Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet, internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Hiermee wordt het systeem aanzienlijk vereenvoudigd en dalen de belastingen op die voordelen. Er zal gewerkt worden met vier duidelijke en makkelijk toe te passen bedragen.

Voordelen pc, tablet, gsm, internet

 Heel wat werkgevers staan een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Dit wordt beschouwd als een privé belastbaar voordeel. Het bedrag van dat belastbaar voordeel werd bepaald door ofwel (a) de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer (Hierbij werd getracht om te bepalen wat het voordeel in de praktijk zou betekenen voor de werknemer), ofwel via (b) een forfait, maar daarvan waren er tot op heden slechts twee, namelijk 180 euro voor een pc en 60 euro voor internet.

 Het huidige stelsel was aan modernisering toe. Duidelijkheid en transparantie waren immers zoek vanwege de verouderde regelgeving. Er werd bijvoorbeeld enkel rekening gehouden met pc’s en nog niet met laptops of tablets. Daarnaast was het ook onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen, omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Pc’s zijn bovendien veel goedkoper geworden de laatste jaren, hoewel het belastbaar voordeel deze trend niet volgde. Tenslotte miste België coherentie tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën.

 Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel gemoderniseerd op twee manieren. Ten eerste door duidelijke en realistische bedragen te hanteren. De bedragen worden dus aangepast aan de huidige waarde van een gratis ter beschikking stelling. Ten tweede zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel.

 Bedragen op jaarbasis:

  Tot 31/12/2017 Vanaf 01/01/2018
PC en/of laptop  180 euro 72 euro (per toestel)
Tablet, gsm en smartphone werkelijke waarde 36 euro (per toestel)
Gratis internet 60 euro 60 euro (één maal)
Telefoonabonnement  werkelijke waarde 48 euro


Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Met deze maatregel wordt het systeem eindelijk eenvormiger en duidelijker.  De bedragen zullen ook beter afgestemd zijn op de realiteit.”

Opleidingen vennootschapsbelasting

Inschrijven voor onze resterende club sessies?

  • Inschrijven voor de laatste sessie van onze fiscale club kan! Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) tot 30 juni 2023!
  • Inschrijven voor de laatste sessie van onze btw club kan! Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) tot 30 juni 2023!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief