Op 21.12.2023 heeft de Europese Commissie een EU-richtlijn (EU 2023/2775 van 17 oktober 2023) gepubliceerd met als doel wijzigingen aan te brengen in de drempels die de jaarrekeningenrichtlijn hanteert om de grootteklasse van een onderneming te bepalen. De Europese Commissie wil daarmee het effect van de inflatie in aanmerking nemen. Het is de bedoeling dat deze gewijzigde bepalingen in alle lidstaten (dus ook in België) worden geïmplementeerd en toegepast voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2024.

Deze aanpassingen zijn gebeurd door de Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis(1) van 27 maart 2024 (BS 29 maart 2024).

De wijzigingen hebben alleen invloed op de drempels met betrekking tot het balanstotaal en de netto-omzet, terwijl het gemiddelde aantal werknemers ongewijzigd blijft voor de verschillende categorieën van ondernemingen.

Aanpassing groottecriteria voor boekjaren die aanvangen vanaf 01.01.2024

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

Drempelbedragen Europees

De grensbedragen zijn als volgt verhoogd:

  Huidige Europese drempels Nieuwe Europese drempels voor boekjaren die aanvangen vanaf 01.01.2024
Micro-onderneming

Onderneming die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • Balanstotaal: 350.000 €
 • Netto-omzet: 700.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 10

Onderneming die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • Balanstotaal: 450.000 €
 • Netto-omzet: 900.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 10
Kleine onderneming

Onderneming die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • Balanstotaal: 4.000.000 €
 • Netto-omzet: 8.000.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 50

Onderneming die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • Balanstotaal: 5.000.000 €
 • Netto-omzet: 10.000.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 50

De lidstaten kunnen drempel-waarden bepalen die de voorgestelde drempelwaarden overschrijden zonder hoger te zijn dan:

 • Balanstotaal: 6.000.000 €
 • Omzet: 12.000.000 €

De lidstaten kunnen drempelwaarden bepalen die de voorgestelde drempelwaarden overschrijden zonder hoger te zijn dan:

 • Balanstotaal: 7.500.000 €
 • Omzet: 15.000.000 €
Middelgrote onderneming

Onderneming die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • Balanstotaal: 20.000.000 €
 • Netto-omzet: 40.000.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 250

Onderneming die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • Balanstotaal: 25.000.000 €
 • Netto-omzet: 50.000.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 250
Grote onderneming

Onderneming die twee van de volgende drie criteria overschrijdt:

 • Balanstotaal: 20.000.000 €
 • Netto-omzet: 40.000.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 250

Onderneming die twee van de volgende drie criteria overschrijdt:

 • Balanstotaal: 25.000.000 €
 • Netto-omzet: 50.000.000 €
 • Gemiddelde aantal werknemers: 250

De nieuwe criteria gelden voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Lidstaten dienen hun nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze richtlijn.

Bron: Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement aanpassingen van de groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen (BS 21.12.2023) .

Gevolgen naar Belgische recht

Definitie kleine vennootschap

Momenteel (vóór de implementatie van de nieuwe richtlijn 2023/2775) heeft België ervoor gekozen om een kleine vennootschap te definiëren als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt:

 • een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro
 • een jaaromzet, exclusief btw, van maximaal 9 miljoen euro
 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50 werknemers

België moet, zoals alle lidstaten, zorgen voor de omzetting van de nieuwe richtlijn 2023/2775 in nationaal recht in principe tegen 1 januari 2024. Dit impliceert een wijziging van de drempelwaarden opgenomen in artikel 1:24, § 1  en artikel 1:25 § 1 van het WVV.

Dit is gebeurd met de Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis (1) van 27 maart 2024 (BS 29 maart 2024).

De aanpassingen zijn van toepassing voor  boekjaren die een aanvang nemen na 31.12.2023.

Art. 1:24 §1 WVV : 

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • balanstotaal: 6.000.000 euro
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 11.250.000 euro
 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50

 

Art. 1:25 §1 WVV : 

Onder "micorvennootschappen" wordt verstaan, kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden::
  - jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
  - jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 900 000 euro;
  - balanstotaal: 450 000 euro.

 •  

Volledig overzicht van de gewijzigde drempelbedragen

  Huidige Belgische drempels Nieuwe Belgische drempels voor boekjaren die aanvangen vanaf 01.01.2024
Micro vennootschappen

zijn kleine vennootschappen (zie hieronder) met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 • Balanstotaal: 350.000 €
 • Jaaromzet (excl. btw): 700.000 €
 • Jaargemiddelde # werknemers: 10
 • Balanstotaal: 450.000 €
 • Jaaromzet (excl. btw): 900.000 €
 • Jaargemiddelde # werknemers: 10
Kleine vennootschappen

zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Balanstotaal: 4.500.000 €
 • Jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 €
 • Jaargemiddelde # werknemers: 50
 • Balanstotaal: 6.000.000 €
 • Netto-omzet: 11.250.000 €
 • Jaargemiddelde # werknemers: 50
Groepen van beperkte omvang

Een vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een groep van beperkte omvang te vormen, indien deze vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Balanstotaal: 17.000.000 €
 • Jaaromzet (excl. btw): 34.000.000 €
 • Jaargemiddelde # werknemers: 250
 • Balanstotaal: 21.250.000 €
 • Jaaromzet (excl. btw): 42.500.000 €
 • Jaargemiddelde # werknemers: 250

Voorziene inwerkingtreding: De nieuwe drempels zullen van toepassing zijn op de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2023.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?