Zie ook: OSS-aangifte en de intracommunautaire afstandsverkopen.
Zie ook: OSS-aangifte ook voor B2C-diensten met afwijkende lokalisatieregels.
Zie ook: OSS-aangifte voor B2C-diensten vanaf 1 juli 2021.
Zie ook: OSS-aangifte indienen in een keuze.

Het One Stop Shop (OSS)-systeem is een optioneel aangifte- en betalingssysteem dat werd ingevoerd door de wet van 2 april 2021 (B.S. 13 april 2021) en het KB van 29 juni 2021 (B.S. 1 juli 2021).

OSS-aangifte: kenmerken van het OSS-systeem
De OSS-aangifte zorgt voor een vereenvoudiging ten aanzien van leveranciers die intracommunautaire afstandsverkopen van goederen doen aan particulieren alsook voor verrichters van diensten aan particulieren waarbij die diensten in een andere lidstaten worden gelokaliseerd. Via het OSS-systeem kunnen zij de verschuldigde buitenlandse btw ten aanzien van alle EU-lidstaten aangeven en betalen via één elektronische kwartaalaangifte.

Dankzij de OSS-aangifte wordt vermeden dat een leverancier of dienstverrichter zich moet identificeren voor btw-doeleinden in een andere lidstaat van de Europese Unie. De leverancier of dienstverrichter rekent buitenlandse btw aan de particuliere klant aan en draagt die buitenlandse btw af door middel van de OSS-aangifte. De leverancier of dienstverrichter heeft dus géén buitenlands btw-nummer meer nodig en moet zich niet meer registreren voor btw-doeleinden in het buitenland.

De OSS-aangifte wordt ingediend via Intervat bij de btw-administratie in België. De Belgische btw-administratie zal zelf zorgen voor de doorstorting van de verschuldigde buitenlandse btw aan de diverse EU-lidstaten aan wie de btw toekomt.

De OSS-aangifte moet steeds per kwartaal ingediend worden vóór het einde van de maand volgend op het kwartaal (dus niet uiterlijk 20 dagen na het verstrijken van het kwartaal), ook als de onderneming een maandaangever is. De verschuldigde btw moet ook binnen die termijn betaald worden. Indien geen handelingen worden aangegeven, moet een nihil-aangifte worden ingediend.

De handelingen opgenomen in de OSS-aangifte moeten eveneens worden ingeschreven in rooster 47 van de Belgische periodieke btw-aangifte (omzet exclusief de buitenlandse btw). Voor maandaangevers is er een tolerantie om de OSS-handelingen enkel globaal op te nemen in de periodieke btw-aangifte van de laatste maand van elke kwartaal.

Men moet zich aanmelden bij Intervat om zich te registreren in OSS.

Via de OSS-aangifte kan geen in het buitenland betaalde voorbelasting gerecupereerd worden. De in het buitenland betaald btw kan enkel gerecupereerd worden via VAT Refund.

De OSS-aangifte geldt niet in een B2B-context. Aangezien de OSS-aangifte een gevolg is van een Europees initiatief geldt zij enkel in de 27 EU-lidstaten en dus niet voor derde landen zoals bv. het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten, ed.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief