De vergoeding voor verplaatsingen wordt geacht bepaald te zijn volgens ernstige normen wanneer de vennootschap het bedrag ervan berekent door het werkelijk aantal afgelegde kilometers te vermenigvuldigen met het kilometertarief dat de staat betaalt aan zijn ambtenaren als zij dienstreizen doen met een eigen wagen, motorfiets of bromfiets.

Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding wordt zowel per kwartaal als jaarlijks (op 1 juli) aangepast.

Kilometervergoedingen op kwartaalbasis of jaarbasis

Tarief op kwartaalbasis

periode kilometertarieven
van 01-07-2021 tot 28-02-2022: 0,3707 EUR/km
van 01-03-2022 tot 30-06-2022: 0,4020 EUR/km
van 01-07-2022 tot 30-09-2022: 0,4170 EUR/km
van 01-10-2022 tot 31-12-2022: 0,4201 EUR/km
van 01-­1­2-2023 tot 31­-03-­2023: 0,4259 EUR/km
van 01-­04­-2023 tot 30-­06-2023: 0,4246 EUR/km
van 01-07-2023 tot 30-09-2023: 0,4237 EUR/km
van 01-10-2023 tot 31-12-2023: 0,4259 EUR/km

Tarief op jaarbasis

periode kilometertarieven
van 01-07-2022 tot 30-06-2023: 0,4170 EUR/km
van 01-07-2023 tot 30-06-2024: 0,4280 EUR/km

De administratie aanvaardt dat zowel de forfaitaire kilometervergoeding op kwartaalbasis als de forfaitaire kilometervergoeding op jaarbasis wordt aangemerkt als een ernstige norm.

Werkgevers uit de privésector mogen dus kiezen welk tarief zij toepassen. Maar de werkgever moet wel consequent zijn in zijn keuze: als hij het tarief op jaarbasis kiest, moet hij dat tarief gedurende de volledige geldigheidsduur toepassen en mag hij tijdens die periode niet overschakelen naar het forfaitaire kwartaaltarief (circulaire 2023/C/78 van 18 september 2023).

M.a.w. kiest de vennootschap voor de toepassing van het jaarforfait van 0,4280 EUR/km , dan moet zij zich daar voor de volledige periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 aan houden. Zij kan dan ten vroegste vanaf 1 juli 2024 omschakelen naar het forfaitaire kwartaalsysteem.

Ook de RSZ neemt hetzelfde standpunt in als de fiscus: de werkgever mag dus ook op sociaal vlak tussen de twee systemen (jaartarief of kwartaaltarief) kiezen, maar hij moet consequent zijn in die keuze (bericht van de RSZ van 15.09.2023).

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?