatting worden gemaakt van de belastingen. De geschatte belasting waar we verder naar verwijzen is gelijk aan de geraamde berekeningsgrondslag van de vermeerdering. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen vennootschappen enerzijds en zelfstandigen anderzijds.

 • Voor vennootschappen is de geschatte belasting gelijk aan
  de belasting, verhoogd met de crisisbijdrage en
  verminderd met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen.

  Hierbij moet u enkel rekening houden met de belasting op de normale winst en de belasting op meerwaarden op aandelen. De afzonderlijke aanslagen, zoals de aanslag geheime commissielonen, de 5 %‐aanslag op landbouwsubsidies en de 10% aanslag op de liquidatiereserve zijn niet aan de vermeerdering onderworpen.

  Opgelet: volgens de huidige regelgeving is de bijzondere aanslag op het bezoldigingstekort wel aan de vermeerdering onderworpen. Deze aanslag kan op de valreep nog worden afgeschaft (zie blogbericht: Einde van de 5,1% aanslag op het bezoldigingstekort: vanaf wanneer?)

 • Voor zelfstandigen is de geschatte belasting gelijk aan
  de belasting op de gezamenlijk belaste inkomsten als zelfstandige, verhoogd met 6% (= forfaitaire opcentiemen),
  en verminderd met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen met betrekking tot die inkomsten.

8. Hoeveel bedraagt de enige optimale voorafbetaling AJ 2020? 

De enige optimale eerste voorafbetaling voor vennootschappen?

De berekeningsbasis voor de vermeerdering van 6,75% is de belasting, inclusief de crisisbelasting, verminderd met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen. Dit is de geschatte belasting.

Vennootschappen kunnen met een eerste voorafbetaling (VA1) van 75% van de belasting de vermeerdering volledig wegwerken.
 
Dit volgt uit onderstaande berekening:
(6,75% × belasting) - (VA1 × 9%) = 0
(6,75% × belasting) = VA1 × 9%
(6,75% / 9%) × belasting = VA1
75% × belasting = VA1

De enige optimale eerste voorafbetaling voor zelfstandigen?

De berekeningsbasis voor de vermeerdering van 2,25% is gelijk aan 106% van de belasting op het nettobedrag van de gezamenlijk belaste inkomsten als zelfstandige, waarna de bedrijfsvoorheffing, belastingkredieten en andere verrekenbare of terugbetaalbare bestanddelen (m.b.t. de inkomsten als zelfstandige) in mindering worden gebracht.

Dit is de geschatte belasting. Voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020 wordt de vermeerdering niet toegepast als de tot 90% gereduceerde vermeerdering lager is dan € 80 (= absolute grens) of lager is dan 0,5% van de belasting waarop de vermeerdering wordt berekend (= relatieve grens).

Bij een belastingbedrag van € 16.000,00 is de absolute grens gelijk aan de relatieve grens, want € 16.000,00 × 0,5% = € 80. De absolute begrenzing is van toepassing voor een belastingbedrag tot € 16.000,00, erboven zal de relatieve grens van 0,5% worden toegepast.
 

 1. U dient geen voorafbetalingen te doen indien het geschatte belastingbedrag lager is dan € 3.950,62.
  De verklaring is eenvoudig: 3.950,62 × 2,25% × 90% = € 80,00, de absolute grens.
   
 2. Indien de geschatte belasting ligt tussen de 3.950,38 en de 16.000,00 euro
  kan u met een eerste voorafbetaling (VA1) van 75% van het geschatte belastingbedrag verminderd met 2.962,96 de vermeerdering volledig wegwerken.
   
  Dit volgt uit onderstaande berekening, rekening houdend met de absolute grens van € 80:
  [ (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) ] × 90% = 80,00
  (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) = 80,00 / 90%
  (2,25% × belasting) - (80,00 / 90%) = VA1 × 3%
  (2,25% / 3%) × belasting - [ 80,00 / (90% × 3%) ] = VA1
  75% × belasting - 2.962,96 = VA1
   
 3. Als het geschatte belastingbedrag hoger is dan € 16.000,00
  kan u met een eerste voorafbetaling (VA1) van 56,4815% van het geschatte belastingbedrag de vermeerdering volledig wegwerken.
   
  Dit volgt uit onderstaande berekening, rekening houdend met de relatieve grens van 0,5% van de belasting:
  [ (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) ] × 90% = (0,5% × belasting)
  (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) = (0,5% / 90%) × belasting
  (2,25% × belasting) - [ (0,5% / 90%) × belasting ] = VA1 × 3%
  (1,694444% × belasting) = VA1 × 3%
  (1,694444% / 3%) × belasting = VA1
  56,48148148...% × belasting = VA1
   

Overzichtstabellen voor de enige optimale voorafbetaling (AJ 2020)

We hebben dezelfde oefening ook gemaakt voor de andere voorafbetalingen, zowel voor vennootschappen als zelfstandigen. In beide tabellen vindt u telkens de optimale enige voorafbetalingen (VA1, VA2, VA3 en VA4) terug. Het resultaat van de formule is de enige voorafbetaling die in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal nodig was om de sanctie van de vermeerdering te vermijden.
 

 • Enige voorafbetaling voor vennootschappen AJ 2020

  geschatte vennootschapsbelasting
  Uiterste betaaldatum Belastingvoordeel Eenmalige voorafbetaling
  10.04.2018 (VA1) 9% 75% × B
  10.07.2018 (VA2) 7,5% 90,00% × B
  10.10.2018 (VA3) 6% 112,50% × B
  20.12.2018 (VA4) 4,5% 150% × B
 • Enige voorafbetaling voor zelfstandigen AJ 2020
  geschatte personenbelasting
    0,00 - 3.950,00 3.951,00 - 16.000,00 16.000,00 - ...
  VA1 nihil 75,00% × B - 2.962,00 56,49% × B
  VA2 nihil 90,00% × B - 3.555,00 67,78% × B
  VA3 nihil 112,50% × B - 4.444,00 84,73% × B
  VA4 nihil 150,00% × B - 5.925,00 112,97% × B

  9. Rekentool voor de enige optimale voorafbetaling 

  Personenbelasting Vennootschapsbelasting
  AJ 2019 AJ 2020
  VA1 VA2 VA3 VA4
   

  10. Rekentool vermeerdering VA 

  Personenbelasting Vennootschapsbelasting
  AJ 2019 AJ 2020
   

Mis de volgende sessies van onze fiscale club niet!

 • Schrijf u in voor de resterende 3 sessies van onze fiscale club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) tot 30 juni 2023!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief