<p>De fiscus plant een hele reeks wijzigingen op vlak van directe belastingen en btw. Dat blijkt uit het wetsontwerp dat op 3 oktober op de site van de Kamer is verschenen. Blikvangers inzake directe belastingen en btw zijn:</p>

 • Harmonisatie van de rentevoeten voor schuldvorderingen beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën
 • Vrijstelling van interesten van crowdfundleningen aan startende ondernemingen: SPV's zijn uitgesloten (link Practinet)
 • Vrijstelling vrijwillige ambulanciers: coördinerende functies komen in aanmerking vanaf 1 januari 2023 (link Practinet)
 • Vrijstelling van de Vlaamse Jobbonus (link Practinet)
 • Vliegtuigtaks: niet aftrekbaar bij de (beroepsmatige) passagier mits uitdrukkelijke doorrekening (link Practinet)
 • Taxshelter groeibedrijven (scale-ups): kapitaalinbrengen bij oprichting komen (uiteraard) niet in aanmerking (link Practinet)
 • Particuliere laadstations: verhoging belastingvermindering tot 1.750 euro voor gewone laadstations en 8.000 euro voor bidirectionele laadstations (link Practinet)
 • ELTIF geniet hetzelfde belastingregime als beleggingsvennootschappen (link Practinet)
 • Verdoken meerwinsten ook in verworpen uitgaven (link Practinet)
 • Vrijstelling van doorstoring van bedrijfsvoorheffing voor erkende organisaties van werkgevers inzake havenarbeid: havenbreed toepassen (link Practinet)
 • Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor koopvaardij, bagger en sleepvaart: wat is een zeetransport? (link Practinet)
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid: verduidelijking voor werken in onroerende staat op locatie (link Practinet)
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingsuren: gesubsidieerd opleidingsverlof is uitgesloten (link Practinet)
 • Onjuiste aangifte vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: géén 2.500 grens en géén inperking tot maximaal het inkomen (link Practinet)
 • Berekening van de BBSZ voor alleenstaanden: technische aanpassing (link Practinet)
 • Toch verlenging regionale coronasteun tot 30 juni 2022 (link Practinet)
 • Op vergoedingen voor verenigingswerk moet géén bedrijfsvoorheffing worden ingehouden (link Practinet)
 • Belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (link Practinet)
 • CFI niet meer gebonden door het beroepsgeheim voor mededeling van informatie aan de Thesaurie (link Practinet)
 • Wat staat in het CAP onder mijn naam geregistreerd en wie heeft het geraadpleegd? Eenvoudige online procedures in de maak. (link Practinet)
 • "CRS OUT"-gegevens mogen door de fiscus worden gebruikt en invoering van een antimisbruikbepaling (link Practinet)
 • UBO-register zal door de fiscus worden ingezet bij datamining (link Practinet)
 • Dwangsommen worden mogelijk als de belastingplichtige het onderzoek van de fiscus belemmert (link Practinet)
 • Verlenging van de onderzoeks-, aanslag-, bezwaar- en bewaartermijnen in de directe belastingen (link Practinet)
 • Verlenging van de onderzoeks- en bewaartermijnen in de btw (link Practinet)
 • Bekrachtiging van de KB's van 27 juni 2022 en 27 juli 2022 (link Practinet)

In Practinet volgende we dit wetsontwerp permanent. Tijdens onze fiscale clubs lichten we deze wijzigingen toe.
Zo blijft u steeds op de hoogte en heeft u de recentste fiscale info altijd de hand van uw Practinet toegang (gratis voor clubleden).

Voor toegang tot Practinet wordt "Practinet abonnee" of "lid van onze fiscale en btw-club".