Op dit ogenblik is een federaal wetsvoorstel in behandeling dat aktes verleden voor buitenlandse notarissen viseert. Als het voorstel goedgekeurd wordt door het Parlement, zal dit voor gevolg hebben dat het niet langer voordelig is een schenking van roerende goederen te doen voor buitenlandse notaris. De meest recente signalen geven aan dat de behandeling van het wetsvoorstel in een stroomversnelling is terecht gekomen en dat de in werking treding reeds binnen enkele weken kan gebeurd zijn. Wat betekent dit voor u en kunt u nog snel een schenking organiseren?

Schenking Nederlandse notaris

De schenking voor buitenlandse, meestal Nederlandse, notaris van roerende goederen door Belgische schenkers is een ingeburgerd procedé, dat erop gericht is geen schenkbelasting te betalen op de geschonken goederen. Als daarenboven de schenker drie jaar blijft leven na de niet-geregistreerde schenking, is er evenmin erfbelasting verschuldigd. In de driejarige risicoperiode na de schenking, kunnen de partijen wel steeds vrijwillig de schenking laten registreren (en schenkbelasting betalen) om zo de erfbelasting bij overlijden van de schenker te vermijden.

De fiscale behandeling van de roerende schenking voor buitenlandse notaris, is aldus dezelfde als die van de hand- of bankgift: geen verplichte registratie/schenkbelasting, maar wel een risicoperiode van drie jaar in de erfbelasting. Wat is de meerwaarde van de buitenlandse notaris ten opzichte van de laagdrempelige hand- of bankgift?

Een aantal schenkingen zijn niet mogelijk via hand- of bankgift, waarbij het vooral gaat om schenkingen in het kader van een voorbereide successieplanning. Deze eerder belangrijke schenkingen dienen steeds voor notaris te gebeuren, in België: met automatische registratie én schenkbelasting, of in het buitenland: zonder registratie/schenkbelasting. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het voorbehoud van vruchtgebruik, dat steeds de notariële tussenkomst vereist.

Het voorliggende wetsvoorstel wil de burger verplichten de schenking voor buitenlandse notaris steeds te registreren, met betaling van schenkbelasting voor gevolg. De meerwaarde van de buitenlandse notaris ten opzichte van de Belgische notaris gaat zo helemaal verloren, aangezien de schenking voor beide notarissen onderworpen zal zijn aan schenkbelasting.

Qua timing willen de indieners vaart maken. Het wetsvoorstel zou op enkele weken tijd ingevoerd kunnen worden en dan reeds tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad reeds in werking treden. Dit geeft schenkers en hun adviseurs bijzonder weinig tijd om nog schenkingsaktes op te stellen en in Nederland te laten verlijden. Nu reeds zijn de agenda’s van de Nederlandse notarissen de komende weken vrijwel volgeboekt door Belgische schenkers. 

De hand- of bankgift wordt daarentegen niet geïmpacteerd door dit specifieke wetsvoorstel. Evenwel, er zijn hardnekkige geruchten dat deze onrechtstreekse schenkingen in een latere fase zouden geviseerd worden. Daarnaast is het nog steeds mogelijk dat het huidige wetsvoorstel bijgestuurd zal worden tijdens de parlementaire behandeling ervan.

Wat zijn de tarieven in de roerende schenkbelasting in België ? 

  Vlaams Gewest Brussels H Gewest Waals Gewest
In rechte lijn en tussen partners 3% 3% 3,3%
Andere begiftigden 7% 7% 5,5%

Opleidingen successieplanning

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief