Voor alle uitkeringen in besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) moeten vanaf 1 januari 2020 uitkeringstesten gebeuren. Ook de volledige verslaggeving moet voor alle vennootschappen worden aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht.

Daarom ontwikkelden wij een handige rekentool en stellen we 31 voorbeeldverslagen aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht ter beschikking.

U kan de rekentool en voorbeeldverslagen bekomen als: abonnee op onze kennisdatabank Practinet.

Rekentool uitkeringstesten

Uitkeringstesten: nieuwe uitdaging voor de economische beroepen

Hoewel de nettoactieftest de verantwoordelijkheid is van de algemene vergadering en de liquiditeitstest deze van het bestuursorgaan zal het in de praktijk veelal de accountant of boekhouder zijn die deze testen zal (helpen) opstellen.

De meeste uitkeringen van dividenden en tantièmes vinden plaats tijdens de gewone jaarvergadering van de vennootschap. Naast het opstellen van de jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting komt er nu een belangrijke taak bij, namelijk de uitkeringstesten (BV en CV).

Het zal vooral de liquiditeitstest zijn die de echte uitdaging vormt. De liquiditeitstest zal ervoor zorgen dat naast de klassieke rapportering ook een geprojecteerde kasstromentabel of cashflow zal moeten worden opgemaakt.

De nieuwe rekentool uitkeringstesten

Met dit als uitgangspunt werd een rekentool ontwikkeld om een geprojecteerde cashflowanalyse te maken op het ogenblik dat de jaarrapportering wordt afgewerkt. Alle cijfers zijn op dat ogenblik aanwezig en dat is meestal ook het aangewezen moment om een geprojecteerde kasstromentabel op te stellen. De werkwijze bestaat erin de balans en resultatenrekening in de rekentool in te geven samen met de voorgestelde resultaatverwerking.

Nadat deze cijfers zijn ingegeven kan de projectie starten. Hierbij gaat u in eerste instantie een geprojecteerde balans en resultatenrekening ingeven, met als vertrekpunt de voorliggende balans en resultatenrekening. De geprojecteerde cashflow wordt in de rekentool automatisch berekend en aangepast.

Voor de maandelijkse cashflow-analyse wordt ineerste instantie uitgegaan van een evenredige verdeling of lineaire verdeling, waarbij u echter telkens de mogelijkheid heeft om hiervan af te wijken en een eigen maandelijkse verdeling in te geven.

In de cashflowanalyse zijn vier budgetten voorzien: het exploitatiebuget, het investeringsbuget, het financieringsbudget en het uitkeringsbudget. Telkens is de aandacht besteed aan de eenvoud van de input en het bewaren van het overzicht bij de ingave. U kan op elk moment uw cashflow bekijken en zien of de rekentool sluitend is (actief gelijk aan passief, verdeling van de cashflow per maand, ...).

Ondanks de grote complexiteit werd heel veel aandacht besteed aan de eenvoud van ingave. Als alles is ingegeven en naar wens kan u eenvoudig het uitkeringsverslag bekijken, bewerken, zelf aanvullen en afdrukken.

Instructievideo

Er is een instructievideo beschikbaar over de werking van de tool die u gratis kan bekijken via deze link: klik hier.

De tool wordt regelmatig verbeterd en bijgewerkt. Tips zijn altijd welkom op info@practicali.be en kijk regelmatig of er geen update beschikbaar is.

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?