EU lidstaten verloren € 152 biljoen (151.530.000.000 euro) aan btw-opbrengsten in 2015, zo blijkt uit een btw-studie van de Europese Commissie. Volgens dezelfde studie bedraagt de Belgische ‘vat-gap’ 3.323 miljoen euro. De ‘vat gap’ is het totale verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het effectief geïnde bedrag.

Deze maand (oktober 2017) zal de Europese Commissie als reactie hierop plannen bekend maken voor de grootste btw-hervorming in 25 jaar!

btw hervorming

Recente berichten in de media wijzen op de link tussen grootschalige btw-fraude en de georganiseerde misdaad,  soms zelfs met terrorisme. De Europese Commissie wil dit probleem aanpakken door de lidstaten te stimuleren samen te werken. De hervormingen van het huidige btw-systeem moeten ook bijdragen aan de ontwikkeling van een digitale eenheidsmarkt en een eerlijker en meer efficiënt belastingsysteem in de EU.

De commissie zal wetgevende initiatieven nemen om het principe van btw-heffing bij intra-communautaire handelingen opnieuw in te voeren.

De commissie hoopt ook op het akkoord van alle lidstaten voor de nieuwe regels inzake e-commerce die eind 2016 werden voorgesteld. Het betreft nieuwe regels waardoor bedrijven die online goederen verkopen, gemakkelijker al hun btw-verplichtingen in de EU op één plaats (‘éénloketsysteem’) kunnen nakomen:

  • een vereenvoudiging van de btw-regels voor start-ups en micro-ondernemingen die online verkopen: onder € 10 000 zal de btw op grensoverschrijdende verkopen in het binnenland worden afgehandeld. Midden- en kleinbedrijven zullen dan weer gebruik kunnen maken van eenvoudigere procedures voor grensoverschrijdende verkopen tot € 100 000, waardoor zij gemakkelijker zaken zullen kunnen doen;
  • maatregelen tegen btw-fraude van buiten de EU, die de markt kunnen verstoren en oneerlijke concurrentie kan veroorzaken;
  • de mogelijkheid voor de lidstaten om de btw-tarieven te verlagen voor e-publicaties zoals eboeken en onlinekranten.

Zoals alle initiatieven op het gebied van belastingen is de unanimiteit van alle lidstaten vereist vooraleer de voorgestelde wijzigingen van kracht kunnen worden.

Bronnen: CFE’s Tax Top 5 van 2 oktober 2017 en
Persbericht van de Europese Commissie van 1 december 2016.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief