De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2021 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2020 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2021 (kalenderjaar 2020). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2019, 2020 en 2021 op een overzichtelijke manier snel terug.

Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2019.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2018.

 1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen
 2. Belastingschalen in de personenbelasting
 3. Belastingvrije sommen
 4. Nettobestaansmiddelen
 5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming
 6. Vrijgestelde beroepsinkomsten
 7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen
 8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a.
 9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers
 10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers
 11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers
 12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders
 13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot
 14. Economische vrijstellingen
 15. Roerende inkomsten en auteursrechten
 16. Diverse inkomsten
 17. Onroerende inkomsten
 18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten
 19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus
 20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen
 21. Andere belastingverminderingen
 22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente, ...
 23. Diamanthandel
 24. Tax-shelter euribor + 4,5
 25. Tarieven risicokapitaal (notionele interestaftrek)

geindexeerde-bedragen-2021

1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021

Federale autonomiefactor:

 24,957 24,957 24,957
- opcentiemen Vlaanderen:  33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Wallonië: 33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Brussel: 32,591 32,591 32,591
Maximale afwijking progressiviteitsregel: 1 050,00 1 070,00 1 090,00

2. Belastingschalen in de personenbelasting 

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 13 440,00 0,00 25,00%
13 440,00 23 720,00 3 360,00 40,00%
23 720,00 41 060,00 7 472,00 45,00%
41 060,00 ... 15 275,00 50,00%

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 13 250,00 0,00 25,00%
13 250,00 23 390,00 3 312,50 40,00%
23 390,00 40 480,00 7 368,50 45,00%
40 480,00 ... 15 059,00 50,00%

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 12 990,00 0,00 25,00%
12 990,00 22 290,00 3 247,50 40,00%
22 290,00 39 660,00 6 967,50 45,00%
39 660,00 ... 14 784,00 50,00%

3. Belastingvrije sommen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021

Belastingvrije som:

     
- gewoon basisbedrag: 7 430,00 8 860,00 8 990,00
- verhoogd basisbedrag: 7 730,00 - -
- voor het verhoogde maximumbedrag (=start afbouw): 45 750,00 - -
- eindpunt van de afbouwregeling: 46 050,00 - -
       
Verhoogd basisbedrag handicap belastingplichtige: 1 580,00 1 610,00 1 630,00
       

Verhoging van de belastingvrije som:

     
- voor 1 kind: 1 580,00 1 610,00 1 630,00
- voor 2 kinderen: 4 060,00 4 150,00 4 210,00
- voor 3 kinderen: 9 110,00 9 290,00 9 430,00
- voor 4 kinderen: 14 730,00 15 030,00 15 250,00
- supplement voor elk kind boven het vierde: 5 620,00 5 740,00 5 820,00
       
- toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar (géén kinderoppas): 590,00 600,00 610,00
       
- maximum belastingkrediet kinderen ten laste: 450,00 460,00 470,00
       

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder:

3 160,00 3 220,00 3 270,00
- voor idere andere persoon ten laste: 1 580,00 1 610,00 1 630,00
       
Verhoging van de belastingvrije som:      
- alleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap: 1 580,00 1 610,00 1 630,00
       
- jaar van het huwelijk of wettelijke samenwoning mits
de netto bestaansmiddelen van de partner niet hoger zijn dan
1 580,00
3 270,00
1 610,00
3 330,00
1 630,00
3 380,00
       
- niet-samenwondende alleenstaande ouder      
  - met een maximaal belastbaar inkomen: 19 410,00 19 810,00 20 090,00
  - en een minimaal netto-beroepsinkomen: 3 270,00 3 330,00 3 380,00
  - geniet een bijkomende toeslag van maximaal: 1 020,00 1 050,00 1 060,00
       
  - begingrens afbouwregeling: 15 320,00 15 630,00 15 860,00
  - eindgrens afbouwregeling: 19 410,00 19 810,00 20 090,00

Voor aanslagjaar 2016 wordt de belastingvermindering op de belastingvrije som berekend door de belastingschalen AJ 2016 toe te passen op de totale belastingvrije som. Vanaf AJ 2017 is dit echter niet meer het geval. Op de totale belastingvrije som wordt een afzonderlijke barema toegepast:

Barema belastingvrije som - AJ 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 9 450,00 0,00 25,00%
9 450,00 13 440,00 2 362,50 30,00%
13 440,00 22 400,00 3 559,50 40,00%
22 400,00 41 060,00 7 143,50 45,00%
41 060,00 ... 15 540,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 9 310,00 0,00 25,00%
9 310,00 13 250,00 2 327,50 30,00%
13 250,00 22 080,00 3 509,50 40,00%
22 080,00 40 480,00 7 041,50 45,00%
40 480,00 ... 15 321,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 9 120,00 0,00 25,00%
9 120,00 12 990,00 2 280,00 30,00%
12 990,00 21 640,00 3 441,00 40,00%
21 640,00 39 660,00 6 901,00 45,00%
39 660,00 ... 15 010,00 50,00%

4. Nettobestaansmiddelen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021

Maximumbedrag van de nettobestansmiddelen:

     
- algemene regel: 3 270,00 3 330,00 3 380,00
- individuele aanslag - gewone kinderen: 4 720,00 4 810,00 4 880,00
- individuele aanslag - gehandicapte kinderen: 5 990,00 6 110,00 6 200,00
       
Mimimumbedrag aftrekbare kosten (werknemers en baten): 450,00 460,00 470,00
       
Zijn geen bruto-bestaansmiddel (voor en eerste schijf van):      
- pensioenen aan ouders, broers en zussen ouder dan 65j: 26 300,00 26 840,00 27 230,00
- onderhoudsuitkeringen aan kinderen: 3 270,00 3 330,00 3 380,00
- bezoldigingen ontvangen door studenten: 2 720,00 2 780,00 2 820,00

5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Voordeel alle aard firmawagen:
- referentieuitstoot benzine:
- referentieuitstoot diesel:
- minimum voordeel (wagen & mobiliteitsvergoeding):

105 g/km
86 g/km
1 310,00

107 g/km
88 g/km
1 340,00

111 g/km
91 g/km
1 360,00

Voordeel van ale aard verwarming:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:


1 990,00
900,00

2 030,00
910,00

2 060,00
930,00
Voordeel van alle aard elektriciteit:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:

990,00
450,00

1 010,00
460,00

1 030,00
460,00

6. Vrijgestelde beroepsinkomsten 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer (andere): 400,00 410,00 410,00
Vergoedingen van vrijwilligers van openbare brandweer, civiele bescherming en vrijwillige ambulanciers (dringende geneeskundige hulpverlening):
4 560,00

6 120,00

6 210,00
Vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer: 0,23 €/km 0,24 €/km 0,24 €/km
Maximale vrijstelling PC-privé:
Maximale bruto belastbare bezoldiging:
880,00
34 540,00
900,00
35 250,00
910,00
35 760,00
Vrijgestelde vergoedingen toekekend aan kunstenaars:
- maximumbedrag per kalenderjaar:
- maximale dagvergoeding per opdrachtgever:

2 534,11
126,71

2 578,51
128,93

2 615,96
130,80
Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen: 2 880,00 2 942,00 2 968,00
Vrijgesteld bedrag opzeggingsvergoedingen en bezoldigingen in de opzegtermijn:
- opzeggingen vanaf 01.01.2014:


1 360,00


-


-
Vrijgesteld bedrag gewestelijke opleidingspremies: - 360,00 360,00

7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de mewerkende echtgenoot:
13 910,00

14 200,00

14 400,00
Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: 10 720,00 10 940,00 11 090,00
Grensbedrag beroepsinkomsten internationale ambtenaren (individuele aanslag):
10 720,00

10 940,00

11 090,00

8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a. 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Verplicht forfait woon-werkverkeer personenwagen: 0,15 €/km 0,15 €/km 0,15 €/km
Facultatief forfait (gebrek aan bewijs) woon-werkverkeer andere vervoermiddelen:
- maximum aantal kilometer enkele rit
- verplaatsingen met de fiets:
- verplaatingen met andere vervoermidelen


100 km
0,23 €/km
0,15 €/km


100 km
0,24 €/km
0,15 €/km


100 km
0,24 €/km
0,15 €/km
       
Maximumaftrek collectieve voorziening kinderopvang: 8 400,00 8 570,00 8 690,00
Maximumaftrek individuele pensioentoezegging werknemers: 2 440,00 2 490,00 2 520,00
       
VAPZ-"gewoon" (8,17% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 187,04 3.256,87 -
VAPZ-"sociaal" (9,40% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 666,85 3.747,19 -

9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers 

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 16 266,64 0,00 30,00%
16 266,65 ... 4 880,00 0%
Maximum: 4 880,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 16 033,31 0,00 30,00%
16 033,32 ... 4 810,00 0%
Maximum: 4 810,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 15 733,31 0,00 30,00%
15 733,32 ... 4 720,00 0%
Maximum: 4 720,00

Forfait voor verre verplaatsingen (géén indexatie)

- 75 km tot 100 km
- 100 km tot 125 km
- meer dan 125 km
75,00
125,00
175,00

10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers 

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 16 266,64 0,00 30,00%
16 266,65 ... 4 880,00 0%
Maximum: 4 880,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 16 033,31 0,00 30,00%
16 033,32 ... 4 810,00 0%
Maximum: 4 810,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 15 733,31 0,00 30,00%
15 733,32   4 720,00 0%
Maximum: 4 720,00

11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers 

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 6 210,00 0,00 28,70%
6 210,00 12 330,00 1 782,27 10,00%
12 330,00 20 530,00 2 394,27 5,00%
20 530,00 70 054,16 2 804,27 3,00%
70 054,17 ... 4 290,00 0%
Maximum: 4 290,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 6 120,00 0,00 28,70%
6 120,00 12 160,00 1 756,44 10,00%
12 160,00 20 240,00 2 360,44 5,00%
20 240,00 69 091,99 2 764,44 3,00%
69 092,00 ... 4 230,00 0%
Maximum: 4 230,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 6 000,00 0,00 28,70%
6 000,00 11 910,00 1 722,00 10,00%
11 910,00 19 830,00 2 313,00 5,00%
19 830,00 67 863,16 2 709,00 3,00%
67 863,17 ... 4 150,00 0%
Maximum: 4 150,00

12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders 

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 85 999,83 0,00 3,00%
85 999,84 ... 2 580,00 0%
Maximum: 2 580,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 84 666,50 0,00 3,00%
84 666,51 ... 2 540,00 0%
Maximum: 2 540,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 82 999,83 0,00 3,00%
82 999,84 ... 2 490,00 0%
Maximum: 2 490,00

13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot 

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 85 799,89 0,00 5,00%
85 799,90 ... 4 290,00 0%
Maximum: 4 290,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 84 599,90 0,00 5,00%
84 599,91 ... 4 230,00 0%
Maximum: 4 230,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 82 999,89 0,00 5,00%
82 999,90 ... 4 150,00 0%
Maximum: 4 150,00

14. Economische vrijstellingen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Vrijgestelde winst per bijkomende voltijdse personeelseenheid tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of diensthoofd IKZ:
15 990,00

16 320,00

16 560,00
Vrijgesteld bedrag bijkomend personeel in KMO's:
- maximum uurloon:
- maximum dagloon:
5 950,00
11,88
90,32
6 070,00
11,88
90,32
6 160,00
11,88
90,32
Maximale bezoldiging sociaal passief eenheidsstatuut:
- 100% voor de eerste schijf tot:
- 30% van de tweede schijf tot:
 
-
-
 
1.500,00
2.600,00
 
nog te
bepalen
Investeringaftrek (PB):
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

991 570,00
3 966 260,00

1 011 900,00
4 047 610,00

1 026 470,00
4 105 890,00
Investeringsaftrek bij optie belastingkrediet O&O (VenB)
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

495 780,00
1 983 130,00

505 950,00
2 023 800,00

513 240,00
2 052 940,00
Belastingkrediet voor O&O (VenB)
- maximumbedrag verrekening overgedragen belastingkrediet:
- totaal bedrag overgedragen belastingkrediet eind vorig AJ:

168 570,00
674 260,00

172 020,00
688 090,00

174 500,00
698 000,00
Inschakelingsbedrijven - minimumbedrag loonkost: 11 900,00 12 140,00 12 320,00

15. Roerende inkomsten en auteursrechten  

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's 960,00 980,00 980,00
Vrijgestelde interesten van vennootschappen met een sociaal oogmerk: 190,00 200,00 200,00
Vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (enkel VenB): 190,00 200,00 200,00
Maximumbedrag leningen toegekend aan starters via crowdfunding: 15 320,00 15 630,00 15 630,00

Vrijstelling gewone dividenden:

640,00 800,00 800,00

Maximumbedrag auteursrechten aangemerkt als roerend inkomen

59 970,00 61 200,00 62 090,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2021

van tot vast pct
0,00 16 560,00 0,00 50,00%
16 560,00 33 110,00 8 280,00 25,00%
33 110,00 ... 12 417,50 0%
Maximum: 12 417,50

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2020

van tot vast pct
0,00 16 320,00 0,00 50,00%
16 320,00 32 640,00 8 160,00 25,00%
32 640,00 ... 12 240,00 0%
Maximum: 12 240,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2019

van tot vast pct
0,00 15 990,00 0,00 50,00%
15 990,00 31 990,00 7 995,00 25,00%
31 990,00 ... 11 995,00 0%
Maximum: 11 995,00

16. Diverse inkomsten 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Jaargrens "onbelast bijverdienen": 6 130,00 6 250,00 6 340,00
Gewone Maandgrens "onbelast bijverdienen": 510,83 520,83 528,33
Maandgrens sportsector "onbelast bijverdienen": 510,83 1 041,66 1 056,66
Vrijgesteld bedrag van prijzen en subsidies: 4 000,00 4 080,00 4 140,00

17. Onroerende inkomsten 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,7863 1,8230 1,8492
Revalorisatiecoëffisciënt: 4,47  4,57 4,60

18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Basisbedrag belastingvermindering (PB):      
- wettelijke ziekte en invaliditeit: 2 653,18 2 418,60 2 453,45
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ...:
  - basisvermindering:
  - aanvullende vermindering:
 
2 066,87
-
 
1 802,44
371,06
 
1 828,41
376,18
- werkloosheidsuitkeringen: 2 066,87 1 802,44 1 828,41
     
Grensbedragen van het belastbaar inkomen      
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten,...
 
 
45 810,00
22 900,00
22 910,00
46 750,00
23 380,00
23 370,00
47 420,00
23 710,00
23 710,00
- afbouwregeling pensioenen, andere vervangingsink.,...
 
 
-
-
-
23 380,00
15 940,00
7 440,00
23 710,00
16 170,00
7 540,00
- andere werkloosheidsuitkeringen

 
28 590,00
22 900,00
5 690,00
29 180,00
23 380,00
5 800,00
29 600,00
23 710,00
5 890,00
       
Bijkomende belastingvermindering (maximum inkomen):      
- pensioenen en andere vervangingsinkomsten  15 615,88 15.940,00 (*) 16.170,00 (*)
- werkloosheidsuitkeringen  17 681,71 17.988,84 20.221,96
- wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkeringen  17 350,98 15.940,00 (*) 16.170,00 (*)
       

(*)Enkel van toepassing bij combinatie van enerzijds werkloosheidsuitkeringen en anderzijds pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen of andere vervangingsinkomsten (SWT en aanvullende vergoedingen inbegrepen).

19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Maximumbedrag belastingkrediet lage activiteit:    

 

- algemene regel bezoldigingen: 700,00 720,00 730,00
- bezoldigingen meewerkende echtgenoot: 320,00 330,00 330,00
- bezoldiding statutair overheidspersoneel: 780,00 790,00 800,00
       
Minimumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 6 960,00 7 100,00 7 200,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 5 210,00 5 320,00 5 400,00
       
Maximumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 17 400,00 17 760,00 18 010,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 22 610,00 23 080,00 23 410,00
       
Maximaal belastingkrediet lage lonen (werkbonus) 670,00 820,00 830,00

20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021

Woonbonus - FEDERAAL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 310,00
770,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

Woonbonus - VLAANDEREN
- basisbedrag leningen tot en met 2014:
- basisbedrag leningen vanaf 2015 tot en met 2019:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

Woonbonus - BRUSSEL (leningen vóór 2017)
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 400,00
800,00
80,00

2 450,00
820,00
80,00

2 480,00
830,00
80,00

Woonbonus - WALLONIË (leningen (in principe) vóór 2016)
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00
       
Chèque habitat - WALLONIË
- basisvermindering of krediet:
- vehoging per kind ten laste:
- inkomstengrens voor de volledige vermindering:
- maximaal inkomen met recht op cheque habitat:
 
1 520,00
125,00
21 733,00
83 828,00
 
1 520,00
125,00
22 273,00
85 911,00

1 520,00
125,00
22 380,00
86 322,00
       
Maximale premies en kapitaalaflossingen - FEDERAAL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 920,00
2 310,00

1 960,00
2 350,00

1 960,00
2 350,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - VLAANDEREN:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - BRUSSEL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

2 000,00
2 400,00

2 040,00
2 450,00

2 070,00
2 480,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - WALLONIË:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00
       
Maximumbedrag hypothecair woonkrediet langetermijnsparen:      

- Federaal (niet eigen woning):

76 860,00 78 440,00 78 440,00

21. Andere belastingverminderingen 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Pensioensparen gewoon (30%)
Pensioensparen verhoogd (25%)
960,00
1 230,00
980,00
1 260,00
990,00
1 270,00
Werkgeversaandelen (30%) 770,00 780,00 780,00
Individuele voortzetting pensioenopbouw (30%) 2 400,00 2 450,00 2 480,00
Vrij aanvullend pensioen werknemers - VAPW (30%) - 1 600,00 1 620,00
Belastingvermindering Huisbediende (30%):
- minimumloon
- maximale belastingvermindering

3 920,00
7 690,00

4 000,00
7 840,00

4 060,00
7 840,00
Maximumbedrag bij aankoop van een elektrische:
- vierwieler (≠ personenwagen) (15%)
- motorfiets of driewieler (15%)

5 040,00
3 070,00

5 150,00
3 140,00

5 150,00
3 140,00
Giften (45%):
- minimumgift
- absoluut maximum

40,00
384 300,00

40,00
392 200,00

40,00
392 200,00
Maximale belastingvermindering adoptiekosten (20%):  6 150,00 6 280,00 6 280,00
Maximale premie rechtsbijstandsverzekering (40%):  - 310,00 310,00
PWA / wijkwerk en dienstencheques:
- Maximale vrijstelling - VLAANDEREN:
- Maximale vrijstelling - BRUSSEL:
- Maximale vrijstelling - WALLONIË:
 
1 470,00
1 470,00
1 470,00
 
1 500,00
1 500,00
1 500,00
 
1 520,00
1 520,00
1 520,00
Omzetting wijkwerk / dienstencheques in belastingkrediet:
- Maximaal belastbaar inkomen - VLAANDEREN:
- Maximaal belastbaar inkomen - BRUSSEL:
- Maximaal belastbaar inkomen - WALLONIË:
 
 
 
 
 
46 690,00
 
 
 
47 360,00
 
 
Dakisolatie (30%)
- maximale vermindering VLAANDEREN:
- maximale vermindering BRUSSEL:
- maximale vermindering WALLONIË:
 
-
-
3 200,00
 
-
-
3 260,00
 
-
-
3 310,00
Restauratie van beschermde monumenten,... (30%)
- maximumbedrag uitgaven VLAANDEREN:
- maximumbedrag uitgaven BRUSSEL:
- maximumbedrag uitgaven WALLONIË:
 
25 000,00
 
39 980,00
 
25 000,00
 
40 800,00
 
25 000,00
 
41 390,00
Verhuur woning via sociaal verhuurkantoor (9 jaar):
- minimumbedrag werken - VLAANDEREN:
- maximale vermindering - VLAANDEREN:
- minimumbedrag werken - BRUSSEL:
- maximale vermindering - BRUSSEL:
- minimumbedrag werken - WALLONIË:
- maximale vermindering - WALLONIË:
 
11 990,00
1 200,00
-
1 200,00
11 990,00
1 200,00
 
-
1 220,00
-
1 220,00
12 240,00
1 220,00
 
-
1 240,00
-
1 240,00
12 420,00
1 240,00
Uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (5%):
- Minimale uitgave:
- Maximale vermindering:

380,00
320,00

390,00
330,00

390,00
330,00
Nulenergiewoning (10 jaar belastingvermindering):
Passiefhuis (10 jaar belastingvermindering):
Lage energiewoning (10 jaar belastingvermindering):
1 810,00
900,00
450,00
1 840,00
920,00
460,00
1 880,00
940,00
470,00

22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente,... 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
Grensbedrag omzettingsrente groepsverzekeringen: 79 970,00 81 610,00 82 780,00
Maximumgrens beroepsinkomsten sportbeoefenaars
en sportgerelateerde activiteiten
 
19 670,00
 
20 070,00
 
20 360,00
Grensbedrag vermeerdering voorafbetalingen (PB) 80,00 80,00 80,00
Grensbedrag trimestriële betaling bedrijfsvoorheffing 39 980,00 40 800,00 41 390,00
Bruto-uurloon gelijkgesteld met ploegenpremie 17,42 17,73 14,19

23. Diamanthandel 

  AJ 2019 AJ 2020 AJ 2021
- Referentiebezoldiging i.f.v. de omzet: 31 420,00
52 370,00
78 540,00
104 730,00
130 910,00
157 090,00
32 060,00
53 440,00
80 150,00
106 880,00
133 600,00
160 310,00
32 520,00
54 210,00
81 310,00
108 420,00
135 520,00
162 620,00
- Bedrag van de omzet: 2 592 020,00
12 960 080,00
25 920 160,00
51 840 320,00
77 760 480,00
2 645 180,00
13 225 880,00
26 451 750,00
52 903 510,00
79 355 260,00
2 683 260,00
13 416 310,00
26 832 620,00
53 665 250,00
80 497 870,00

24. Tax-shelter EURIBOR + 4,5 

Storting tussen euribor + 4,5
01.01.2015 - 30.06.2015 4,876%
01.07.2015 - 31.12.2015 4,699%
01.01.2016 - 30.06.2016 4,614%
01.07.2016 - 31.12.2016 4,485%
01.01.2017 - 30.06.2017 4,434%
01.07.2017 - 31.12.2017 4,378%
01.01.2018 - 30.06.2018 4,326%
01.07.2018 - 31.12.2018 4,312%
01.01.2019 - 30.06.2019 4,348%
01.07.2019 - 31.12.2019 4,363%
01.01.2020 - 30.06.2020 4,198%

25. Tarieven risicokapitaal (notionele interestaftrek) 

(Boekjaar = 12 maanden) Grote vennootschap Kleine vennootschap
Aanslagjaar 2015 2,630% 3,130%
Aanslagjaar 2016 1,630% 2,130%
Aanslagjaar 2017 1,131% 1,631%
Aanslagjaar 2018 0,237% 0,737%
Aanslagjaar 2019 0,746% 1,246%
Aanslagjaar 2020 0,726% 1,226%
Aanslagjaar 2021 0,000% 0,408%

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.  Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2025!

Schrijf nu in voor onze btw club

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Kent u onze fiscale databank al?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief