Zie ook: Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2024 (aj. 2025)

Voor de investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022 was er een tijdelijk verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25%. Deze tijdelijk verhoogde eenmalige investeringsaftrek was van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 is het tarief terug vast 8%.

Daarentegen zijn de percentages voor de eenmalige investeringsaftrek van de ‘speciale investeringen’ beduidend hoger geworden en zelfs terug hoger dan het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek. Dit is het gevolg van de stijging van het indexcijfer van consumptieprijzen van 2022 ten opzichte van 2021.

Ook het tarief van de gewone gespreide investeringsaftrek (17,5%) voor eenmanszaken en vrije beroepen is terug hoger dan dat van de gewone eenmalige investeringsaftrek (8%). 

Hierna geven we een overzicht van de nieuwe percentages voor aanslagjaar 2024 (aj. 2024)

Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2023 (aj. 2024)

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

Eenmalige investeringsaftrek aj. 2024

De percentages van de eenmalige investeringsaftrek voor het aanslagjaar 2024 (aj. 2024) luiden als volgt:

A. Natuurlijke personen:

 • 20,5% voor digitale investeringen (1), octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen;
 • 27,5% voor investeringen in beveiliging;
 • 42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens;
 • 8% voor andere investeringen gedaan vanaf 1 januari 2023 (voorheen 25%).

(1)Opgelet! De investeringsaftrek van 20,5% voor digitale investeringen (incl. investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce) geldt enkel voor natuurlijke personen die voor het aj. 2024 op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Vennootschappen:

B. 1. Alle vennootschappen:

 • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen.

  Opgelet ! Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;

 • 42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht in kalenderjaar 2023;
 • 36,5% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht in kalenderjaar 2024;
 • 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten;

B.2. Vennootschappen die voldoen aan de groottecriteria van art. 1:24 §§ 1- 6 WVV :

 • 20,5% voor digitale investeringen (incl. investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce);

 • 27,5% voor investeringen in beveiliging;
 • voor andere dan de in B.1. en B.2., eerste en tweede streepje en B.3. vermelde investeringen:

  • verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022: 25%
  • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2023: 8%.

B.3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen: 

30% voor investeringen in zeeschepen.

C. Schema's éénmalige investeringsaftrek

C. 1. Natuurlijke personen:

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK
(natuurlijke personen)
Investeringen verkregen of tot stand gebracht
01.01.2020
tem 11.03.2020
12.03.2020 tem 31.12.2021 01.01.2022
tem 31.12.2022
01.01.2023
Octrooien 13,5% 25% 20,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca
Digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen
(mits voorwaarde 'klein' voldaan)
Investeringen in beveiliging 20,5% 25% 27,5%
Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur Zie andere investeringen 35% 42%
Andere investeringen 8% 25% 8%

C. 2. Kleine vennootschappen:

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK
(kleine vennootschappen)
Investeringen verkregen of tot stand gebracht
01.01.2020
tem 11.03.2020
12.03.2020 tem 31.12.2021 01.01.2022
tem 31.12.2022
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2023
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2024
Octrooien 13,5% 25% 13,5% 20,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca
Digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen
Investeringen in beveiliging 20,5% 25% 20,5% 27,5%
Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur Zie andere investeringen 35% 35% 42%
Zeeschepen (uitsluiting zeescheepvaart) 30% 30% 30%
Hergebruik van verpakkingen 3% 3% 3%
Andere investeringen 8% 25% 8%

C. 3. Grote en andere vennootschappen:

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK
(grote en andere vennootschappen)
Investeringen verkregen of tot stand gebracht
01.01.2020
tem 11.03.2020
12.03.2020 tem 31.12.2021 01.01.2022
tem 31.12.2022
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2023
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2024
Octrooien 13,5% 13,5% 13,5% 20,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca
Digitale vaste activa      
Investeringen in beveiliging      
Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur   35% 35% 42%
Zeeschepen (uitsluiting zeescheepvaart) 30% 30% 30%
Hergebruik van verpakkingen 3% 3% 3%
Andere investeringen      

Gespreide investeringsaftrek aj. 2024

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2024 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. De aftrek voor die activa bedraagt dan 17,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt 27,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die, tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2024, door natuurlijke personen of vennootschappen zijn verkregen of tot stand gebracht (en dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers):

Opgelet ! Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief