Praktijkgids vennootschapsbelasting maakt u op praktische wijze vertrouwd met de Belgische vennootschapsbelasting. Als leidraad gebruikt de auteur de structuur vanhet aangifteformulier voor het aanslagjaar 2018.

Het boek onderscheidt zich door zijn duidelijke structuur en zijn begrijpbareschrijfstijl met:

  • nuttige illustraties met concrete cijfervoorbeelden
  • uitwerking van praktische toepassingen uit het bedrijfsleven
  • uitgebreide selectie van rechtspraak 
  • talrijke verwijzingen naar de boekingen en de codes op het aangifteformulier

Boek Vennootschapsbelasting

Deze editie bespreekt de aangifte voor aanslagjaar 2018 en is zeer up-to-date met alle nieuwigheden uit wetgeving, rechtspraak, parlementaire vragen en administratieve standpunten.

Bovendien zijn de talrijke wijzigingen uit de wet van 25 december 2017tot hervorming van de vennootschapsbelasting (B.S. 29.12.2017) ook reeds op beknopte wijze verwerkt doorheen het handboek. Zo weet de lezer meteen wat er precies zalveranderen in de toekomst.

Praktijkgids vennootschapsbelasting is een op maat geschreven en toegankelijke handleiding voor belastingconsulenten, accountants, boekhouders, fiscalisten en alle andere professionals die geconfronteerd worden met onzevennootschapsbelasting.

Wim Van Kerchove is auteur en docent vennootschapsbelasting.

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?