Investeringen geven recht op aanzienlijke fiscale voordelen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (BS 29.12.2017) legt echter belangrijke beperkingen op voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2020 door kleine vennootschappen. Op fiscaal vlak zijn er vier goede redenen om nog in het kalenderjaar 2019 (uiterlijk op 31/12/2019) te investeren als kleine vennootschap.

Waarom nog investeren in 2019 als kleine vennootschap?

4 redenen om te investeren in 2019 als kleine onderneming

Eerste reden. Vennootschappen mogen nog degressieve afschrijvingen toepassen op investeringen die zijn doen uiterlijk op 31/12/2019, voorzover de aard van de investering dat toelaat uiteraard. Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2020 verdwijnt het stelsel van degressief afschrijven en moet men lineair afschrijven.

Tweede reden. Kleine vennootschappen die nog een investering doen in 2019, mogen de eerste afschrijving nog voor een volledig jaarbedrag in kosten brengen. Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2020 zal dat niet langer mogelijk zijn en moet de eerste afschrijving beperkt worden tot het aantal dagen van het boekjaar dat de vennootschap de investering al in bezit heeft. voor grote vennootschappen geldt deze regel vandaag al. Wie in 2020 investeert tegen het jaareinde zal de eerste afschrijving slechts a rato van enkele dagen van daat jaar in kosten zal kunnen brengen.

Derde reden. Voor kleine vennootschappen loopt de verhoogde éénmalige investeringsaftrek van 20% nog loopt tot 31/12/2019. Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2020 wordt het tarief van de gewone investeringsaftrek teruggebracht tot 8% (bericht Belgisch Staatsblad van 11 april 2019).

Vierde reden. Het gewone belastingtarief voor vennootschappen daalt 29,58% naar 25% voor boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01/01/2020. Voor kmo vennootschappen daalt het tarief van 20,40% naar 20% op de eerste 100.000 EUR winst. Alle kosten en aftrekken die een vennootschap nu nog kan inbrengen in plaats van volgend jaar, besparen extra belastingen omwille van het hogere belastingtarief.

Kleine vennootschappen met belangrijke investeringsplannen doen hun professionele investeringen best effectief in de loop van het kalenderjaar 2019 omwille van degressieve afschrijvingen, de eerste afschrijvingsannuïteit, de 20% investeringsaftrek en het belastingtarief van 29,58%.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief