De federale regering heeft de taxshift uitgeklaard. Particulieren genieten van een belastingverlaging. Ook kmo's en zelfstandigen zien hun lasten dalen. De verschuiving wordt betaald via duurdere diesel, tabak, alcohol en frisdrank, een verhoging van de RV en de invoering van een speculatietaks.

Vooreerst is er de belastingverlaging voor particulieren. Iedereen die minder verdient dan het mediaan inkomen (2.800 euro bruto) krijgt netto 100 euro extra per maand tegen het einde van de regeerperiode in 2019. Wie een gemiddeld loon heeft van 3.300 bruto, krijgt netto 91 euro extra per maand tegen het eind van de regeerperiode. Maar ook voor de middeninkomens en hogere inkomens daalt de personenbelasting.

Die koopkrachtverhoging komt er door een verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten, een verhoging van de belastingvrije som en de werkbonus. Tegelijk wordt de belastingschijf van 30% geschrapt en stijgt de ondergrens van de belastingschijf van 45%. Hierdoor zien meer mensen hun loon in lagere schijven belast.

Ook zelfstandigen en vennootschappen krijgen een belastingverlaging. Een pas gestarte vennootschap die nog niet veel omzet draait, ziet zijn vennootschapsbelasting geleidelijk verlagen tot 20,5% in 2018. De investeringsaftrek wordt verdubbeld van 4 naar 8%.

Werkgevers genieten van een algemene verlaging van de sociale bijdragen van 33 naar 25%. Voor de kmo's met maximaal zes mensen zal de eerste aanwerving voortaan helemaal vrijgesteld worden van sociale lasten, terwijl de bestaande verlaging voor de eerste vijf werknemers wordt uitgebreid naar de zesde.

De sociale bijdragen van zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5% op de eerste schijf beroepsinkomsten.

Speculatietaks. Particulieren betalen 33% belasting als ze beursgenoteerde aandelen verkopen binnen de 6 maanden. Minderwaarden mogen niet worden afgetrokken.

Roerende voorheffing naar 27%. De roerende voorheffing op intresten uit obligaties en op dividenden zal stijgen van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016.

Om de begroting van dit jaar op koers te houden, worden een reeks belastingen vervroegd. Zo stijgen de accijnzen op diesel en alcohol al vanaf 1 november 2015. De prijs voor een pakje sigaretten stijgt van 5,8 naar 5,93 euro, een pakje roltabak van 6,7 naar 7,4 euro. De prijs van een pintje wordt 1 eurocent duurder, een fles wijn stijgt met 17 eurocent en een fles sterke drank wordt 2,52 euro duurder. Er komen ook hogere accijnzen op frisdranken. Een blikje wordt 1 cent duurder, een fles van 1 liter stijgt met 3 cent vanaf volgend jaar.

Ook de banken moeten hun bankentaks voldoen. Intercommunales zullen gedwongen worden om hun afgesproken belasting dit jaar al deels te betalen, via de voorafbetalingen.

Het rondje fiscale regularisatie wordt vervroegd naar 2016. Boetes lopen gradueel op. Voor fiscaal verjaard kapitaal geldt een tarief van 36% in 2016 en dat loopt op tot 40% in 2020. Voor niet-aangegeven inkomsten die nog niet verjaard zijn geldt een tarief van 20% in 2016 en dat loopt op tot 25% in 2020.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief