Met de Programmawet van 10.08.2015 is de zgn. bijzondere liquidatiereserve voor de aanslagjaren 2013 en 2014 mogelijk gemaakt.  Het nieuwe formulier is nu ook al bekend gemaakt!

Aangifte bijzondere liquidatiereserve AJ 2013 (pdf)
Aangifte bijzondere liquidatiereserve AJ 2014 (pdf)

De reeds gereserveerde winsten van de voorbije aanslagjaren 2013 en 2014 kunnen nog overgeboekt worden naar een ‘bijzondere’ liquidatiereserve op voorwaarde dat de vennootschap voor die aanslagjaren klein was volgens art. 15 W.Venn.. (Programmawet 10.08.2015, art. 541 WIB 92).

Voor de bijzondere liquidatiereserve moet de 10% heffing apart betaald worden via het formulier in blijlage. De vennootschap heeft daarvoor tijd tot 30.11.2015 voor de liquidatiereserve van aanslagjaar 2013 en tot 30.11.2016 voor die van aanslagjaar 2014. De 10% heffing behoort niet tot de belasting van de boekjaren waarvoor de reserve aangelegd wordt. Daarom is de heffing nu gelijk aan 10% van de liquidatiereserve.

De overboeking naar de bijzondere liquidatiereserve moet ten laatste gebeurd zijn op de afsluitingsdatum van het boekjaar waarin de 10% aanslag betaald is.  

Neerlegging van de jaarrekening

Vennootschappen kunnen maar een bijzondere liquidatiereserve aanleggen als ze de jaarrekening voor het boekjaar dat met het aanslagjaar 2013 of 2014 verbonden is uiterlijk op 31 maart 2015 neergelegd hebben bij de Nationale Bank.

Bijzonderheid 1. Een vennootschap met een gebroken boekjaar dat afsluit tussen 1 september 2014 en 30 december 2014 hoeft de jaarrekening voor aanslagjaar 2014 (boekjaar 2013-2014) pas neergelegd te hebben ten laatste zeven maanden na de afsluitingsdatum van haar boekjaar.

Bijzonderheid 2. Een vof, comm.v, of cvoa moeten geen jaarrekening neerleggen. Zij kunnen echter toch de bijzondere liquidatiereserve boeken als hun jaarrekeningen door de jaarvergadering goedgekeurd werden binnen de (in principe) zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar en samen met de vennootschapsaangifte ingediend werden.

Speciale aangifte 275-Bijz.

Uiterlijk op de dag van de betaling van de 10% heffing moet de vennootschap ook een speciale aangifte 275 A-Bijz. indienen bij de dienst bevoegd voor inning en invordering.  Dat nieuwe formulier 275-Bijz werd gepubliceerd in het B.S. van 25 september 2015. Op die bijzondere aangifte moet per aanslagjaar de volgende gegevens worden vermeld: ondernemingsnummer van de vennootschap, haar  rechtsvorm en benaming, de maatschappelijke zetel (volledig adres), de belastbare grondslag, het tarief van de bijzondere aanslag, het bedrag van de bijzondere aanslag en de bevestiging dat alle voorwaarden van artikel 15 W.Venn. vervuld waren voor het boekjaar verbonden met aanslagjaar 2013, dan wel aanslagjaar 2014.

Voor de winsten van aanslagjaar 2013 moet de 10% aanslag uiterlijk op 30.11.2015 betaald zijn. De overboeking van die vroegere winsten naar de afzonderlijke liquidatiereserve zelf moet gebeuren uiterlijk op de afsluitingsdatum van het boekjaar waarin de 10% aanslag betaald is. Het nieuwe formulier 275 A-Bijz. werd gepubliceerd in het B.S. van 25 september 2015.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief