Om het verlaagd tarief van 6 % te kunnen toepassen bij renovatie en verbouwingswerken aan privéwoningen was het noodzakelijk dat de afnemer van de dienst een attest afleverde aan de aannemer, waarbij enerzijds de ouderdom van de woning werd bevestigd alsmede het gebruik ervan voor hoofdzakelijk privé-bewoning. Via de wet van 27 december 2021 (BS van 31 december 2021) wordt dit attest afgeschaft en vervangen door een factuurvermelding.

6% btw: géén attesten meer

Factuurvermelding

De door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, maken melding van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen en bevatten de volgende vermelding :

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1)de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2)de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3)de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Bij niet-betwisting

De dienstverrichter is ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de voorwaarden betreffende de vaststelling van het tarief wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist binnen een termijn van één maand.

Overgangsperiode

Deze wijziging is in werking getreden op 1 januari 2022. Evenwel mogen de aannemers nog verder gebruik maken van de attesten, zoals voorzien, tot 30 juni 2022.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief