U ontving een aanslagbiljet in de personenbelasting tussen 16 en 26 januari 2023. Dan vermeldt het aanslagbiljet een foutieve uiterste betalingsdatum. Volgens deze aanslagbiljetten bedraagt de betaaltermijn ten onrechte 2 maanden. U mag deze vervaldatum negeren en twee maanden later betalen zonder enige boete of belastingverhoging.

Bericht van 20 januari 2023 op de site van Financiën:

Door een technisch probleem kregen de aanslagbiljetten personenbelasting voor aanslagjaar 2022 met een verzendingsdatum tussen 16 en 26 januari 2023 een verkeerde vervaldatum mee. De vervaldatum voor deze aanslagbiljetten vermeldt nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden (in plaats van 4 maanden).

Hoewel die extra betaaltermijn van 4 maanden dus niet op het aanslagbiljet staat, geldt het voorziene uitstel ook voor die gevallen. U hoeft niets te doen om dat uitstel van ons te verkrijgen.

We verontschuldigen ons voor het ongemak.

Ter herinnering: op 16 december 2022 brachten we in herinnering dat de federale regering beslist heeft om burgers en bedrijven een algemeen betaaluitstel van 2 tot 4 maanden te verlenen voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in:

  • de personenbelasting
  • de vennootschapsbelasting
  • de belasting niet-inwoners
  • de rechtspersonenbelasting

Uitstel betaaltermijn van de inkomstenbelastingen gevestigd bij een kohier

De inkomstenbelastingen gevestigd bij een kohier (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn in normale tijden betaalbaar binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet of na de datum waarop het aanslagbiljet door middel van een geïnformatiseerde procedure aan de belastingschuldige werd aangeboden.

Voor aanslagjaar 2022 is eveneens in een verlenging van de betaaltermijn met twee maanden voorzien, wat de betaling betreft van het resterend verschuldigd gedeelte van de inkomstenbelastingen in het kader van de exit-taks (zoals bedoeld in art. 413/1, § 1 WIB 1992); (art. 4 Wet van 30 oktober 2022).

  Papieren aanslagbiljet Elektronisch aanslagbiljet
Normale betalingstermijn binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet binnen de twee maanden na de datum van elektronische aanbieding
Uitzondering voor aanslagjaar 2022, in een kohier uitvoerbaar verklaard tot 31 oktober 2023 binnen de vier maanden na de toezending van het aanslagbiljet binnen de vier maanden na de datum van elektronische aanbieding

Merk op dat deze uitzondering geldt niet wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen.

Hou uw kennis op peil met onze fiscale club!

  • Inschrijven voor de volgende sessie(s) van onze fiscale club kan nog! Met behoud van GRATIS toegang tot Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2024!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief