Zie ook: Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) voor zelfstandigen: maximaliseer uw voordeel in 2024

Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is een zeer fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Maar betaal in 2023 zeker niet te veel!

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen die u in 2023 betaalt zijn fiscaal aftrekbaar:

 • in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden
 • en voor zover de aangeslotene de verschuldigde bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen die tijdens het betrokken jaar opeisbaar zijn geworden, effectief en volledig tijdens datzelfde jaar heeft betaald.

De maximale bijdrage voor het jaar 2023 moet worden vastgesteld op basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige verkregen tijdens het derde jaar vóór dat waarvoor die bijdrage is verschuldigd. Dat is het jaar 2020 (aanslagjaar 2021)

Concreet bedraagt het maximaal aftrekbaar bedrag van de VAPZ-bijdragen voor 2023:

 • gewoon VAPZ:
  uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2020 (AJ 2021) × 638,93 / 540,03
  × 8,17%, met een absoluut maximum van 3.859,40 euro.
 • sociaal VAPZ:
  uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2020 (AJ 2021) × 638,93 / 540,03
  × 9,4%, met een absoluut maximum van 4.440,43 euro.

De hierna vermelde maximale (S)VAPZ-bijdragen voor 2023 (AJ 2024) gaan uit van het inkomen van een zelfstandige die minstens drie jaar actief is.

Jaarinkomen
2020 (AJ 2021)
Geïndexeerd
× 638,93/540,03
Gewoon VAPZ
(8,17%)
Sociaal VAPZ
(9,40%)
€ 5.000 € 5.915,69 € 483,31 € 556,07
€ 10.000 € 11.831,38 € 966,62 € 1.112,15
€ 15.000 € 17.747,07 € 1.449,94 € 1.668,22
€ 20.000 € 23.662,76 € 1.933,25 € 2.224,30
€ 25.000 € 29.578,45 € 2.416,56 € 2.780,37
€ 40.285,16 € 47.238,66 € 3.859,40
(max. plafond)
€ 4.440,43
(max. plafond)
€ 50.000 € 59.156,90 € 3.859,40
(max. plafond)
€ 4.440,43
(max. plafond)

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?