Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurt met de post. Tax-on-web wordt eerstdaags geopend en is geïntegreerd in MyMinfin.
De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk donderdag 16 juli 2020 voor burgers.
Mandatarissen hebben tot en met donderdag 22 oktober 2020 de tijd.

Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op dinsdag 30 juni 2020 worden ingediend!

Lees meer over de aangifte AJ 2020 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2020. Wat is nieuw?

wanneer aangifte personenbelasting aj 2020 indienen

Meer weten over de aangifte? Schrijf je in voor de video: aangifte personenbelasting Aj 2020 met Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove of bestel de praktijkgids personenbelasting Aj 2020

Deadlines

De gewone aangifte
De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste dinsdag 30 juni 2020.

De elektronische aangifte Tax-on-web moet worden ingediend:

  • ten laatste op donderdag 16 juli 2020 (door de burger)
  • ten laatste donderdag 22 oktober 2020 (door de mandataris)

Ontving u een voorstel van vereenvoudigde aangifte dan zijn de deadlines de volgende:

  • Akkoord met het voorstel: de belastingplichtige moet niets doen.
  • Niet akkoord en wijziging via het papieren aangifteformulier: dinsdag 30 juni 2020.
  • Niet akkoord en wijziging via Tax-on-web: donderdag 16 juli 2020.

Bij niet ingediende aangifte

  • Sancties: administratieve boeten van 50 tot 1.250 euro.
  • Aanslag van ambtswege (omkering bewijslast)

Meer weten over de aangifte personenbelasting aj 2020?
Bestel de praktijkgids personenbelasting Aj 2020