De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2025 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2024 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2025 (kalenderjaar 2024). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2023, 2024 en 2025 op een overzichtelijke manier snel terug.

Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2019.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2018.

 1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen
 2. Belastingschalen in de personenbelasting
 3. Belastingvrije sommen
 4. Nettobestaansmiddelen
 5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming
 6. Vrijgestelde beroepsinkomsten
 7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen
 8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a.
 9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers
 10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers
 11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers
 12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders
 13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot
 14. Economische vrijstellingen
 15. Roerende inkomsten en auteursrechten
 16. Diverse inkomsten
 17. Onroerende inkomsten
 18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten
 19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus
 20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen
 21. Andere belastingverminderingen
 22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente, ...
 23. Procedure: minimum van de belastbare winst
 24. Diamanthandel
 25. Tax-shelter euribor + 4,5
 26. Tarieven risicokapitaal (notionele interestaftrek)
 27. Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club

De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2025

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025

Federale autonomiefactor:

24,957 24,957 24,957
- opcentiemen Vlaanderen: 33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Wallonië: 33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Brussel: 32,591 32,591 32,591
Maximale afwijking progressiviteitsregel: 1 120,00 1 230,00 1 280,00

2. Belastingschalen in de personenbelasting 

Aanslagjaar 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 15 820,00 0,00 25,00%
15 820,00 27 920,00 3 955,00 40,00%
27 920,00 48 320,00 8 795,00 45,00%
48 320,00 ... 17 975,00 50,00%

Aanslagjaar 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 15 200,00 0,00 25,00%
15 200,00 26 830,00 3 800,00 40,00%
26 830,00 46 440,00 8 452,00 45,00%
46 440,00 ... 17 276,50 50,00%

Aanslagjaar 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 13 870,00 0,00 25,00%
13 870,00 24 480,00 3 467,50 40,00%
24 480,00 42 370,00 7 711,50 45,00%
42 370,00 ... 15 762,00 50,00%

3. Belastingvrije sommen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025

Belastingvrije som:

     
- basisbedrag: 9.270,00 10.160,00 10.570,00
       
Verhoogd basisbedrag handicap belastingplichtige: 1 690,00 1.850,00 1.920,00
       

Verhoging van de belastingvrije som:

     
- voor 1 kind: 1 690,00 1.850,00 1.920,00
- voor 2 kinderen: 4.340,00 4.760,00 4.950,00
- voor 3 kinderen: 9 730,00 10.660,00 11.090,00
- voor 4 kinderen: 15 740,00 17.250,00 17.940,00
- supplement voor elk kind boven het vierde: 6.010,00 6.580,00 6.850,00
       
- toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar (géén kinderoppas): 630,00 690,00 720,00
       
- maximum belastingkrediet kinderen ten laste: 480,00 530,00 550,00
- maximum belastingkrediet kinderen in co-ouderschap: 240,00 265,00 275,00
       

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder (overgangsregeling):

3 370,00 3.700,00 3.850,00

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder (zorgbehoevend):

5.060,00 5.540,00 5.770,00
- voor idere andere persoon ten laste: 1 690,00 1.850,00 1.920,00
       
- aleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap: 1 690,00 1 850,00 1.920,00
       
- jaar van het huwelijk of wettelijke samenwoning mits
de netto bestaasmiddelen van de partner niet hoger zijn dan
1 690,00
3 490,00
1 850,00
3 820,00
1.920,00
3.980,00
       
- niet-samenwonende alleenstaande ouder      
  - met een maximaal belastbaar inkomen: 20.740,00 22.720,00 23.650,00
  - en een minimaal netto-beroepsinkomen: 3 490,00 3 820,00 3.980,00
  - geniet een bijkomende toeslag van maximaal: 1 090,00 1 200,00 1 250,00
       
  - begingrens afbouwregeling: 16 370,00 17.940,00 18.660,00
  - eindgrens afbouwregeling: 20 740,00 22 720,00 23 650,00

Tot en met aanslagjaar 2016 werd de belastingvermindering op de belastingvrije som berekend door de belastingschalen toe te passen op de totale belastingvrije som. Vanaf AJ 2017 is dit echter niet meer het geval. Op de totale belastingvrije som wordt een afzonderlijke barema toegepast:

Barema belastingvrije som - AJ 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 11 120,00 0,00 25,00%
11 120,00 15 820,00 2 780,00 30,00%
15 820,00 26 360,00 4 190,00 40,00%
26 360,00 48 320,00 8 406,00 45,00%
48 320,00 ... 18 288,00 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 10 680,00 0,00 25,00%
10 680,00 15 200,00 2 670,00 30,00%
15 200,00 25 330,00 4 026,00 40,00%
25 330,00 46 440,00 8 078,00 45,00%
46 440,00 ... 17 577,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 9 750,00 0,00 25,00%
9 750,00 13 870,00 2 437,50 30,00%
13 870,00 23 120,00 3 673,50 40,00%
23 120,00 42 370,00 7 373,50 45,00%
42 370,00 ... 16 036,00 50,00%

4. Nettobestaansmiddelen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025

Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen:

     
- algemene regel: 3 490,00 3 820,00 3 980,00
- gemeenschappelijke aanslag - gewone kinderen (1): 3 490,00 7 010,00 7 290,00
- individuele aanslag - gewone kinderen (1): 5 040,00 7 010,00 7 290,00
- individuele aanslag - gehandicapte kinderen (1): 6 400,00 7 010,00 7 290,00
       
Mimimumbedrag aftrekbare kosten (werknemers en baten): 480,00 530,00 550,00
       
Zijn geen bruto-bestaansmiddel (voor en eerste schijf van):      
- pensioenen aan ouders, broers en zussen ouder dan 65j: 28 100,00 30 800,00 32 040,00
- onderhoudsuitkeringen aan kinderen: 3 490,00 3 820,00 3 980,00
- bezoldigingen ontvangen door jobstudenten of leerlingen in een alternerende opleiding en winsten, baten en bezoldiging bedrijfsleider van een student-zelfstandige 2 910,00 3.190,00 3.310,00

(1)In het kader van een meer gelijke behandeling van ouders, wordt voor de aanslagjaren 2024 en 2025 het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen voor alle kinderen gelijk geschaald op het hoogste bestaande maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen, of 3.300 euro (basisbedrag) (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2024: 7.010 euro) (nieuw lid in art. 141 WIB 92 voor aanslagjaren 2024 en 2025).

5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Voordeel alle aard firmawagen:
- referentieuitstoot benzine, lpg, aardgas:
- referentieuitstoot diesel:
- minimum voordeel (wagen & mobiliteitsvergoeding):

91 g/km
75 g/km
1 400,00

82 g/km
67 g/km
1.540,00

78 g/km
65 g/km
1 600,00

Voordeel van ale aard verwarming (+ woning):
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:


2 130,00
960,00

2 330,00
1 050,00

2 430,00
1 090,00
Voordeel van alle aard elektriciteit (+ woning):
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:

1 060,00
480,00

1 160,00
520,00

1 210,00
550,00

6. Vrijgestelde beroepsinkomsten 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer (andere): 430,00 470,00 490,00
Vergoedingen van vrijwilligers van openbare brandweer, civiele bescherming en vrijwillige ambulanciers:
6 410,00

7 020,00

7 310,00
Vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer: 0,25 €/km 0,27 €/km 0,35 €/km
Maximale vrijgestelde fietsvergoeding woon-werk km: - - 3 500,00
Maximale vrijstelling PC-privé:
Maximale bruto belastbare bezoldiging:
940,00
36 900,00
1 030,00
40 440,00
1 070,00
42 090,00
Maximale vrijstelling flexi-jobs voor niet-gepensioneerden: - - 12 000,00
Vrijgestelde kunstenaarsvergoeding (KVG):
- maximumbedrag per kalenderjaar:
- maximale dagvergoeding per opdrachtgever:

2 692,64
134,63

2 953,37
147,67

-
-
Vrijgestelde amateurkunstenvergoeding:
- maximumbedrag per dag:
- maximale reële verplaatsingsvergoeding per dag:

-
-

-
-

77,22
22,06
Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen: 3 094,00 3 434,00 3 496,00
Vrijgesteld bedrag gewestelijke opleidingspremies: 720,00 790,00 820,00
Fiscale vrijstelling PWA-cheques / Wijk-werkcheques: 4,10 6,00 6,00
Minimumbedrag van het mobiliteitsbudget:
Absoluut maximum van het mobiliteitsbudget:
3 000,00
16 000,00
3 000,00
16 000,00
3 055,00
16.293,00
Facultatieve verhoging fietskilometervergoeding:
- Minimumbedrag van de referentiefietskilometervergoeding:
- Indecatie van de referentiefietskilometervergoeding 01/06/2023:
- -  
0,19
1,9484/1,8724
Bijzonder belastingstelsel ingekomen belastingplichtigen:
- minimumbezoldiging:
- maximum eigen kosten aan de werkgever (KEW):
- maximum (KEW) inrichting woning:
 
75.000,00
90.000,00
1.500,00
 
75.000,00
90.000,00
1.500,00

 

 
75.000,00
90.000,00
1.500,00

 

7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de mewerkende echtgenoot:
14 860,00

16 290,00

16 950,00
Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: 11 450,00 12 550,00 13.050,00
Grensbedrag beroepsinkomsten internationale ambtenaren (individuele aanslag):
11 450,00

12 550,00

13 050,00

8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a. 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Verplicht forfait woon-werkverkeer personenwagen: 0,15 €/km 0,15 €/km 0,15 €/km
Facultatief forfait (gebrek aan bewijs) woon-werkverkeer andere vervoermiddelen:
- maximum aantal kilometer enkele rit
- verplaatsingen met de fiets:
- verplaatingen met andere vervoermidelen:


100 km
0,25 €/km
0,15 €/km


100 km
0,27 €/km
0,15 €/km


100 km
0,35 €/km
0,15 €/km
       
Maximumaftrek collectieve voorziening kinderopvang: 8 970,00 9 830,00 10 230,00
Maximumaftrek individuele pensioentoezegging werknemers: 2 610,00 2 860,00 2 970,00
       
VAPZ-"gewoon" (8,17% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 447,62 3 859,40 3.965,77
VAPZ-"sociaal" (9,40% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3.966,67 4 440,43 4.562,82
Referentieinkomen = belastbaar beroepsinkomen AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Revalorisatiebreuk: 570,76/536,06 638,93/540,03 656,54/553,21

9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers 

Aanslagjaar 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 19 166,64 0,00 30,00%
19 166,65 ... 5 750,00 0%
Maximum: 5 750,00

Aanslagjaar 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 18 399,98 0,00 30,00%
18 399,99 ... 5 520,00 0%
Maximum: 5 520,00

Aanslagjaar 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 16 799,98 0,00 30,00%
16 799,99 ... 5 040,00 0%
Maximum: 5 040,00

Forfait voor verre verplaatsingen (géén indexatie)

- 75 km tot 100 km
- 100 km tot 125 km
- meer dan 125 km
75,00
125,00
175,00

10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers 

Aanslagjaar 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 19 166,64 0,00 30,00%
19 166,65 ... 5 750,00 0%
Maximum: 5 750,00

Aanslagjaar 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 18 399,98 0,00 30,00%
18 399,99 ... 5 520,00 0%
Maximum: 5 520,00

Aanslagjaar 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 16 799,98 0,00 30,00%
16 799,99 ... 5 040,00 0%
Maximum: 5 040,00

11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers 

Aanslagjaar 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 7 310,00 0,00 28,70%
7 310,00 14 520,00 2 097,79 10,00%
14 520,00 24 160,00 2 818,97 5,00%
24 160,00 82 460,83 3 300,97 3,00%
82 460,84 ... 5 050,00 0%
Maximum: 5 050,00

Aanslagjaar 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 7 020,00 0,00 28,70%
7 020,00 13 950,00 2 014,74 10,00%
13 950,00 23 220,00 2 707,74 5,00%
23 220,00 79 178,49 3 171,24 3,00%
79 178,50 ... 4 850,00 0%
Maximum: 4 850,00

Aanslagjaar 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 6 410,00 0,00 28,70%
6 410,00 12 730,00 1 839,67 10,00%
12 730,00 21 190,00 2 471,67 5,00%
21 190,00 72 367,49 2 894,67 3,00%
72 367,50 ... 4 430,00 0%
Maximum: 4 430,00

12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders 

Aanslagjaar 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 100 999,83 0,00 3,00%
100 999,84 ... 3 030,00 0%
Maximum:3 030,00

Aanslagjaar 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 96 999,83 0,00 3,00%
96 999,84 ... 2 910,00 0%
Maximum: 2 910,00

Aanslagjaar 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 88 666,49 0,00 3,00%
88 666,50 ... 2 660,00 0%
Maximum: 2 660,00

13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot 

Aanslagjaar 2025 in euro

van tot vast pct
0,00 100 999,89 0,00 5,00%
100 999,90 ... 5 050,00 0%
Maximum: 5 050,00

Aanslagjaar 2024 in euro

van tot vast pct
0,00 96 999,89 0,00 5,00%
96 999,90 ... 4 850,00 0%
Maximum: 4 850,00

Aanslagjaar 2023 in euro

van tot vast pct
0,00 86 599,89 0,00 5,00%
86 599,90 ... 4 430,00 0%
Maximum: 4 430,00

14. Economische vrijstellingen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Vrijgestelde winst per bijkomende voltijdse personeelseenheid tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of diensthoofd IKZ:
17 090,00

18 720,00

19 480,00
Vrijgesteld bedrag bijkomend personeel in KMO's:
- maximum uurloon:
- maximum dagloon:
6 360,00
11,88
90,32
6 970,00
11,88
90,32
7 250,00
11,88
90,32
Maximale bezoldiging sociaal passief eenheidsstatuut:
- 100% voor de eerste schijf tot:
- 30% van de tweede schijf tot:
 
1.500,00
2.600,00
 
1.500,00
2.600,00
 
1.500,00
2.600,00
Investeringaftrek (PB):
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

1 059 270,00
4 237 080,00

1 160 890,00
4 643 550,00

1 208 010,00
4 832 030,00
Investeringsaftrek bij optie belastingkrediet O&O (VenB)
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

529 640,00
2 118 540,00

580 440,00
2 321 780,00

604 000,00
2 416 020,00
Belastingkrediet voor O&O (VenB)
- maximumbedrag verrekening overgedragen belastingkrediet:
- totaal bedrag overgedragen belastingkrediet eind vorig AJ:

180 080,00
720 300,00

197.350,00
789 400,00

205 360,00
821 450,00
Inschakelingsbedrijven - minimumbedrag loonkost: 12 710,00 13 930,00 14 500,00

15. Roerende inkomsten en auteursrechten  

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's 980,00 980,00 1 020,00
Vrijgestelde interesten van vennootschappen met een sociaal oogmerk: 200,00 200,00 200,00
Vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (enkel VenB): 200,00 200,00 200,00
Maximumbedrag leningen toegekend aan starters via crowdfunding: 15 630,00 15 630,00 16 270,00

Vrijstelling gewone dividenden:

800,00 800,00 833,00

Max. auteursrechten - absolute grens (gewoon)

64 070,00 70 220,00 73 070,00

Max. auteursrechten - absolute grens (overgangsregeling)

- 35 110,00 -

Auteursrechten met prestatie - relatieve grens

- 50% 40%

Forfaitaire kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2025

van tot vast pct
0,00 19 480,00 0,00 50,00%
19 480,00 38 970,00 9 740,00 25,00%
38 970,00 ... 14 612,50 0%
Maximum: 14 612,50

Forfaitaire kosten auteursrechten (gewone regeling) - Aanslagjaar 2024

van tot vast pct
0,00 18 720,00 0,00 50,00%
18 720,00 37 450,00 9 360,00 25,00%
37 450,00 ... 14 042,50 0%
Maximum: 14 042,50

Forfaitaire kosten auteursrechten (overgangsregeling) - Aanslagjaar 2024

van tot vast pct
0,00 9 360,00 0,00 50,00%
9 360,00 18 720,00 4 680,00 25,00%
18 720,00 ... 7 020,00 0%
Maximum: 7 020,00

Forfaitaire kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2023

van tot vast pct
0,00 17 090,00 0,00 50,00%
17 090,00 34 170,00 8 545,00 25,00%
34 170,00 ... 12 815,00 0%
Maximum: 12 815,00

16. Diverse inkomsten 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Jaargrens "laagbelast bijverdienen" (verenigingswerk): 6 540,00 7 170,00 7 460,00
Maandgrens "laagbelast bijverdienen" (verenigingswerk): - - -
Vrijgesteld bedrag van prijzen en subsidies: 4 270,00 4 680,00 4 870,00
Sportprestatiepremies 51 260,00 56 170,00 58 450,00

17. Onroerende inkomsten 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,9084 2,0915 2,1763
Revalorisatiecoëffisciënt: 4,86 (2) 5,37 (2) 5,46 (2)

(2)De revalorisatiecoëfficiënt wordt vanaf AJ 2023 berekend via een eenvoudige indexatie waardoor deze nu vanaf 1 januari van het inkomstenjaar al beschikbaar zal zijn.

18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Basisbedrag belastingvermindering (PB):      
- wettelijke ziekte en invaliditeit: 2 531,92 2 774,73 2 887,28
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ...:
  - basisvermindering:
  - aanvullende vermindering:
 
1 886,89
391,11 (3)
 
2 067,84
428,16 (4)
 
2 151,72
444,78 (5)
- werkloosheidsuitkeringen:
   - basisvermindering:
   - aanvullende vermindering:
   - afbouwpercentage bijkomende vermindering:
 
1 886,89
391,11

 
2.067,84
428,16
80%
 
2.151,72
444,78
60%
       
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten,...
 
 
48 940,00
24 470,00
24 470,00
53 630,00
26 820,00
26 810,00
55 810,00
27 900,00
27 910,00
- afbouwregeling pensioenen, andere vervangingsink.,...
 
 
23 890,00
16 290,00
7 600,00
24 470,00
16 690,00
7 780,00
26 820,00
18 290,00
8 530,00
- andere werkloosheidsuitkeringen

 
30 550,00
24 470,00
6 080,00
33 480,00
26 820,00
6 660,00
34 830,00
27 900,00
6 930,00
Bijkomende belastingvermindering (maximum inkomen):      
- pensioenen en andere vervangingsinkomsten 16 690,00 18 290,00 19 030,00
- werkloosheidsuitkeringen 19 095,59 19.492,20  
- wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkeringen 16 690,00 18 290,00 19 030,00

 

19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Maximumbedrag belastingkrediet lage activiteit:    

 

- algemene regel bezoldigingen: 750,00 820,00 860,00
- bezoldigingen meewerkende echtgenoot: 340,00 370,00 390,00
- bezoldiding statutair overheidspersoneel: 830,00 910,00 940,00
       
Minimumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 7 430,00 8 140,00 8 480,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 5 570,00 6 100,00 6 350,00
       
Maximumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 18 590,00 20 370,00 21 200,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 24 160,00 26 480,00 27 550,00
       
Maximaal belastingkrediet lage lonen (werkbonus) 920,00 1.070,00 1.380,00

(6) Basisbedrag wordt n.a.v.de eindejaarswetgeving (diverse fiscale bepalingen) verhoogd naar 570,00 voor AJ 2024 en naar 710,00 voor AJ 2025.

20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025

Woonbonus - FEDERAAL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 350,00
780,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

2 450,00
820,00
80,00

Woonbonus - VLAANDEREN
- basisbedrag leningen tot en met 2014:
- basisbedrag leningen vanaf 2015 tot en met 2019:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

Woonbonus - BRUSSEL (leningen vóór 2017)
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 560,00
850,00
90,00

2 810,00
940,00
90,00

2 920,00
970,00
100,00

Woonbonus - WALLONIË (leningen (in principe) vóór 2016)
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00
       
Chèque habitat - WALLONIË
- basisvermindering of krediet:
- vehoging per kind ten laste:
- inkomstengrens voor de volledige vermindering:
- maximaal inkomen met recht op cheque habitat:
 
1 520,00
125,00
23 653,00
91 232,00
 
1 520,00
125,00
26 166,00
100 926,00
 
1 520,00
125,00
26 394,00
101 805,00
       
Maximale premies en kapitaalaflossingen - FEDERAAL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 960,00
2 350,00

1 960,00
2 350,00

2 040,00
2 450,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - VLAANDEREN:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - BRUSSEL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

2 140,00
2 560,00

2 340,00
2 810,00

2 440,00
2 920,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - WALLONIË:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00
       
Maximumbedrag hypothecair woonkrediet langetermijnsparen:      

- Federaal (niet eigen woning):

78 440,00 78 440,00 -

21. Andere belastingverminderingen 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Pensioensparen gewoon (30%)
Pensioensparen verhoogd (25%)
990,00
1 270,00
990,00
1 270,00
1 020,00
1 310,00
Werkgeversaandelen (30%) 780,00 780,00 820,00
Individuele voortzetting pensioenopbouw (30%) 2 560,00 2 810,00 2 920,00
Vrij aanvullend pensioen werknemers - VAPW (30%) 1 670,00 1 830,00 1 910,00
Belastingvermindering Huisbediende (30%):
- minimumloon
- maximale bezoldiging belastingvermindering

4 190,00
7 840,00

4 590,00
7 840,00

4 770,00
8 160,00
Maximumbedrag bij aankoop van een elektrische:
- vierwieler (≠ personenwagen) (15%)
- motorfiets of driewieler (15%)

5 150,00
3 140,00

5 150,00
3 140,00

5 350,00
3 270,00
Giften (45%):
- minimumgift
- absoluut maximum

40,00
392 200,00

40,00
392 200,00

40,00
408 130,00
Maximumbedrag kinderoppas per dag per kind: 14,40 15,70 16,40
Maximale belastingvermindering adoptiekosten (20%):  6 280,00 6 280,00 6 530,00
Maximale premie rechtsbijstandsverzekering (40%):  310,00 310,00 320,00
Maximumuitgave laadstation voor elektrische wagen:
- gewoon:
- bidirectioneel:
Percentage belastingvermindering:
 
1 750,00
-
45%
 
1 750,00
8.000,00
30%
 
1 750,00
8.000,00
15%
Investeringslimiet tax-shelter:
micro (45%), klein (30%), groei (25%):
 
100 000,00
 
100 000,00
 
100 000,00
Ophaallimiet tax-shelter starter en groeibedrijven:
- tijdens de eerste 4 jaar na de oprichting:
- tijdens haar tienjarig bestaan:
 
500 000,00
1 000 000,00
 
500 000,00
1 000 000,00
 
500 000,00
1 000 000,00
PWA / wijkwerk en dienstencheques:
- Maximale vrijstelling - VLAANDEREN:
- Maximale vrijstelling - BRUSSEL:
- Maximale vrijstelling - WALLONIË:
 
1 570,00
1 570,00
1 570,00
 
1 720,00
1 720,00
1 720,00
 
1 790,00
1 790,00
1 790,00
Omzetting wijkwerk / dienstencheques in belastingkrediet:
- Maximaal belastbaar inkomen - VLAANDEREN:
- Maximaal belastbaar inkomen - BRUSSEL:
- Maximaal belastbaar inkomen - WALLONIË:
 
48 870,00
 -
 -
 
53 560,00
 -
 -
 
55 730,00
 -
 -
Dakisolatie (30%)
- maximale vermindering VLAANDEREN:
- maximale vermindering BRUSSEL:
- maximale vermindering WALLONIË:
 
-
-
3 420,00
 
-
-
3 740,00
 
-
-
3 900,00
Restauratie van beschermde monumenten,... (30%)
- maximumbedrag uitgaven VLAANDEREN:
- maximumbedrag uitgaven BRUSSEL:
- maximumbedrag uitgaven WALLONIË:
 
25 000,00
 
42 710,00
 
25 000,00
 
46 810,00
 
25 000,00
 
48 710,00
Verhuur woning via sociaal verhuurkantoor (9 jaar):
- minimumbedrag werken - VLAANDEREN:
- maximale vermindering - VLAANDEREN:
- minimumbedrag werken - WALLONIË:
- maximale vermindering - WALLONIË:
minimumbedrag werken - BRUSSEL
maximale vermindering - BRUSSEL:
 
-
1 280,00
12 810,00
1 280,00
-
1 280,00
 
-
1 400,00
14 040,00
1 400,00
-
1 400,00
 
-
1 460,00
14 610,00
1 460,00
-
1 460,00
Uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (5%):
- Minimale uitgave:
- Maximale vermindering:

390,00
330,00

390,00
330,00

410,00
340,00
Nulenergiewoning (10 jaar belastingvermindering):
Passiefhuis (10 jaar belastingvermindering):
Lage energiewoning (10 jaar belastingvermindering):
1 880,00
940,00
470,00
1 880,00
940,00
470,00
1 960,00
980,00
490,00

22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente,... 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Grensbedrag omzettingsrente groepsverzekeringen: 85 430,00 93 620,00 97 420,00
Maximumgrens beroepsinkomsten sportbeoefenaars
en sportgerelateerde activiteiten
 
21 010,00
 
23 030,00
 
23 970,00
Maximumgrens kampioenschapspremies tegen 16,5%: 51 260,00 56 170,00 58 450,00
Grensbedrag vermeerdering voorafbetalingen (PB) 90,00 90,00 100,00
Grensbedrag trimestriële betaling bedrijfsvoorheffing 42 710,00 46.810,00 48 710,00
Bruto-uurloon gelijkgesteld met ploegenpremie 14,61 16,02 16,67

23. Procedure: minimum van de belastbare winst 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
Minimum van de belastbare winst (PB): 19 000,00 19 000,00 19 000,00
Minimum van de belastbare winst (VenB): 41 900,00 45 900,00 47 800,00

24. Diamanthandel 

  AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025
- Referentiebezoldiging i.f.v. de omzet: 33 560,00
55 940,00
83 900,00
111 880,00
139 850,00
167 820,00
36 780,00
61 310,00
91 950,00
122 610,00
153 270,00
183 920,00
38 280,00
63 800,00
95 690,00
127 590,00
159 490,00
191 380,00
- Bedrag van de omzet: 2 769 000,00
13 844 990,00
27 689 980,00
55 379 970,00
83 069 950,00
3 034 640,00
15 173 170,00
30 346 340,00
60 692 690,00
91 039 030,00
3 157 810,00
15 789 040,00
31 578 090,00
63 156 180,00
94 734 270,00

25. Tax-shelter EURIBOR + 4,5 

Storting tussen euribor + 4,5
01.01.2015 - 30.06.2015 4,876%
01.07.2015 - 31.12.2015 4,699%
01.01.2016 - 30.06.2016 4,614%
01.07.2016 - 31.12.2016 4,485%
01.01.2017 - 30.06.2017 4,434%
01.07.2017 - 31.12.2017 4,378%
01.01.2018 - 30.06.2018 4,326%
01.07.2018 - 31.12.2018 4,312%
01.01.2019 - 30.06.2019 4,348%
01.07.2019 - 31.12.2019 4,363%
01.01.2020 - 30.06.2020 4,198%
01.07.2020 - 31.12.2020 4,302%
01.01.2021 - 30.06.2021 4,061%
01.07.2021 - 31.12.2021 4,012%
01.01.2022 - 30.06.2022 4,008%
01.07.2022 - 31.12.2022 4,620%
01.01.2023 - 30.06.2023 6,834%
01.07.2023 - 30.12.2023 8,286%
01.01.2024 - 30.06.2024 8,481%
01.07.2024 - 31.12.2024 8,163%

26. Tarieven risicokapitaal (notionele interestaftrek) 

(Boekjaar = 12 maanden) Grote vennootschap Kleine vennootschap
Aanslagjaar 2015 2,630% 3,130%
Aanslagjaar 2016 1,630% 2,130%
Aanslagjaar 2017 1,131% 1,631%
Aanslagjaar 2018 0,237% 0,737%
Aanslagjaar 2019 0,746% 1,246%
Aanslagjaar 2020 0,726% 1,226%
Aanslagjaar 2021 0,000% 0,408%
Aanslagjaar 2022 0,000% 0,340%
Aanslagjaar 2023 0,000% 0,443%
Aanslagjaar 2024 afgeschaft afgeschaft

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief