Zoals uitgelegd in het actuabericht van 22 december 2022, moet u als gemengde belastingplichtige vanaf 1 januari 2023 een voorafgaande kennisgeving indienen als u kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet u bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen.

De administratie verduidelijkt inhaar bericht van 19 januari 2023 de formaliteiten die moeten nageleefd worden als u het werkelijk gebruik toepast of wil toepassen. Past u het werkelijk gebruik al toe dan dient u dit te melden via het formulier e604B vóór 1 juli 2023.

Voor het meedelen van de gegevens in de periodieke btw-aangifte voert de administratie in 2023 een tolerantiebeleid. U zal deze gegevens voor de eerste keer moeten meedelen bij de indiening van de periodieke btw-aangifte van het eerste kwartaal 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024) of in één van de eerste 3 maanden van 2024. Maandaangevers hebben ook tijd tot uiterlijk 20 april 2024.

Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik: administratieve tolerantie

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank? Ontdek de meerwaarde voor uw praktijk.

Indiening van de kennisgeving

U kunt dat vanaf nu indienen via de toepassing e604 (externe link) (toegankelijk via MyMinfin (externe link)).

PAST U HET BEGINSEL VAN DE AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIK AL TOE?

Vul vóór 1 juli 2023 de rubriek ‘Werkelijk gebruik’ van de aangifte wijziging btw-identificatie (formulier e604B) in.

PAST U HET BEGINSEL VAN DE AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIK NOG NIET TOE?

Om de toepassing van de aftrek volgens het werkelijk gebruik vooraf te melden, vervolledigt u de rubriek ‘Regime’:

  • van uw aanvraag voor btw-identificatie (formulier e604A) als u uw activiteit start, of
  • van een aangifte wijziging btw-identificatie (formulier e604B).

Gegevens die vermeld moeten worden in Intervat – Tolerantie in 2023

Voor het meedelen van de gegevens in de periodieke btw-aangifte via Intervat, voeren we voor 2023 een tolerantiebeleid. U zult deze gegevens voor de eerste keer moeten meedelen bij de indiening van de periodieke btw-aangifte over:

  • het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024), of
  • één van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 februari 2024, 20 maart 2024 of 20 april 2024).

Deze tolerantie geldt ook als u in 2023 door de start of wijziging van uw activiteit een gemengde belastingplichtige wordt.

Als u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik al toepaste op 31 december 2022, moet u deze gegevens opnemen in de periodieke btw-aangifte voor:

  • het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024), of
  • de maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024).

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief