Het KB van 7 november 2019 (BS van 20 november 2019) past het KB nr. 18 van 29 december 1992 aan, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de btw inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers.

Die vrijstelling is evenwel maar van toepassing als de globale waarde van de betrokken goederen per factuur, btw inbegrepen, een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Deze drempel bedraagt momenteel 50 € en wordt vanaf 1 januari 2020 opgetrokken tot 125 €.

Ontdek onze clubs!

  • Schrijf je in voor de btw clubs van 2021-2022

Schrijf je in voor onze nieuwe btw seminaries!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief