Vanaf 1 april 2016  verandert het landschap van de KMO-portefeuille en zullen er twee subsidie-instrumenten zijn: een brede, vereenvoudigde KMO-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse KMO’s en de nieuwe KMO groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

1. De vereenvoudigde KMO-Portefeuille

De huidige KMO- portefeuille met de verschillende pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages zal verdwijnen. In de nieuwe KMO-portefeuille wordt enkel nog een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro voor opleiding en advies, het steunpercentage bedraagt dan 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt hiervoor 30%.

De vereenvoudigde KMO-Portefeuille

Het aanvragen en toekennen van de subsidies zal vereenvoudigd worden via de vernieuwde website. In tegenstelling tot het huidige systeem zullen dienstverleners niet meer elke steunaanvraag moeten bevestigen, maar zal er uitgegaan worden van een automatische goedkeuring. De dienstverleners moeten er wel op blijven toezien dat de aanvraag tot subsidie voldoet aan alle voorwaarden, zo niet kunnen zij de steunaanvraag alsnog weigeren.

2.De nieuwe KMO-groeisubsidie

Met het nieuwe subsidie – instrument, de  KMO- groeisubsidie, kunnen KMO’s steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) als bij het heroriëntatieproces (voor bestaande onderneming). Voor het verwerven van de kennis kan de KMO vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. De externe dienstverleners waarop een beroep wordt gedaan, moeten hiervoor niet erkend zijn.

De nieuwe KMO-groeisubsidie

De aanvraag voor de KMO – groeisubsidie zal twee maal worden beoordeeld door de administratie. Een eerste maal bij het indienen van het dossier en een tweede maal bij de uitbetaling van subsidie.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief