Zie ook: OSS-aangifte: kenmerken van het OSS-systeem.
Zie ook: OSS-aangifte en de intracommunautaire afstandsverkopen.
Zie ook: OSS-aangifte ook voor B2C-diensten met afwijkende lokalisatieregels.
Zie ook: OSS-aangifte indienen in een keuze.

Vanaf 1 juli 2021 geldt zowel voor de langs elektronische weg verrichte diensten (TBE-diensten) als voor de andere B2C-diensten de mogelijkheid om de buitenlandse btw aan te geven via de OSS-aangifte. Daardoor is het niet langer nodig om in een andere lidstaat een btw-nummer aan te vragen en in het buitenland periodieke btw-aangiftes in te dienen. Eens u kiest voor de OSS-aangifte, geldt die keuze voor alle B2C-diensten waarover buitenlandse btw verschuldigd is, en ook voor de intracommunautaire afstandsverkopen.

OSS-aangifte voor B2C-diensten vanaf 1 juli 2021
De OSS-regeling kan worden toegepast voor alle B2C-diensten, op voorwaarde dat de leverancier niet gevestigd is in de lidstaat waar de btw verschuldigd is. Het feit dat de afnemer van de dienst gevestigd is in dezelfde lidstaat als de leverancier verhindert niet dat de OSS-regeling kan worden toegepast.

Ten aanzien van de B2C-diensten aan particulieren andere dan de TBE-diensten bestaat er geen uitzondering via de 10.000 euro drempel. Vanaf de eerste euro moet dus de btw van d elidstaat van verbruik aangerekend worden.

We illustreren hierna met enkele toepassingsvoorbeelden.

 1. Diensten met betrekking tot onroerend goed in een andere lidstaat
 2. Personenvervoerdiensten
 3. Toegang tot events in andere lidstaten
 4. Expertises of werkzaamheden m.b.t. lichamelijke roerende goederen
 5. Restaurant- en cateringdiensten in andere lidstaten
 6. Verhuur van een vervoermiddel op korte termijn
 7. Verhuur van een vervoermiddel op lange termijn
 8. Elektronische diensten (TBE-diensten)

1. Diensten met betrekking tot onroerend goed in een andere lidstaat 

Diensten met betrekking tot onroerend goed in een andere lidstaat vinden plaats daar waar het onroerend goed is gelegen.

Voorbeeld 1. Een Belgische aannemer wordt gevraagd om nieuwe ramen en deuren te plaatsen in een woning gelegen in Nederland voor een Nederlandse particulier woonachtig in Maastricht. Deze dienst vindt plaats in Nederland, waar de woning is gelegen. De Belgische aannemer moet Nederlandse btw aanrekenen aan de Nederlandse particulier. Vroeger diende de aannemer een Nederlands btw-nummer aan te vragen en de aangerekende Nederlandse btw op te nemen in een Nederlandse periodieke btw-aangifte. Vanaf juli 2021 hoeft de aannemer géén Nederlands btw-nummer meer te hebben. Hij kan die Nederlandse btw rapporteren in de OSS-kwartaalaangifte die hij via intervat indient. De Belgische aannemer stort de Nederlandse btw dan door aan de Belgische btw-administratie. De FOD Financiën zal die Nederlandse btw dan doorspelen aan de Nederlandse Belastingadministratie.
Voorbeeld 2. Een Belgische zwembadbouwer installeert een zwembad in de tuin van een Nederlandse particulier in Hulst, vlak over de Belgisch-Nederlandse grens. Deze dienst vindt plaats in Nederland, waar het onroerend goed is gelegen. De Belgische aannemer moet Nederlandse btw aanrekenen aan de Nederlandse particulier maar hoeft géén Nederlands btw-nummer meer te hebben. Hij kan die Nederlandse btw afdragen via de OSS-aangifte die hij via intervat indient.
Voorbeeld 3. Een Belgische aannemer gaat verlichting plaatsen in woningen gelegen in Frankrijk bij Franse particulieren: zowel inbouwspots als opbouwverlichting (verlichtingsarmaturen en lampen). Het plaatsen van inbouwspots in de in Frankrijk gelegen woning is een werk in onroerende staat. De Belgische aannemer rekent hierover Franse btw aan die hij kan rapporteren in de OSS-aangifte die hij via intervat indient in België. Het plaatsen van opbouwverlichting in de in Frankrijk gelegen woningen is géén werk in onroerende staat maar een levering met montage. Ook hierover moet de aannemer Franse btw aanrekenen maar deze Franse btw kan niet via de OSS-aangifte voldaan worden.

2. Personenvervoerdiensten 

Personenvervoerdiensten vinden plaats waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden.

Voorbeeld. Een Belgische taxibedrijf vervoert een particulier met de taxi van Antwerpen naar Schiphol. De personenvervoerdienst wordt gelokaliseerd daar waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden. Op het traject in België moet er Belgische btw (6%) aangerekend, op het traject in Nederland moet er Nederlandse btw aangerekend worden. Die Nederlandse btw kan via de OSS-aangifte verwerkt worden.

3. Toegang tot events in andere lidstaten 

Diensten die culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten tot voorwerp hebben, vinden plaats daar waar die activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

Voorbeeld 1. Een Belgische organisator van een concert in Nederland kan ook de OSS-regeling toepassen voor de verkoop van tickets voor het concert in Nederland aan Belgische particulieren.
Voorbeeld 2. Een Belgische onderneming organiseert een congres in Frankrijk voor zowel B2B-klanten als B2C-klanten.Deze dienst wordt gelokaliseerd in Frankrijk, daar waar het congres plaatsvindt. Er is Franse btw verschuldigd over de toegangsprijs. De Franse btw op de toegang door particuliere bezoekers (B2C klanten) kan door het Belgisch bedrijf nu voldaan worden via de OSS-aangifte. Komen er Franse btw-plichtige klanten naar het congres dan kan de btw verlegd worden naar de Franse klant. Komen er Belgische btw-plichtigen of btw-plichtigen uit andere lidstaten dan kan deze btw niet verwerkt worden via de OSS-aangifte. Hiervoor heeft de Belgische onderneming een Frans btw-nummer nodig.

4. Expertises of werkzaamheden m.b.t. lichamelijke roerende goederen 

Expertises of werkzaamheden m.b.t. lichamelijke roerende goederen vinden plaats daar waar die diensten materieel worden verricht.

Voorbeeld. Een Belgische zelfstandige kunstexpert gaat bij een particulier in Duitsland een kunstcollectie naar waarde schatten in opdracht van een Duitse particulier. De Belgische kunstexpert rekent Duitse btw aan de Duitse particulier en draagt deze Duitse btw af via de OSS-aangifte die hij in België via intervat indient.

5. Restaurant- en cateringdiensten in andere lidstaten 

Restaurant- en cateringdiensten in andere lidstaten vinden plaats daar waar die diensten materieel worden verricht.

Voorbeeld. Een Belgische foodtruck verkoopt haar etenswaren op een event dat plaatsvindt in Nederland. De foodtruck rekent Nederlandse btw aan aan de bezoekers van het event en draagt deze Nederlandse btw af via haar oss-aangifte die ze in België via intervat indient.

6. Verhuur van een vervoermiddel op korte termijn 

De dienst bestaande uit de verhuur op korte termijn van een vervoermiddel vindt plaats daar waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger wordt gesteld (artikel 21bis, § 2, 7°, eerste lid W.BTW.). Onder verhuur op korte termijn wordt verstaan het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste dertig dagen en voor schepen van ten hoogste negentig dagen.

Voorbeeld. Een Amerikaan die met vakantie is komt aan in de luchthaven van Zaventem, huurt er een wagen gedurende twee weken en neemt daadwerkelijk bezit ervan op die luchthaven. Die verhuur is onderworpen aan de Belgische btw, ongeacht de plaats waar die wagen wordt gebruikt.

7. Verhuur van een vervoermiddel op lange termijn 

De dienst bestaande uit de verhuur op lange termijn van een vervoermiddel vindt plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft.

Voorbeeld. Een Nederlander huurt een zeilboot die in Knokke ligt om er 4 maanden mee te varen op de Noordzee. Die verhuur van het schip is onderworpen aan de Nederlandse btw omdat de klant in het Nederlandse Cadzand woonachtig is. De verhuurder rekent Nederlandse btw aan en kan die voldoen via zijn OSS-aangifte.

8. Elektronische diensten (TBE-diensten) 

Voor de langs elektronische weg verrichte diensten (TBE-diensten) aan particulieren gevestigd in andere lidstaten geldt na 1 juli 2021 nog altijd de regel dat in beginsel Belgische btw van toepassing is zolang de drempel van 10 000 euro exclusief btw niet werd bereikt. Voor de berekening van deze 10.000 euro drempel wordt voortaan niet alleen rekening gehouden met de TBE-diensten voor particulieren gevestigd in andere lidstaten, maar ook met de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen.

Het is weliswaar mogelijk om al te opteren voor het aanrekenen van buitenlandse btw wanneer deze drempel nog niet werd bereikt. Let op: wanneer u voor de OSS-regeling opteert, is het niet langer mogelijk om Belgische btw aan te rekenen op TBE-diensten voor particulieren in andere lidstaten, zelfs als de drempel van 10 000 euro nog niet werd bereikt.

Voorbeelden van elektronische diensten:

 • de verkoop van een e-book,
 • de online levering van software en de bijwerking ervan
 • een digitaal abonnement op een krant of tijdschrift
 • de terbeschikkingstelling van databanken.
 • de online levering van muziek of films
 • oneline kans- en geldspelen
 • het leveren van onderwijs op afstand (geen interactieve livestreamsessies).
Voorbeeld. Een Belgisch bedrijf verkoopt software aan een Franse particulier én blijft op jaarbasis onder die drempel van 10.000 euro. De dienst vindt dan plaats in België. Het Belgisch bedrijf moet 21% btw aanrekenen, die zij afdraagt via haar normale periodieke btw-aangifte.

Van zodra de drempel van 10.000 euro overschreden wordt, worden de rollen omgedraaid. Dan vindt de dienst plaats in het land van de klant, in Frankrijk dus in dit voorbeeld. Dat betekent dat de Belgische onderneming geen Belgische, maar Franse btw moet aanrekenen aan die Franse particuliere klant.

Let op! Wordt de drempel van 10.000 euro overschreden, dan moet de buitenlandse btw aangerekend worden en dit ineens voor alle andere transacties van dat jaar én van het daaropvolgende kalenderjaar.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief