intracommunautaire levering

 1. Nieuwe IC Opgave: twee delen vanaf 2020!

  Ingevolge de invoering van de zogenaamde ‘Quick Fixes’ werd ook de IC opgave gewijzigd.
  Deze bestaat vanaf 2020 uit twee delen (BS van 23 december 2019).

  Meer info
 2. Meest ambitieuze Europese btw-hervorming in 25 jaar…

  EU lidstaten verloren € 152 biljoen (151.530.000.000 euro) aan btw-opbrengsten in 2015, zo blijkt uit een recente btw-studie van de Europese Commissie. Volgens dezelfde studie bedraagt de Belgische ‘vat-gap’ 3.323 miljoen euro. De ‘vat gap’ is het totale verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het effectief geïnde bedrag. Deze maand (oktober 2017) zal de Europese Commissie als reactie hierop plannen bekend maken voor de grootste btw-hervorming in 25 jaar!

  Meer info
 3. Wat is een intracommunautaire levering?

  Een intracommunautaire levering is een verkoop van goederen door een btw-plichtige verkoper aan een btw-plichtige koper die een geldig btw-nummer opgeeft uit een andere EU- ­lidstaat en waarbij de goederen effectief worden vervoerd naar een andere EU-lidstaat. Onder die dubbele basisvoorwaarde kan de IC-levering vrijgesteld worden van btw. (art. 39 bis W.Btw).

  Meer info
 4. Bewijs van een vrijgestelde intracommunautaire levering

  Bent u btw-plichtig en verkoopt u goederen aan een btw-plichtige koper uit een ander EU-land (bv. Nederland, Italië, Polen, …), dan kunt u die in principe verkopen zonder btw.  Het gaat dan m.a.w. om een zgn. vrijgestelde intracommunautaire levering (art. 39bis, eerste lid, 1° W. Btw).

  Meer info