Problemen bij het invullen van de codes 1365 (en 2365) met betrekking tot de belastingvermindering voor de plaatsing van een vast laadstation voor elektrische wagens in of bij de woning via tax-on-web.
Schakel uw popup-blokkering uit en vul het bijkomend formulier in!

Probleem bij aangifte PB aj 2023

Als u in 2022 werkelijk uitgaven hebt betaald voor:

 • de aankoop in nieuwe staat van een vast laadstation voor elektrische wagens
 • alsook de plaatsing ervan, inclusief de bekabeling van de elektriciteitskast naar het laadstation en uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen (in het kader van de plaatsing van een laadstation)
 • de keuring van de installatie

dan kan u voor die uitgaven mogelijks een belastingvermindering van 45% genieten op die (begrensde) uitgaven

op voorwaarde dat:

 • de plaatsing ervan is gebeurd in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar u uw fiscale woonplaats had gevestigd op 1.1.2023
 • het gaat om een ‘intelligent’ laadstation (d.w.z. dat de laadtijd en het laadvermogen door een energiebeheerssysteem gestuurd moeten kunnen worden en dat het meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen moet kunnen terugsturen)
 • het laadstation op 1.1.2023 uitsluitend ‘groene’ stroom gebruikt (d.w.z. stroom die ter plaatse wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of stroom geleverd door een stroomleverancier die zich contractueel heeft verbonden om uitsluitend stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen te leveren)
 • de installatie is goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme
 • u de belastingvermindering voor uitgaven voor de plaatsing van een laadstation voor elektrische wagens niet hebt gevraagd voor aanslagjaar 2022.

Komen niet in aanmerking voor deze belastingvermindering, de hierboven bedoelde uitgaven die:

 • u in aanmerking neemt als werkelijke beroepskosten
 • recht geven op de in vak XVII, 15 of vak XVIII, 14 vermelde investeringsaftrek
 • door uw werkgever of door de rechtspersoon waarvan u bedrijfsleider bent, worden terugbetaald als eigen kosten van die werkgever of rechtspersoon.

U mag de belastingvermindering voor uitgaven voor de plaatsing van een laadstation voor elektrische wagens maar vragen voor één aanslagjaar. Als u ze hebt gevraagd voor aanslagjaar 2022 mag u ze dus niet meer vragen voor aanslagjaar 2023 en als u ze vraagt voor aanslagjaar 2023, zal u ze niet meer mogen vragen voor de volgende aanslagjaren.

Het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking kan worden genomen en dat u in uw aangifte mag vermelden (code *365), is beperkt tot 1.750 euro per laadstation en per belastingplichtige. Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden geldt dat maximum per laadstation en per echtgenoot of partner.

Om uw belastingberekening in tax-on-web van uw aangifte met die begrensde uitgaven voor een nieuw vast laad station te kunnen laten uitrekenen en ook om uw aangifte met die begrensde uitgaven voor een nieuw vast laad station te kunnen indienen, moet u alle gegevens m.b.t. een pop-up formulier invullen bij rubriek X.K

Dat pop-up formulier kan u activeren door op het blauwe lampje vóór de letter K te drukken.

Let op : het kan zijn dat er bij het aanklikken van het blauwe lampje bij u niets gebeurt. Dat is omdat uw pc dat pop-up formulier blokkeert. U kan dat rechts boven op uw scherm merken waarbij er verschijnt dat pop-ups geblokkeerd zijn!

Met het uitvinken van die blokkage, moet dan normaliter wel het pop-up formulier verschijnen.

Zo ziet het in te vullen pop-up formulier eruit.

In dat pop-up formulier moet u bijkomende info geven over het aantal laadpalen alsook over het type laadpaal (unidirectioneel of bidirectioneel) en de postcode van installatie.

Tevens moet u ook  (per laadpaal) de volgende twee bewijsstukken in die pop-up zelf toevoegen:

 • de facturen voor de uitgaven van het laadstation
 • het door een erkend keuringsorganisme afgeleverde attest van de goedkeuring van de installatie.

Hou uw kennis op peil met onze fiscale club!

 • Inschrijven voor de volgende 2 sessies van onze fiscale club kan nog! Met behoud van GRATIS toegang tot Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2024!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief