Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

UBO: documenten toevoegen uiterlijk 30 april 2021

Meer informatie kan u verkrijgen tijdens het seminarie: UBO-register twee jaar later met Frank Haemers op woensdag (nm) 10/03/2021 - Livestream

Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe.

Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden.

Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen laden deze documenten op bij de registratie.

Hoe documenten toevoegen?

U kan de documenten toevoegen aan bestaande registraties door volgende stappen te doorlopen:

Selecteer bij de keuze van uw identificatiemodus de optie « in naam van een onderneming » .

  1. Eenmaal verbonden met de applicatie, klikt u op de startpagina op de optie « een entiteit opzoeken » .   
  2. Op het formulier van de geselecteerde entiteit vindt u alle informatie over de entiteit in kwestie.  
  3. Druk op het tabblad «controlestructuur».  
  4. Klik op de knop « wijzigen » rechtsonder aan de pagina.  
  5. De actieknoppen verschijnen.
  6. Klik vervolgens op de knop “de controle wijzigen" (oogje naast de naam van de UBO). 
  7. Laad vervolgens het document op via "+ kies een bestand".
  8. Klik tot slot op de knop « bewaren». 

Seminaries organisatie management