Vanaf 01 oktober 2022 zal er voor elke kwartaal een nieuwe forfaitaire kilometervergoeding worden bepaald. Dit werd bevestigd in het KB van 10.11.2022 (B.S. 16.11.2022).

Indien een werknemer of bedrijfsleider een eigen personenwagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen, mag de werkgever of de vennootschap daarvoor een kilometervergoeding toekennen. Deze vergoeding is vrij van belastingen en vrij van sociale zekerheidsbijdragen, voor zover het forfait voor de ambtenaren niet wordt overschreden (ComIB 31/36, lid 2).

In het verleden werd het maximale bedrag van die vergoeding jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. Sinds 01.07.2022 bedroeg de forfaitaire vergoeding € 0,4170/km en dit in principe tot 30.06.2023 (omzendbrief nr. 705 van 23.06.2022, BS 27.06.2022).

In het KB van 10.11.2022 staat nu ook officieel  dat de kilometervergoeding € 0,4020/km bedraagt met terugwerkende kracht voor de periode van 01.03.2022 tot en met 30.06.2022.

nieuwe regeling kilometervergoedingen vanaf 01.10.2022

Indexatie sinds 01.10.2022 per kwartaal

Om de sterke schommelingen in de brandstofprijzen sneller  te compenseren wordt de kilometervergoeding sinds 01.10.2022 ieder kwartaal geïndexeerd (ipv op 1 juli). Sinds 01.10.2022 bedraagt de vergoeding € 0,4201/km.

Hieronder een overzicht van de forfaitaire kilometervergoeding voor 2022:

1 juli 2021 - 28 februari 2022 € 0,3707/km
1 maart 2022 - 30 juni 2022 € 0,4020/km
1 juli 2022 - 30 september 2022 € 0,4170/km
1 oktober 2022 - 31 december 2022 € 0,4201/km
1 januari 2023 - 31 maart 2023 € 0,4259/km

De overheid moedigt werkgevers aan om de maximale kilometervergoedingen voor dienstverplaatsingen uit te betalen. Werkgevers die een lagere vergoeding dan de toegelaten maximale overheidsvergoeding toekennen voor dienstverplaatsingen tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022, kunnen de extra kost die de verhoging met zich meebrengt, compenseren met een belastingkrediet. Deze maatregel is opgenomen in het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen dat op 10.11.2022 werd goedgekeurd in plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-2899/005).

Bron: KB van 10.11.2022 (B.S. 16.11.2022).

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief