Naast de reeds aangekondigde steunmaatregelen waarbij ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen) met een ondernemingsnummer uiterlijk tot 30 juni 2020 betalingsuitstel kunnen vragen bij hun regionaal invorderingscentrum voor schulden ivm bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting kondigt de FOD Financiën nu ook automatisch betalingsuitstel en indieningsuitstel aan.

steunmaatregelen coronavirus

Automatisch uitstel voor het indienen van aangiften in de VenB, RBP en BNI-Ven

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven tot en met 30 april 2020 voor aangiften met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

In de vennootschapsbelasting betreft het in principe de aangiften van AJ 2019 met de statutaire algemene vergadering in februari 2020 voor boekjaren die afsluiten vanaf 1 augustus 2019 tot en met 30 december 2019.

Automatisch uitstel voor het indienen van de btw-aangiften, IC-listings en klantenlistings

Maandaangevers krijgen tijd voor het indienen van de maandaangifte en IC-listing van

 • februari 2020 tot 6 april 2020, en
 • maart 2020 tot 7 mei 2020.

Kwartaalaangevers krijgen tijd tot 7 mei 2020 om de btw aangifte / IC-listing met betrekking tot het eerste kwartaal 2020 in te dienen.

Uitzondering: Voor de starters of houders van een vergunning die de maandelijkse teruggaaf van btw genieten wordt het uitstel beperkt tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Voor de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn verlengt tot 30 april 2020. Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Automatisch betalingsuitstel van de btw

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen voor:

 • maandaangifte februari 2020: 20 mei 2020
 • maandaangifte maart 2020: 20 juni 2020
 • maandaangifte april 2020: 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020: 20 juni 2020

Automatisch betalingsuitstel van de bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen voor:

 • maandaangifte februari 2020: 13 mei 2020
 • maandaangifte maart 2020: 15 juni 2020
 • maandaangifte april 2020: 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020: 15 juni 2020

Automatisch betalingsuitstel voor de aangiften in de personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor inkohieringen vanaf 12 maart 2020 wordt bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten een extra termijn van 2 maanden toegekend.

Meer weten over de fiscale eindejaarswetgeving 2023?

Dit kan op volgende 2 manieren.

 1. Schrijf u in voor onze fiscale club waar dit topic uitvoerig zal besproken worden. (Inschrijven voor de volgende 3 sessies kan nog met behoud van alle voordelen)
 2. Schrijf u in voor het seminarie fiscale eindejaarswetgeving 2023 met Jan verhoeye op maandag (av) 11/12/2023 en donderdag (vm) 21/12/2023

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief