Een werknemer of een bedrijfsleider die zijn eigen personenwagen, motorfiets of bromfiets voor dienstverplaatsingen gebruikt, kan de kosten daarvan belastingvrij terugbetaald krijgen van de werkgever of de vennootschap.

Deze terugbetaling van verplaatsingskosten mag volgens de administratie forfaitair gebeuren als het bedrag ervan vastgesteld is overeenkomstig ernstige normen. Het kilometertarief dat de Staat ten aanzien van zijn eigen personeelsleden hanteert voor het gebruik van de eigen wagen, motorfiets of bromfiets voor dienstverplaatsingen is zo'n ernstige norm.

Kilometervergoeding wagen, motor of bromfiets

Het kilometertarief waarop ambtenaren recht hebben wanneer zij hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets voor dienstverplaatsingen gebruiken, wordt jaarlijks met ingang van 1 juli aangepast.

Voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 bedraagt de kilometervergoeding 0,3542 EUR/ km.

Ter info: evolutie van deze vergoeding:

periode kilometertarieven
van 01­07­2018 tot 30­06­2019:  0,3573 EUR/km
van 01­07­2019 tot 30­06­2020:  0,3653 EUR/km
van 01­07­2020 tot 30­06­2021:  0,3542 EUR/km

De belastingvrije kilometervergoeding toegekend voor dienstverplaatsingen met de eigen personenwagen zijn voor de werkgever of de vennootschap als autokosten aftrekbaar. Vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt vanaf 01.01.2020) moet de nieuwe gramformule hierop worden toegepast volgens de CO2-uitstoot en het motortype van de auto. De 70/30 opdeling hoeft niet langer te gebeuren aangezien in het nieuwe regime brandstofkosten tegen hetzelfde percentage aftrekbaar zijn als de overige autokosten.

De belastingvrije kilometervergoeding toegekend voor dienstverplaatsingen met een motorfiets of bromfiets zijn voor de werkgever of vennootschap volledig aftrekbaar, in tegenstelling tot de vergoeding voor verplaatsingen met de personenwagen.

Bron: Circulaire nr.683 dd.12.06.2020 van de FOD Beleid en Ondersteuning – Belgisch Staatsblad van 24.06.2020

Opleidingen vennootschapsbelasting

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief