Bron: Verslag Tax-cificatievergadering van 13.12.2022

Vanaf de aangifte personenbelasting AJ 2023 zullen alle koppels de gegevens van de oudste persoon in de linker kolom moeten zetten. Hierdoor wordt de aangifte in de personenbelasting genderneutraal.

De Minister van Financiën, de heer Van Peteghem, engageert zich ertoe de genderneutrale dimensie prioritair te integreren in de fiscale aangifte.

Op vraag van de Minister en in overleg met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zullen er wijzigingen doorgevoerd worden in de aangifte van de Personenbelasting om deze genderneutraal te maken.

aangifte personenbelasting aj 2023 wordt genderneutraal

Huidige aangiften in de PB:

  • Aangifte van koppel van verschillend geslacht: mannen worden links op de aangifte vermeld, vrouwen rechts
  • Aangifte van koppel van hetzelfde geslacht: gegevens oudste persoon worden in de linker kolom gezet

Vanaf Aangifte PB AJ 2023: gegevens van de oudste persoon zullen voor alle koppels in de linker kolom worden gezet.

Weldra komt er een informatiecampagne, met volgende aandachtspunten:

  • Verandering in het gedrag van verschillende actoren:
    belastingplichtigen, mandatarissen, medewerkers, andere overheidsinstanties, enz.
  • Mogelijke fouten in de papieren aangifte en in de elektronische aangifte (TOW)
  • Toepassing in de volledige ketting PB: het aanslagbiljet volgt dezelfde logica

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief