RV op dividenden uit de eigen vennootschap

Sinds 1 januari 2016 is 27% roerende voorheffing op dividenden het standaardtarief geworden. Dat standaardtarief geldt niet voor dividenden uit ‘vastgeklikte reserves’ of een liquidatiereserve, of voor zgn. vvpr-bis-dividenden.

Vastgeklikte reserves. Heeft de vennootschap in 2013 of 2014 reserves ‘vastgeklikt’ in het kapitaal (art. 537 WIB 92), dan heeft zij toen 10% RV betaald. Daar stond tegenover dat er op een latere uitkering van deze reserves minder of zelfs geen RV meer betaald moet worden. Dat blijft zo op één wijziging na. Op de uitkering van dergelijk kapitaal binnen twee (‘kleine’ vennootschap) of vier (‘grote’ vennootschap) jaar na de kapitaalverhoging, bedraagt de RV voortaan 17% i.p.v. 15%.

Vermits de kapitaalverhoging in 2013 of begin 2014 heeft plaatsgevonden, is die twee jaar voor kleine vennootschappen meestal al voorbij. Deze wijziging heeft dus weinig praktisch belang.

Liquidatiereserve. Er is niets gewijzigd aan het tarief op de uitkering van een liquidatiereserve na de ‘sperperiode’ van vijf jaar. Dat blijft dus 5% (art. 269, § 1, 8° WIB92). Het tarief van de RV op een uitkering binnen de sperperiode bedraagt 17%.

Liquidatieboni die voortkomen uit vastgeklikte reserves of liquidatiereserves blijven vrijgesteld van rv, zonder sperperiode. Voor liquidatieboni uit andere reserves is het tarief voortaan 27%.

Vvpr-bis. Wie sinds 01.07.2013 geld heeft ingebracht in een kleine vennootschap n.a.v. de oprichting of kapitaalverhoging in ruil voor nieuwe aandelen op naam die volledig volstort zijn, kan dividenden op deze aandelen optrekken tegen een lagere RV, van eerst 20% en dan 15% (art. 269, §2 WIB 92) op voorwaarde dat de aandeelhouder ononderbroken volle eigenaar is gebleven van deze aandelen. Aan deze regeling is er niets veranderd.

Interesten uit de eigen vennootschap

Op interesten uit een vennootschap toegekend vanaf 1 januari 2016 bedraagt het RV-tarief altijd 27%, ongeacht of de interesten betaald worden op een rekening-courant (rc) of op een termijnlening, ongeacht wanneer de lening is afgesloten, ed.

RV op beleggingen

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u 27% RV op dividenden van beursgenoteerde aandelen. Het gunsttarief voor dividenden van vastgoedbeleggingsvennootschappen is afgeschaft. U betaalt ook 27% RV op interesten van uw beleggingen, behalve voor de zgn. Leterme-bons en het niet-vrijgestelde gedeelte van de interesten op spaarboekjes waar de RV 15% blijft.

Overzichtstabel

Roerende inkomen Tarief RV
Dividend uit gewone aandelen zonder vrijstelling M-D richtlijn 27%

Dividend uit vvpr bis aandelen

 • toegekend uit de winstverdeling van het 1ste boekjaar na dat van de inbreng
 • toegekend uit de winstverdeling van het 2ste boekjaar na dat van de inbreng
 • toegekend uit de winstverdeling van het 3de boekjaar en volgende na dat van de inbreng


27%

20%

15%

Dividend uit aangelegde liquidatiereserve (art. 184quater WIB92)

 • uitgekeerd binnen de 5 jaar na aanleg
 • uitgekeerd na 5 jaar na aanleg
 • uitgekeerd n.a.v. liquidatie


17%
5%
0%

Dividend uit bijzondere liquidatiereserve (art. 541 WIB92)

 • uitgekeerd binnen de 5 jaar na aanleg
 • uitgekeerd na 5 jaar na aanleg
 • uitgekeerd n.a.v. liquidatie


17%
5%
0%

Terugbetaling van vastklikkapitaal (art. 537 WIB92) door een kleine vennootschap

 • In de eerste 2 jaar volgend op de inbreng
 • het 3e jaar volgend op de inbreng
 • het 4e jaar volgend op de inbreng17%
10%
5%

Terugbetaling van vastklikkapitaal (art. 537 WIB92) door een grote vennootschap

 • In de eerste 4 jaar volgend op de inbreng
 • het 5de en 6de jaar volgend op de inbreng
 • het 7de en 8ste jaar volgend op de inbreng


17%
10%
5%
Liquidatiedividend 27%
inkoopdividend 27%
Dividend uit residentiële vastgoedbevaks 27%
Interest op deposito’s, zichtrekeningen, termijnrekeningen, rekening-courant 27%
Interest op obligaties en kasbons 27%
Interest op volksleningen 2014 27%
Interest op spaarboekjes (na vrijstelling 1880 EUR) 15%
Interest op Leterme staatsobligatie van eind 2011 15%
Royalty’s, inkomsten uit roerende verhuur, onderverhuur en lijfrentes 27%

Inkomsten uit auteursrechten

 • op de eerste schijf van 57.590 EUR
 • boven de schijf van 57.592 EUR


15%
27%

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief