Een personenwagen kan zijn fiscale aftrekbaarheid behouden op basis van de besteldatum vóór 30 juni 2023 (grandfathering) in geval van een belastingvrij partiële splitsing. De Minister van Financiën staat hiervoor een uitzonderlijke tolerantie toe (Parlementaire vraag nr. 1863 van de heer Wouter Vermeersch van 18.01.2024).

Autofiscaliteit in geval van een belastingneutrale splitsing: nieuwe tolerantie

Meer informatie is beschikbaar in onze fiscaal kennisplatform Practinet

Vraag

Stel, een vennootschap heeft een plug-inhybride personenwagen besteld vóór 30 juni 2023 (maar na 1 januari 2023) die eind 2023 werd geleverd. Op basis van de huidige berekeningsformule zijn de kosten van deze wagen voor 100 % fiscaal aftrekbaar en is het benzineverbruik voor 50 % aftrekbaar. Begin 2024 volgt een belastingneutrale splitsing van de bestaande vennootschap waardoor de wagen in een op dat moment op te richten nieuwe vennootschap terecht zal komen (met herinschrijving en dus nieuwe nummerplaat).

Kan de personenwagen zijn fiscale aftrekbaarheid behouden op basis van de besteldatum vóór 30 juni 2023 (grandfathering) omwille van het algemeen beginsel van fiscale neutraliteit bij fusies en splitsingen?

Of zal de wagen zijn fiscale aftrekbaarheid verliezen na de herinschrijving in 2024 ingevolge de belastingneutrale splitsing en dus terecht komen in de uitdoofregeling (aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025)? De circulaire 2023/C/99 verschaft daarover geen informatie?

Antwoord

De aftrekbeperking voor autokosten van een plug-in hybride die is verworven van 01.01.2023 tot 30.06.2023 is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig. Bij een uitstoot hoger dan 0 gr/km maar lager dan 200 gr/km zal de aftrekbeperking tussen 50 % en 100 % liggen. Bedraagt de uitstoot 200 gr/km of meer, dan wordt de aftrekbeperking vastgesteld op 40 %. Het aftrekpercentage voor benzinekosten wordt bepaald door het percentage dat van toepassing is op de autokosten. Als de uitstoot hoger is dan 0 gr/km maar lager dan 200 gr/km moet dit percentage voor benzinekosten voor de plug-in hybride worden beperkt tot 50 %.

In het voorgelegde geval moet de overdracht van een wagen van de gesplitste vennootschap naar een of andere begunstigde vennootschap bij die laatste beschouwd worden als een aanschaffing. Als de juridische splitsing plaatsvindt na 30.06.2023 verkrijgen de begunstigde vennootschappen de voertuigen juridisch gezien na die datum.

Ik stel vast dat artikel 66, WIB 92, geen enkele specifieke bepaling bevat in geval van fiscaal neutrale fusie of splitsing. Ook artikel 212, WIB 92, bepaalt niets over de aftrekbeperking van de beroepskosten in het kader van een dergelijke overdracht.

Hoewel de toepasselijke principes niet toelaten dat de splitsing op fiscaal vlak neutraal is voor de bedoelde kosten, ben ik evenwel bereid om een uitzonderlijke tolerantie toe te staan waarbij de datum van de aanschaffing van de voertuigen door de gesplitste vennootschap wordt weerhouden voor de toepassing van de in artikel 66, WIB 92, bedoelde aftrekbeperking voor de erop betrekking hebbende kosten. Het doel van die tolerantie is om de fiscale vergroening van de mobiliteit zo doeltreffend mogelijk te maken en een impact te vermijden op de evaluatie van de maatregelen zoals voorzien in titel 4 van de wet van 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit.

Bron: Parl. vraag nr. 1863 van Wouter Vermeersch dd. 18.01.2024

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief