Ook voor de winsten van 2012 en 2013 kunt u een liquidatiereserve aanleggen. Hoe moet u dat precies moet doen. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen er met de liquidatiereserve voor 2014?

Enkel voor kleine vennootschappen

De bijzondere liquidatiereserve voor de winsten van boekjaar 2012 en boekjaar 2013  is net zoals de gewone liquidatiereserve enkel mogelijk voor kleine vennootschappen volgens art. 15 W.Venn. Het volstaat dat de vennootschap klein was voor die boekjaren  dat de vennootschap nadien het statuut van groete vennootschap heeft vormt geen belemmering.

Welke winst?

De maximale liquidatiereserve is de ‘boekhoudkundige winst na belasting’ (code 9905 van de jaarrekening) van het boekjaar 2012 en/of boekjaar 2013.

Let op! Die winst moet ook nog deel uitmaken van de reserves van uw vennootschap bij het begin van het boekjaar waarin u de bijzondere liquidatiereserve aanlegt. Dat is logisch. Heeft u bv. reserves van 2012 intussen uitgekeerd als dividend, dan kunt u die reserves nu niet meer overboeken naar een liquidatiereserve.

10% belasting bij aanleg

De verschuldigde belasting op de bijzondere liquidatiereserve bedraagt ook 10% bij de aanleg ervan.

Na een wachtperiode van vijf jaar kan de vennootschap deze liquidatiereserve uitkeren als dividend met 5% roerende voorheffing. Bij een uitkering binnen de 5 jaar na de aanleg is de vennootschap 15% roerende voorheffing inhouden. Bij de vereffening van de  vennootschap is de reserve uitkeerbaar als liquidatiebonus zonder roerende voorheffing.

Let op! Die sperperiode begint wel nog niet te lopen vanaf het einde van het boekjaar 2012 of 2013, maar pas vanaf het einde van het boekjaar waarin de vennootschap deze reserve aanlegt.

Aparte aangifte

Voor de belasting van 10% op de bijzondere liquidatiereserve zal de vennootschap een aparte aangifte moeten indienen. Dat moet gebeuren uiterlijk op 30.11.2015 voor de reserve van boekjaar 2012 en uiterlijk op 30.11.2016 voor de reserve van boekjaar 2013. Deze aparte aangifte zal u moeten toevoegen aan uw aangifte in de vennootschapsbelasting van het boekjaar waarin u de reserve aanlegt.

Aparte betaling

De 10% afzonderlijke aanslag op de bijzondere liquidatiereserve wordt niet samen met de aanslag vennootschapsbelasting ingekohierd zoals voor de gewone liquidatiereserve.  De 10% heffing’moet reeds betaald worden op het moment dat de vennootschap die aparte aangifte indient, dus uiterlijk 30.11.2015 voor de reserve uit boekjaar 2012 en uiterlijk of 30.11.2016 voor de reserve uit boekjaar 2013.

Boeken in 2015 of 2016

De vennootschap moet de bijzondere liquidatiereserve boeken ten laatste op de afsluitingsdatum van het boekjaar waarin zij de 10% heffing betaald heeft. Dat is dus normaal (als het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar) ten laatste op 31.12.2015 voor de winst uit boekjaar 2012 of op 31.12.2016 voor de winst uit boekjaar 2013.

De boeking van deze speciale liquidatiereserve hoeft gelukkig niet in boekjaar 2014 te gebeuren. De vennootschap hoeft de goedkeuring van de jaarrekening over 2014 dus absoluut niet uit te stellen.  Een reeds goedgekeurde jaarrekening voor 2014 moet evenmin gewijzigd worden.

Wanneer interessant?

De bijzondere liquidatiereserve aanleggen voor de winsten van boekjaar 2012 en boekjaar 2013 is zeker aan te raden indien de vennootschap binnen afzienbare tijd vereffeningsplannen heeft.  Bijvoorbeeld omdat de zaakvoerder binnen 5 jaar op pensioen wil gaan.  Indien de aandeelhouder de liquidatiereserve niet wil wachten tot bij de liquidatie en eerder de reserve naar zich toe wil halen via een dividenduitkering, maak dan gebruik van de lagere reële belastingdruk dan 25% of 15% met zo’n dividendpolitiek.

BESLUIT. De vennootschap moet de 10% op de bijzondere’ liquidatiereserve apart betalen, uiterlijk op 30.11.2015 voor de winsten van boekjaar 2012 en op 30.11.2016 voor de winsten van boekjaar 2013. De boeking van de reserve moet uiterlijk op 31.12.2015 gebeuren voor de winsten van boekjaar 2012 en uiterlijk op  31.12.2016 voor de winsten van boekjaar 2013.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief