Ingevolge het arrest van 22.09.2022, zaak C-330/21 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft de administratie de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor sportinrichtingen gewijzigd.

In een bericht van de FOD Financiën van 8 december 2022 gaat de administratie akkoord dat deze wijziging ook voor het verleden geldt. Ze laat de recht op teruggaaf toe voor btw geheven in 2019 (en volgende).

De vraag tot teruggaaf van de btw die werd geheven in 2019 kan ingediend worden uiterlijk 31 december 2022 !!

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / Btw) tot 30 juni 2023!

Wanneer kan het verlaagde tarief worden toegepast?

Het tarief van 6 % geldt voortaan als aan al volgende voorwaarden voldaan is:

  • De sportinrichting biedt aan een klant persoonlijke begeleiding en/of groepslessen aan bovenop het verlenen van toegang tot de inrichting.
  • De klant heeft ook recht op toegang tot de sportinrichting buiten de tijdstippen van de persoonlijke begeleiding en/of de groepslessen.
  • De klant kan op die tijdstippen op zelfstandige wijze (zonder persoonlijke begeleiding en buiten de groepslessen) gebruik maken van de sportinrichting.

De administratie zal binnenkort een circulaire publiceren die de gevolgen van het arrest meer in detail bespreekt.

Welke formaliteiten moeten voldaan worden voor de retroactieve teruggaaf?

Omdat de wijziging ook voor het verleden geldt, heeft het een impact op de uitoefening van het recht op teruggaaf voor de btw die werd geheven in 2019.

KWARTAALINDIENERS

Als kwartaalindiener hebt u twee opties om de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 te vragen:

  • via een brief aan de bevoegde dienst beheer, uiterlijk op 31 december 2022 te verzenden. U moet nadien nog het bedrag van de teruggaaf opnemen in rooster 62 van de periodieke aangifte voor het vierde kwartaal 2022 (uiterlijk 20 januari 2023 in te dienen).
  • via een verbeterende aangifte voor het derde kwartaal, uiterlijk op 31 december 2022 in te dienen. Deze verbeterende aangifte vervangt de reeds ingediende aangifte voor het derde kwartaal 2022.

INDIENERS VAN MAANDELIJKSE AANGIFTEN

Als indiener van maandelijkse aangiften moet u het bedrag van de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 in rooster 62 opnemen, uiterlijk in de aangifte van november 2022 (uiterlijk op 20 december 2022 in te dienen).

U hebt twee opties om de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 te vragen:

  • via een brief aan de bevoegde dienst beheer, uiterlijk op 31 december 2022 te verzenden. U moet nadien nog het bedrag van de teruggaaf opnemen in rooster 62 van de periodieke aangifte voor december 2022 (uiterlijk op 20 januari 2023 in te dienen).
  • via een verbeterende aangifte voor de maand november 2022, uiterlijk op 31 december 2022 in te dienen. Deze verbeterende aangifte vervangt de reeds ingediende aangifte voor november 2022.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief