Zie ook: Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) voor zelfstandigen: maximaliseer uw voordeel in 2023

Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is een zeer fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Maar betaal in 2023 zeker niet te veel!

Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) voor zelfstandigen

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen die u in 2023 betaalt zijn fiscaal aftrekbaar:

 • in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden
 • en voor zover de aangeslotene de verschuldigde bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen die tijdens het betrokken jaar opeisbaar zijn geworden, effectief en volledig tijdens datzelfde jaar heeft betaald.

De maximale bijdrage voor het jaar 2024 moet worden vastgesteld op basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige verkregen tijdens het derde jaar vóór dat waarvoor die bijdrage is verschuldigd. Dat is het jaar 2021 (aanslagjaar 2022)

Concreet bedraagt het maximaal aftrekbaar bedrag van de VAPZ-bijdragen voor 2024:

 • gewoon VAPZ:
  uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2021 (AJ 2022) × 656,54 / 553,21
  × 8,17%, met een absoluut maximum van 3.965,77 euro.
 • sociaal VAPZ:
  uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2021 (AJ 2022) × 656,54 / 553,21
  × 9,4%, met een absoluut maximum van 4.562,82 euro.

De hierna vermelde maximale (S)VAPZ-bijdragen voor 2024 (AJ 2025) gaan uit van het inkomen van een zelfstandige die minstens drie jaar actief is.

Jaarinkomen
2021 (AJ 2022)
Geïndexeerd
× 656,54/553,21
Gewoon VAPZ
(8,17%)
Sociaal VAPZ
(9,40%)
€ 5.000 € 5.933,91 € 484,80 € 557,79
€ 10.000 € 11.867,83 € 969,60 € 1.115,58
€ 15.000 € 17.801,74 € 1.454,40 € 1.673,36
€ 20.000 € 23.735,65 € 1.939,20 € 2.231,15
€ 25.000 € 29.669,56 € 2.424,00 € 2.788,94
€ 40.901,03 € 48.540,63 € 3.965,77
(max. plafond)
€ 4.562,82
(max. plafond)
€ 50.000 € 59.339,13 € 3.965,77
(max. plafond)
€ 4.562,82
(max. plafond)

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?