Door de hervorming van de toepasselijke btw-regels op verkopen op afstand en op de B2C diensten die worden verricht in andere lidstaten van de EU, wordt het MOSS systeem uitgebreid en omgevormd naar een éénloketsysteem (OSS genoemd). Die Europese hervorming zal in alle lidstaten van de EU op gelijkvormige wijze gelden vanaf 1 juli 2021.

Er wordt een nieuwe algemene drempel ingevoerd van 10.000 €, waarboven de belastingheffing van de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en van de TBE (telecommunicatie, braodcasting en elektronische diensten) diensten aan particulieren gebeurt in de lidstaat van verbruik.

VAT OSS one stop shop

VOORBEELD

U bent gevestigd in België en u levert uw producten aan particulieren gevestigd in België, Duitsland en Nederland.

Door een levering aan een particulier in Nederland, hebt u de drempel van 10.000 euro overschreden voor uw intracommunautaire afstandsverkopen van goederen.

Voor die verkoop en de toekomstige verkopen, moet u de btw aangeven en betalen in de lidstaat van aankomst van de goederen (Duitsland en Nederland). U kunt zich registreren in de Unieregeling van OSS. U zult dan vrijgesteld zijn om u voor de btw te laten identificeren in Duitsland en in Nederland. U doet aangifte en betaalt de btw voor uw afstandsverkopen aan Duitsland en Nederland via de aangifte OSS – Unieregeling.

Uw binnenlandse verkopen in België zullen worden opgenomen in uw gebruikelijke Belgische periodieke aangifte.

Vanaf 1 april 2021, kunt u zich registreren in de Unieregeling van OSS, via Intervat. Die voorafgaande registratie is verplicht om het éénloketsysteem te kunnen gebruiken vanaf 1 juli 2021.

U dient elk kwartaal een aangifte OSS – Unieregeling in, waarin u voor elk van de betrokken lidstaten de verschuldigde btw opneemt voor de afstandsverkopen die u heeft verricht.

Er verandert niets voor de nationale leveringen die u verricht in België. U moet die steeds opnemen in uw periodieke aangifte. U kunt evenwel geen btw aftrekken via de aangifte OSS – Unieregling.

B2C diensten

Het éénloketsysteem zal ook toepasselijk zijn op andere dan TBE diensten in een B2C context. De volgende diensten kunnen genieten van de Unieregeling:

 • De diensten die al vanaf 1 januari 2015 konden genieten van de vereenvoudigingsregeling van het mini-één-loket (MOSS – Unieregeling). Het gaat om de telecommunicatiediensten, de radio- en televisieomroepdiensten of de elektronische diensten die gelokaliseerd zijn op de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd.
 • De diensten die gewoonlijk niet worden verleend op de plaats waar de hoofdzetel van uw onderneming zich bevindt, met andere woorden:

  • de diensten die verband houden met een onroerend goed, gelokaliseerd op de plaats waar dat onroerend goed zich bevindt, zoals werkzaamheden in onroerende goederen
  • de diensten voor personenvervoer, gelokaliseerd op de plaats waar het vervoer wordt uitgevoerd, in verhouding met de afgelegde afstanden
  • de diensten voor goederenvervoer, andere dan het intracommunautair vervoer van goederen, gelokaliseerd op de plaats waar het vervoer wordt uitgevoerd, in verhouding met de afgelegde afstanden
  • de diensten voor intracommunautair goederenvervoer, gelokaliseerd op de plaats van het vertrek van het vervoer
  • de diensten die verband houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, amusements- of soortgelijke activiteiten, zoals beurzen en tentoonstellingen. Inclusief de diensten van de organisatoren van zulke activiteiten (recht van toegang) en de met die activiteiten samenhangende diensten, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd
  • de met het vervoer samenhangende diensten, zoals het laden, het lossen, het behandelen en soortgelijke activiteiten, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
  • de expertises en werkzaamheden voor lichamelijke roerende goederen, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
  • de restaurant- en cateringdiensten (met uitzondering van die die materieel worden geleverd aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap uitgevoerde gedeelte van een passagiersvervoer), die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
  • de restaurant- en cateringdiensten, die materieel worden geleverd aan boord van een schip, vliegtuig of trein, tijdens het in de Gemeenschap uitgevoerde gedeelte van het vervoer, die worden gelokaliseerd op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer
  • de verhuurdiensten op korte termijn van een vervoermiddel, die worden gelokaliseerd op de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk aan de ontvanger wordt aangeboden
  • de verhuurdiensten, anders dan op korte termijn, van een vervoermiddel (uitgezonderd een pleziervaartuig ), die worden gelokaliseerd op de plaats waar de ontvanger is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft
  • de diensten verleend door een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van een ander, die gelokaliseerd worden op de plaats waar de hoofdactiviteit wordt uitgevoerd.

De drempel van 10.000 € per jaar is niet van toepassing op de andere diensten (hierboven opgesomd). Als u bijvoorbeeld aan particuliere klanten tickets verkoopt voor voorstellingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland, zal die dienst steeds worden gelokaliseerd op de plaats van de uitvoering. Ongeacht het jaarlijkse omzetcijfer dat u zult realiseren voor dat soort activiteiten.

EU btw tarieven

De Europese Commissie stelt ook de huidige toepasselijke btw-tarieven in de andere lidstaten ter beschikking via haar website ec.europa.eu/taxation/vatrates

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief