De btw op de cateringkosten van een publicitaire activiteit is uiteindelijk dan toch aftrekbaar. Waar moet u nu op letten als u uw btw-aftrek uit het verleden wil rechtzetten?

De btw-administratie aanvaardt dan toch dat ook de cateringkosten naar aanleiding van een opendeurdag, een productvoorstelling, een openbedrijvendag, de opening van een nieuwe showroom, ed. geen onthaalkosten maar reclamekosten zijn. De betaalde btw daarop is terugvorderbaar. Dat geldt ook voor alle kosten voor die verkoopsbevorderende activiteit, dus ook voor de hapjes en dranken bij het onthaal.

Rechtzetting voor het verleden

De beslissing is het gevolg van cassatierechtspraak waar de btw zich bij neergelegd heeft. Bijgevolg kunt u ook logisch de btw op cateringkosten uit het verleden alsnog recupereren. Vereist is natuurlijk wel dat die kosten toen ook gemaakt werden in het kader van een zgn. verkoopsbevorderende activiteit.

U kunt teruggaan tot 1 januari 2012. Het recht op aftrek van btw verjaart immers pas op het einde van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het recht op aftrek zich voorgedaan heeft. Btw die u betaald heeft in 2012, is in het voorkomend geval dus nog recupereerbaar tot het einde van 2015 (art. 82bis W.Btw).

Hoe? De in het verleden betaalde btw op cateringkosten kunt u nu terugvorderen door het bedrag ervan  te vermelden in rooster 62 van uw volgende btw-aangifte als btw-herziening in uw voordeel. Een speciale toestemming voor het lokaal btw-kantoor is niet vereist.

Correctie van uw fiscale kostenaftrek

Indien u destijds de betaalde btw niet heeft gerecupereerd , dan heeft u die btw als niet-aftrekbare btw onder een kostenrekening geregistreerd in de boekhouding. Wellicht heeft  u daarvan 50% afgetrokken als beroepskost  en de overige 50% als verworpen uitgave genoteerd in uw belastingaangifte als zijnde receptiekost. Deze 50% fiscale aftrek moet dan wel gecorrigeerd worden indien u alsnog de btw op die cateringkosten wenst terug te vorderen. In die mate is de betaalde btw geen beroepskost meer .

De opname van de btw-herziening in uw voordeel via in rooster 62 van de btw-aangifte wekt wel de aandacht. Mogelijks volgt er daardoor een btw-controle. Dan bewijst u dat die catering kaderde in een verkoopbevorderend evenement.

Bron: btw-beslissing E.T. 124.247, 13.03.2015

BESLUIT. Voor cateringfacturen ontvangen sinds 01.01.2012 bij opendeurdagen, klantendagen, productvoorstellingen, ed. is de betaalde btw alsnog terugvorderbaar indien de catering kaderde in een verkoopbevorderende activiteit.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief