Praktijkgids personenbelasting maakt u wegwijs doorheen de complexe aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018. De auteur volgt vak per vak de structuur van het aangifteformulier en bespreekt uitgebreid zowel deel I als deel II.

Dit boek onderscheidt zich door de toegankelijkheid en de volledigheid met:

  • talrijk uitgewerkte praktijkvoorbeelden
  • duidelijke structuur
  • helder taalgebruik
  • verwijzingen naar de wetgeving
  • uitgebreide selectie van rechtspraak

Boek personenbelasting

In deze editie ligt de klemtoon op de aangifte van het aanslagjaar 2018. Er werd ook ruime aandacht besteed aan alle nieuwigheden, inclusief de reeds gepubliceerdewetswijzigingen die betrekking hebben op de komende jaren. Dankzij de jaarlijksegrondige herwerking kunt u vertrouwen op de meest actuele informatie.

In tegenstelling tot de vorige edities daalt dit jaar eindelijk het aantal codes op hetaangifteformulier in de personenbelasting door de functionele hergroepering vanrubrieken en ingevolge de regionalisering.

Opvallend is dat de voorbereiding van deel 1 van de nieuwe aangifte voor aanslagjaar 2018 uiteen werd getrokken in drie gewestelijke delen: een Vlaams, Brussels en Waals deel. Op die manier ziet een inwoner van eenbepaald gewest enkel de codes die op hem/haar van toepassing kunnen zijn.

Deel 2 van de aangifte blijft wel nog gemeenschappelijk voor alle Belgen.

Praktijkgids personenbelasting is een op maat geschreven handleiding voor professionals, maar ook voor iedereen die de aangifte optimaal en correct wil invullen.

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?