Wegens de coronacrisis konden zelfstandigen uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen van 2020 en 2021 zonder dat de aftrek van de VAPZ-premie van 2020 en 2021 in gevaar kwam. Omwille van de energiecrisis kan de zelfstandige uitsteI van betaling vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2022. Hoe zit dat met de fiscale aftrek van de VAPZ-premie 2022 indien op 31.12.2022 nog niet alle sociale bijdragen zijn betaald?

Aftrek VAPZ-premies voor 2022: betaal sociale bijdragen tijdig!

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2023!

Onbetaalde sociale bijdragen = geen aftrek VAPZ

Heeft de zelfstandige een verzekering voor een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan zijn de premies daarvan aftrekbaar (art. 52, 7°bis WIB 92) indien de voorlopige sociale bijdragen en eventuele regularisatiebijdragen van twee jaar eerder vóór het einde van het kalenderjaar betaald zijn. Wie zijn/haar sociale bijdragen te laat, verliest de aftrek van de VAPZ-premie.

Wegens de coronacrisis mochten zelfstandigen de betaling van hun voorlopige kwartaalbijdragen voor 2020 en 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 met een jaar uitstellen.

Wie van dat uitstel voor sociale bijdragen gebruikgemaakt heeft of een afbetalingsplan kreeg, maar toch VAPZ-premies betaalde, kon rekenen op begrip van de administratie. De fiscus aanvaardde dat die premies VAPZ dan toch aftrekbaar waren in de aangifte personenbelasting van de inkomstenjaren 2020 en 2021.

Energiecrisis: uitstel van betaling

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van de energiecrisis, kunnen voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2022, een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzeke-ringsfonds om de betaling met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen aangerekend zullen worden en zonder invloed op de uitkeringen. Dat betekent dat de bijdragen van het vierde kwartaal 2022 betaald moeten worden vóór 31.12.2023.

De aanvraag tot uitstel van betaling voor het vierde kwartaal moet uiterlijk op 15.12.2022 bij het sociaal verzekeringsfonds ingediend worden.

De aanvraag tot uitstel moet worden gestaafd met bewijsstukken waarbij de zelfstandige moet aantonen dat de energiekosten op heden een sterke stijging kennen t.o.v. het vierde kwartaal 2021 (a.d.h.v.  de energiefacturen.

Let op  met de VAPZ-premie voor inkomstenjaar 2022?

De fiscus laat weten dat de tolerantie voor 2020 en 2021 niet doorgetrokken wordt naar 2022. Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2022 te behouden, moet de zelfstandige dus de volgende bijdragen vóór 31 december 2022 betalen:

  • alle voorlopige bijdragen (dus ook het vierde kwartaal) die u voor 2022 verschuldigd bent (met inbegrip van de regularisatiebijdragen die in 2022 vervallen);
  • alle uitgestelde bijdragen van 2021 die u in 2022 moet betalen;
  • alle uitgestelde bijdragen van 2020 die u met een afbetalingsplan betaalt.

De VAPZ-premie 2022 slechts aftrekbaar indien alle sociale bijdragen vóór 31.12.2022 betaald zijn!

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief