In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2022 werd de aangifte inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) gepubliceerd. Afgekort Aangifte BNI/Nat.Pers. AJ 2022 (inkomstenjaar 2021).

Download aangifte belasting niet-inwoners - aanslagjaar 2022

Het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2022, bestaan uit de volgende onderdelen:

 • voor belastingplichtigen die uitsluitend deel 1 invullen:

  1. 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2022 - Inkomsten van het jaar 2021 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;
  2. het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1. Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier;
 • voor belastingplichtigen die zowel deel 1 als deel 2 invullen:

  1. een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2022 - Inkomsten van het jaar 2021 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;
  2. een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2022 - Inkomsten van het jaar 2021 - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;
  3. 3° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1 en deel 2. Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die wordt vermeld op het genoemde aangifteformulier;

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief