Wanneer een kleine vennootschap nog voor het jaareinde van 2016 een investering doet, dan  mag ze toch een volledige jaarafschrijving boeken. Wanneer is er echter sprake van een investering en hoe bewijst zij dat?

Vennootschap afschrijven

Waarom dit jaar 2016 nog snel investeren?

Fiscaal is het interessant om eind 2016 nog een investering te verrichten omdat de kleine vennootschap op die manier haar belastbare vennootschapswinst voor het boekjaar 2016 kan verminderen. Immers, kleine vennootschappen (conform art. 15 W.Venn.) mogen investeringen die ze aan het einde van het boekjaar doen in principe toch al voor een volledig jaar afschrijven. Ze mogen m.a.w. een volledige afschrijvingsannuïteit boeken. Deze regeling is trouwens dezelfde als diegene voor zelfstandigen met een eenmanszaak en vrije beroepers die onderworpen zijn aan de personenbelasting.

Toekomstig lager tarief VenB. Wanneer het tarief van de vennootschapsbelasting in de toekomst zal dalen, dan is het des te meer interessant voor een kleine vennootschap om nu nog de investering te doen. Door kosten te maken in het boekjaar 2016 bespaart zij vennootschapsbelasting tegen de huidige (hoge) tarieven.

Pas opgerichte vennootschap.  Is de vennootschap pas in de loop van 2016 opgericht, dan moet zij de afschrijving wel beperken in verhouding tot het aantal maanden activiteit waarbij elke begonnen maand mee telt als een volledige maand (ComIB 92 nr. 61/87-89) .

Volstaat een bestelbon om al te kunnen afschrijven in 2016?

De belastingadministratie aanvaardt dat een vennootschap begint af te schrijven op drie tijdstippen:

  • ofwel vanaf het moment van de materiële levering van de investering;
  • ofwel van  zodra zij juridisch eigenaar is geworden van de investering;
  • ofwel bij de betaling van een voorschot.

1. Materiële levering in 2016

Als de investering door de leverancier nog dit boekjaar 2016 nog geleverd wordt, dan kan de investeerder zonder probleem al beginnen af te schrijven, zelfs als hij de investering nog niet betaald zou hebben. Dit geldt ook als de leverancier de factuur pas begin 2017 zou opmaken.

Wordt de investering eind 2016 geleverd, dan bewijst de vennootschap dat ten aanzien van de belastingadministratie het beste met de leveringsbon. Het is nuttig om die leveringsbon niet weg te gooien.

2. Juridische eigendomsoverdracht in 2016

Indien de investering echter nog niet is geleverd dan zou een vennootschap in principe toch al kunnen afschrijven van zodra zij een bestelbon bezit. Van zodra de koper en de verkoper het eens zijn  over het ‘voorwerp’ en de ‘prijs’ van de investering, dan is er juridische eigendomsoverdracht en is de koper als het ware juridisch eigenaar van de investering en kunt hij ze afschrijven. In de praktijk is dit echter meestal toch nog niet mogelijk. De leverancier voorziet immers bijna altijd een eigendomsvoorbehoud, waardoor de koper pas eigenaar wordt bij levering of betaling.

3. Betaling van een voorschot in 2016

Ingeval de investering nog niet is geleverd en ingeval er  nog een eigendomsvoorbehoud is, dan kan de investeerder reeds afschrijven op het betaalde voorschot. Een vennootschap mag op dat voorschot dan immers al afschrijven onder drie voorwaarden: (1) het voorschot is daadwerkelijk, (2) de koper heeft met de verkoper een overeenkomst over de aankoop en (3) de vennootschap heeft het voorschot in haar boekhouding verwerkt als ‘vooruitbetaling op een vast actief’ (CommIB 92 nr. 61/85) .

Bewaar als bewijs voor de administratie dus best het rekeninguittreksel van de overschrijving.

BESLUIT.

Een investering gedaan eind 2016 is nog in 2016 afschrijfbaar indien de investering reeds in 2016 geleverd is of indien de investering al eigendom is van de vennootschap. Lukt de levering in 2016 niet meer, dan mag de vennootschap enkel afschrijven op het daadwerkelijke betaalde voorschot.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief