De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2022 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2021 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2022 (kalenderjaar 2021). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2020, 2021 en 2022 op een overzichtelijke manier snel terug.

Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2019.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2018.

 

 1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen
 2. Belastingschalen in de personenbelasting
 3. Belastingvrije sommen
 4. Nettobestaansmiddelen
 5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming
 6. Vrijgestelde beroepsinkomsten
 7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen
 8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a.
 9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers
 10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers
 11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers
 12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders
 13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot
 14. Economische vrijstellingen
 15. Roerende inkomsten en auteursrechten
 16. Diverse inkomsten
 17. Onroerende inkomsten
 18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten
 19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus
 20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen
 21. Andere belastingverminderingen
 22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente, ...
 23. Diamanthandel
 24. Tax-shelter euribor + 4,5
 25. Tarieven risicokapitaal (notionele interestaftrek)

De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2022

1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022

Federale autonomiefactor:

 24,957 24,957 24,957
- opcentiemen Vlaanderen:  33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Wallonië: 33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Brussel: 32,591 32,591 32,591
Maximale afwijking progressiviteitsregel: 1 070,00 1 090,00 1 100,00

2. Belastingschalen in de personenbelasting 

Aanslagjaar 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 13 540,00 0,00 25,00%
13 540,00 23 900,00 3 385,00 40,00%
23 900,00 41 360,00 7 529,00 45,00%
41 360,00 ... 15 386,00 50,00%

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 13 440,00 0,00 25,00%
13 440,00 23 720,00 3 360,00 40,00%
23 720,00 41 060,00 7 472,00 45,00%
41 060,00 ... 15 275,00 50,00%

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 13 250,00 0,00 25,00%
13 250,00 23 390,00 3 312,50 40,00%
23 390,00 40 480,00 7 368,50 45,00%
40 480,00 ... 15 059,00 50,00%

3. Belastingvrije sommen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022

Belastingvrije som:

     
- basisbedrag: 8 860,00 8 990,00 9 050,00
       
Verhoogd basisbedrag handicap belastingplichtige: 1 610,00 1 630,00 1 650,00
       

Verhoging van de belastingvrije som:

     
- voor 1 kind: 1 610,00 1 630,00 1 650,00
- voor 2 kinderen: 4 150,00 4 210,00 4.240,00
- voor 3 kinderen: 9 290,00 9 430,00 9 500,00
- voor 4 kinderen: 15 030,00 15 250,00 15 360,00
- supplement voor elk kind boven het vierde: 5 740,00 5 820,00 5 860,00
       
- toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar (géén kinderoppas): 600,00 610,00 610,00
       
- maximum belastingkrediet kinderen ten laste: 460,00 470,00 470,00
       

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder (overgangsregeling):

3 220,00 3 270,00 3 290,00

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder (zorgbehoevend):

- - 4 940,00
- voor idere andere persoon ten laste: 1 610,00 1 630,00 1 650,00
       
- aleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap: 1 610,00 1 630,00 1 650,00
       
- jaar van het huwelijk of wettelijke samenwoning mits
de netto bestaasmiddelen van de partner niet hoger zijn dan
1 610,00
3 330,00
1 630,00
3 380,00
1 650,00
3 410,00
       
- niet-samenwondende alleenstaande ouder      
  - met een maximaal belastbaar inkomen: 19 810,00 20 090,00 20.240,00
  - en een minimaal netto-beroepsinkomen: 3 330,00 3 380,00 3 410,00
  - geniet een bijkomende toeslag van maximaal: 1 050,00 1 060,00 1 070,00
       
  - begingrens afbouwregeling: 15 630,00 15 860,00 15 980,00
  - eindgrens afbouwregeling: 19 810,00 20 090,00 20 240,00

Voor aanslagjaar 2016 wordt de belastingvermindering op de belastingvrije som berekend door de belastingschalen AJ 2016 toe te passen op de totale belastingvrije som. Vanaf AJ 2017 is dit echter niet meer het geval. Op de totale belastingvrije som wordt een afzonderlijke barema toegepast:

Barema belastingvrije som - AJ 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 9 520,00 0,00 25,00%
9 520,00 13 540,00 2 380,00 30,00%
13 540,00 22 570,00 3 586,00 40,00%
22 570,00 41 360,00 7 198,00 45,00%
41 360,00 ... 15 653,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 9 450,00 0,00 25,00%
9 450,00 13 440,00 2 362,50 30,00%
13 440,00 22 400,00 3 559,50 40,00%
22 400,00 41 060,00 7 143,50 45,00%
41 060,00 ... 15 540,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 9 310,00 0,00 25,00%
9 310,00 13 250,00 2 327,50 30,00%
13 250,00 22 080,00 3 509,50 40,00%
22 080,00 40 480,00 7 041,50 45,00%
40 480,00 ... 15 321,50 50,00%

4. Nettobestaansmiddelen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022

Maximumbedrag van de nettobestansmiddelen:

     
- algemene regel: 3 330,00 3 380,00 3 410,00
- individuele aanslag - gewone kinderen: 4 810,00 4 880,00 4 920,00
- individuele aanslag - gehandicapte kinderen: 6 110,00 6 200,00 6 240,00
       
Mimimumbedrag aftrekbare kosten (werknemers en baten): 460,00 470,00 470,00
       
Zijn geen bruto-bestaansmiddel (voor en eerste schijf van):      
- pensioenen aan ouders, broers en zussen ouder dan 65j: 26 840,00 27 230,00 27 430,00
- onderhoudsuitkeringen aan kinderen: 3 330,00 3 380,00 3 410,00
- bezoldigingen ontvangen door jobstudenten of leerlingen in een alternerende opleiding en winsten, baten en bezoldiging bedrijfsleider van een student-zelfstandige 2 780,00 2 820,00 2 840,00

5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Voordeel alle aard firmawagen:
- referentieuitstoot benzine:
- referentieuitstoot diesel:
- minimum voordeel (wagen & mobiliteitsvergoeding):

107 g/km
88 g/km
1 340,00

111 g/km
91 g/km
1 360,00

102 g/km
84 g/km
1 370,00

Voordeel van ale aard verwarming:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:


2 030,00
910,00

2 060,00
930,00

2 080,00
930,00
Voordeel van alle aard elektriciteit:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:

1 010,00
460,00

1 030,00
460,00

1 030,00
470,00

6. Vrijgestelde beroepsinkomsten 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer (andere): 410,00 410,00 420,00
Vergoedingen van vrijwilligers van openbare brandweer, civiele bescherming en vrijwillige ambulanciers (dringende geneeskundige hulpverlening):
6 120,00

6 210,00

6 250,00
Vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer: 0,24 €/km 0,24 €/km 0,24 €/km
Maximale vrijstelling PC-privé:
Maximale bruto belastbare bezoldiging:
900,00
35 250,00
910,00
35 760,00
920,00
36 030,00
Vrijgestelde vergoedingen toekekend aan kunstenaars:
- maximumbedrag per kalenderjaar:
- maximale dagvergoeding per opdrachtgever:

2 578,51
128,93

2 615,96
130,80

2 642,71
132,14
Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen: 2 942,00 2 968,00 2 998,00
Vrijgesteld bedrag gewestelijke opleidingspremies: 360,00 360,00 370,00

7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de mewerkende echtgenoot:
14 200,00

14 400,00

14 510,00
Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: 10 940,00 11 090,00 11 170,00
Grensbedrag beroepsinkomsten internationale ambtenaren (individuele aanslag):
10 940,00

11 090,00

11 170,00

8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a. 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Verplicht forfait woon-werkverkeer personenwagen: 0,15 €/km 0,15 €/km 0,15 €/km
Facultatief forfait (gebrek aan bewijs) woon-werkverkeer andere vervoermiddelen:
- maximum aantal kilometer enkele rit
- verplaatsingen met de fiets:
- verplaatingen met andere vervoermidelen


100 km
0,24 €/km
0,15 €/km


100 km
0,24 €/km
0,15 €/km


100 km
0,24 €/km
0,15 €/km
       
Maximumaftrek collectieve voorziening kinderopvang: 8 570,00 8 690,00 8.760,00
Maximumaftrek individuele pensioentoezegging werknemers: 2 490,00 2 520,00 2 540,00
       
VAPZ-"gewoon" (8,17% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3.256,87 3.291,30 -
VAPZ-"sociaal" (9,40% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3.747,19 3.786,81 -

9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers 

Aanslagjaar 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 16 399,98 0,00 30,00%
16 399,99 ... 4 920,00 0%
Maximum: 4 920,00

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 16 266,64 0,00 30,00%
16 266,65 ... 4 880,00 0%
Maximum: 4 880,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 16 033,31 0,00 30,00%
16 033,32 ... 4 810,00 0%
Maximum: 4 810,00

Forfait voor verre verplaatsingen (géén indexatie)

- 75 km tot 100 km
- 100 km tot 125 km
- meer dan 125 km
75,00
125,00
175,00

10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers 

Aanslagjaar 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 16 399,98 0,00 30,00%
16 399,99 ... 4 920,00 0%
Maximum: 4 920,00

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 16 266,64 0,00 30,00%
16 266,65 ... 4 880,00 0%
Maximum: 4 880,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 16 033,31 0,00 30,00%
16 033,32 ... 4 810,00 0%
Maximum: 4 810,00

11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers 

Aanslagjaar 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 6 250,00 0,00 28,70%
6 250,00 12 430,00 1 793,75 10,00%
12 430,00 20 680,00 2 411,75 5,00%
20 680,00 70 538,16 2 824,25 3,00%
70 538,17 ... 4 320,00 0%
Maximum: 4 320,00

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 6 210,00 0,00 28,70%
6 210,00 12 330,00 1 782,27 10,00%
12 330,00 20 530,00 2 394,27 5,00%
20 530,00 70 054,16 2 804,27 3,00%
70 054,17 ... 4 290,00 0%
Maximum: 4 290,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 6 120,00 0,00 28,70%
6 120,00 12 160,00 1 756,44 10,00%
12 160,00 20 240,00 2 360,44 5,00%
20 240,00 69 091,99 2 764,44 3,00%
69 092,00 ... 4 230,00 0%
Maximum: 4 230,00

12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders 

Aanslagjaar 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 86 333,16 0,00 3,00%
86 333,17 ... 2 590,00 0%
Maximum: 2 590,00

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 85 999,83 0,00 3,00%
85 999,84 ... 2 580,00 0%
Maximum: 2 580,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 84 666,50 0,00 3,00%
84 666,51 ... 2 540,00 0%
Maximum: 2 540,00

13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot 

Aanslagjaar 2022 in euro

van tot vast pct
0,00 86 399,89 0,00 5,00%
86 399,90 ... 4 320,00 0%
Maximum: 4 320,00

Aanslagjaar 2021 in euro

van tot vast pct
0,00 85 799,89 0,00 5,00%
85 799,90 ... 4 290,00 0%
Maximum: 4 290,00

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 84 599,90 0,00 5,00%
84 599,91 ... 4 230,00 0%
Maximum: 4 230,00

14. Economische vrijstellingen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Vrijgestelde winst per bijkomende voltijdse personeelseenheid tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of diensthoofd IKZ:
16 320,00

16 560,00

16 680,00
Vrijgesteld bedrag bijkomend personeel in KMO's:
- maximum uurloon:
- maximum dagloon:
6 070,00
11,88
90,32
6 160,00
11,88
90,32
6 200,00
11,88
90,32
Maximale bezoldiging sociaal passief eenheidsstatuut:
- 100% voor de eerste schijf tot:
- 30% van de tweede schijf tot:
 
1.500,00
2.600,00
 
nog te
bepalen
 
nog te
bepalen
Investeringaftrek (PB):
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

1 011 900,00
4 047 610,00

1 026 470,00
4 105 890,00

1 034 100,00
4 136 390,00
Investeringsaftrek bij optie belastingkrediet O&O (VenB)
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

505 950,00
2 023 800,00

513 240,00
2 052 940,00

517 050,00
2 068 200,00
Belastingkrediet voor O&O (VenB)
- maximumbedrag verrekening overgedragen belastingkrediet:
- totaal bedrag overgedragen belastingkrediet eind vorig AJ:

172 020,00
688 090,00

174 500,00
698 000,00

175 800,00
703 190,00
Inschakelingsbedrijven - minimumbedrag loonkost: 12 140,00 12 320,00 12 410,00

15. Roerende inkomsten en auteursrechten  

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's 980,00 980,00 980,00
Vrijgestelde interesten van vennootschappen met een sociaal oogmerk: 200,00 200,00 200,00
Vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (enkel VenB): 200,00 200,00 200,00
Maximumbedrag leningen toegekend aan starters via crowdfunding: 15 630,00 15 630,00 15 630,00

Vrijstelling gewone dividenden:

800,00 800,00 800,00

Maximumbedrag auteursrechten aangemerkt als roerend inkomen

61 200,00 62 090,00 62 550,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2022

van tot vast pct
0,00 16 680,00 0,00 50,00%
16 680,00 33 360,00 8 340,00 25,00%
33 360,00 ... 12 510,00 0%
Maximum: 12 510,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2021

van tot vast pct
0,00 16 560,00 0,00 50,00%
16 560,00 33 110,00 8 280,00 25,00%
33 110,00 ... 12 417,50 0%
Maximum: 12 417,50

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2020

van tot vast pct
0,00 16 320,00 0,00 50,00%
16 320,00 32 640,00 8 160,00 25,00%
32 640,00 ... 12 240,00 0%
Maximum: 12 240,00

16. Diverse inkomsten 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Jaargrens "onbelast bijverdienen": 6 250,00 6 340,00 -
Gewone Maandgrens "onbelast bijverdienen": 520,83 528,33 -
Maandgrens sportsector "onbelast bijverdienen": 1 041,66 1 056,66 -
Jaargrens "laagbelast bijverdienen": - - 6 390,00
Maandgrens "laagbelast bijverdienen": - - 532,50
Vrijgesteld bedrag van prijzen en subsidies: 4 080,00 4 140,00 4 170,00
Sportprestatiepremies: - - 50 040,00

17. Onroerende inkomsten 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,8230 1,8492 1,8630
Revalorisatiecoëffisciënt: 4,57 4,60 4,63

18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Basisbedrag belastingvermindering (PB):    

 

- wettelijke ziekte en invaliditeit: 2 418,60 2 453,45 2 471,64
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ...:
  - basisvermindering:
  - aanvullende vermindering:
 
1 802,44
371,06
 
1 828,41
376,18
 
1 841,96
380,54 (1)
- werkloosheidsuitkeringen: 1 802,44 1 828,41 1 841,96
       
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten,...
 
 
46 750,00
23 380,00
23 370,00
47 420,00
23 710,00
23 710,00
47 780,00
23 890,00
23 890,00
- afbouwregeling pensioenen, andere vervangingsink.,...
 
 
23 380,00
15 940,00
7 440,00
23 710,00
16 170,00
7 540,00
23 890,00
16 290,00
7 600,00
- andere werkloosheidsuitkeringen

 
29 180,00
23 380,00
5 800,00
29 600,00
23 710,00
5 890,00
29 820,00
23 890,00
5 930,00
       
Bijkomende belastingvermindering (maximum inkomen):      
- pensioenen en andere vervangingsinkomsten  15 940,00 (2) 16.170,00 (2) 16.290,00 (2)
- werkloosheidsuitkeringen  17 988,84 20.221,96 20.226,47
- wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkeringen  15 940,00 (2) 16.170 (2) 16.290,00 (2)

(1) Koninklijk besluit van 2 mei 2021 houdende uitvoering van artikel 147; lid 4, WIB92 voor het aanslagjaar 2022, BS 7 mei 2021.

(2) Enkel van toepassing bij combinatie van enerzijds werkloosheidsuitkeringen en anderzijds pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen of andere vervangingsinkomsten (SWT en aanvullende vergoedingen inbegrepen).

19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Maximumbedrag belastingkrediet lage activiteit:    

 

- algemene regel bezoldigingen: 720,00 730,00 730,00
- bezoldigingen meewerkende echtgenoot: 330,00 330,00 330,00
- bezoldiding statutair overheidspersoneel: 790,00 800,00 810,00
       
Minimumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 7 100,00 7 200,00 7 260,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 5 320,00 5 400,00 5 440,00
       
Maximumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 17 760,00 18 010,00 18 150,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 23 080,00 23 410,00 23 580,00
       
Maximaal belastingkrediet lage lonen (werkbonus) 820,00 830,00 830,00

20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022

Woonbonus - FEDERAAL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 350,00
780,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

Woonbonus - VLAANDEREN
- basisbedrag leningen tot en met 2014:
- basisbedrag leningen vanaf 2015 tot en met 2019:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

Woonbonus - BRUSSEL (leningen vóór 2017)
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 450,00
820,00
80,00

2 480,00
830,00
80,00

2 500,00
830,00
80,00

Woonbonus - WALLONIË (leningen (in principe) vóór 2016)
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00
       
Chèque habitat - WALLONIË
- basisvermindering of krediet:
- vehoging per kind ten laste:
- inkomstengrens voor de volledige vermindering:
- maximaal inkomen met recht op cheque habitat:
 
1 520,00
125,00
22 273,00
85 911,00
 
1 520,00
125,00
22 380,00
86 322,00
 
1 520,00
125,00
22 567,00
87 043,00
       
Maximale premies en kapitaalaflossingen - FEDERAAL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 960,00
2 350,00

1 960,00
2 350,00

1 960,00
2 350,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - VLAANDEREN:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - BRUSSEL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

2 040,00
2 450,00

2 070,00
2 480,00

2 080,00
2 500,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - WALLONIË:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00
       
Maximumbedrag hypothecair woonkrediet langetermijnsparen:      

- Federaal (niet eigen woning):

78 440,00 78 440,00 78 440,00

21. Andere belastingverminderingen 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Pensioensparen gewoon (30%)
Pensioensparen verhoogd (25%)
980,00
1 260,00
990,00
1 270,00
990,00
1 270,00
Werkgeversaandelen (30%) 780,00 780,00 780,00
Individuele voortzetting pensioenopbouw (30%) 2 450,00 2 480,00 2 500,00
Vrij aanvullend pensioen werknemers - VAPW (30%) 1 600,00 1 620,00 1 630,00
Belastingvermindering Huisbediende (30%):
- minimumloon
- maximale bezoldiging belastingvermindering

4 000,00
7 840,00

4 060,00
7 840,00

4 090,00
7 840,00
Maximumbedrag bij aankoop van een elektrische:
- vierwieler (≠ personenwagen) (15%)
- motorfiets of driewieler (15%)

5 150,00
3 140,00

5 150,00
3 140,00

5 150,00
3 140,00
Giften (45%, uitz. 60% AJ 2021):
- minimumgift
- absoluut maximum

40,00
392 200,00

40,00
392 200,00

40,00
392 200,00
Maximumbedrag kinderoppas per dag per kind: 11,20 13,00 14,00
Maximale belastingvermindering adoptiekosten (20%):  6 280,00 6 280,00 6 280,00
Maximale premie rechtsbijstandsverzekering (40%):  310,00 310,00 310,00
PWA / wijkwerk en dienstencheques:
- Maximale vrijstelling - VLAANDEREN:
- Maximale vrijstelling - BRUSSEL:
- Maximale vrijstelling - WALLONIË:
 
1 500,00
1 500,00
1 500,00
 
1 520,00
1 520,00
1 520,00
 
1 530,00
1 530,00
1 530,00
Omzetting wijkwerk / dienstencheques in belastingkrediet:
- Maximaal belastbaar inkomen - VLAANDEREN:
- Maximaal belastbaar inkomen - BRUSSEL:
- Maximaal belastbaar inkomen - WALLONIË:
 
46 690,00
 
 
 
47 360,00
 
 
 
47 710,00
 
 
Dakisolatie (30%)
- maximale vermindering VLAANDEREN:
- maximale vermindering BRUSSEL:
- maximale vermindering WALLONIË:
 
-
-
3 260,00
 
-
-
3 310,00
 
-
-
3 340,00
Restauratie van beschermde monumenten,... (30%)
- maximumbedrag uitgaven VLAANDEREN:
- maximumbedrag uitgaven BRUSSEL:
- maximumbedrag uitgaven WALLONIË:
 
25 000,00
 
40 800,00
 
25 000,00
 
41 390,00
 
25 000,00
 
41 700,00
Verhuur woning via sociaal verhuurkantoor (9 jaar):
- minimumbedrag werken - VLAANDEREN:
- maximale vermindering - VLAANDEREN:
- minimumbedrag werken - WALLONIË:
- maximale vermindering - WALLONIË:
minimumbedrag werken - BRUSSEL
maximale vermindering - BRUSSEL:
 
-
1 220,00
12 240,00
1 220,00
-
1 220,00
 
-
1 240,00
12 420,00
1 240,00
-
1 240,00
 
-
1 250,00
12 510,00
1 250,00
-
1 250,00
Uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (5%):
- Minimale uitgave:
- Maximale vermindering:

390,00
330,00

390,00
330,00

390,00
330,00
Nulenergiewoning (10 jaar belastingvermindering):
Passiefhuis (10 jaar belastingvermindering):
Lage energiewoning (10 jaar belastingvermindering):
1 880,00
940,00
470,00
1 880,00
940,00
470,00
1 880,00
940,00
470,00

22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente,... 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
Grensbedrag omzettingsrente groepsverzekeringen: 81 610,00 82 780,00 83 400,00
Maximumgrens beroepsinkomsten sportbeoefenaars
en sportgerelateerde activiteiten
 
20 070,00
 
20 360,00
 
20 520,00
Maximumgrens kampioenschapspremies tegen 16,5%: - - 50 040,00
Grensbedrag vermeerdering voorafbetalingen (PB) 80,00 80,00 80,00
Grensbedrag trimestriële betaling bedrijfsvoorheffing 40 800,00 41 390,00 41 700,00
Bruto-uurloon gelijkgesteld met ploegenpremie 17,73 14,19 14,34

23. Diamanthandel 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022
- Referentiebezoldiging i.f.v. de omzet: 32 060,00
53 440,00
80 150,00
106 880,00
133 600,00
160 310,00
32 520,00
54 210,00
81 310,00
108 420,00
135 520,00
162 620,00
32 770,00
54 620,00
81 910,00
109 220,00
136 530,00
163 830,00
- Bedrag van de omzet: 2 645 180,00
13 225 880,00
26 451 750,00
52 903 510,00
79 355 260,00
2 683 260,00
13 416 310,00
26 832 620,00
53 665 250,00
80 497 870,00
2 703 200,00
13 515 990,00
27 031 970,00
54 063 940,00
81 095 920,00

24. Tax-shelter EURIBOR + 4,5 

Storting tussen euribor + 4,5
01.01.2015 - 30.06.2015 4,876%
01.07.2015 - 31.12.2015 4,699%
01.01.2016 - 30.06.2016 4,614%
01.07.2016 - 31.12.2016 4,485%
01.01.2017 - 30.06.2017 4,434%
01.07.2017 - 31.12.2017 4,378%
01.01.2018 - 30.06.2018 4,326%
01.07.2018 - 31.12.2018 4,312%
01.01.2019 - 30.06.2019 4,348%
01.07.2019 - 31.12.2019 4,363%
01.01.2020 - 30.06.2020 4,198%
01.07.2020 - 31.12.2020 4,302%
01.01.2021 - 30.06.2021 4,061%
01.07.2021 - 31.12.2021 4,012%
01.01.2022 - 30.06.2022 4,008%
02.07.2022 - 31.12.2022 4,620%

25. Tarieven risicokapitaal (notionele interestaftrek) 

(Boekjaar = 12 maanden) Grote vennootschap Kleine vennootschap
Aanslagjaar 2015 2,630% 3,130%
Aanslagjaar 2016 1,630% 2,130%
Aanslagjaar 2017 1,131% 1,631%
Aanslagjaar 2018 0,237% 0,737%
Aanslagjaar 2019 0,746% 1,246%
Aanslagjaar 2020 0,726% 1,226%
Aanslagjaar 2021 0,000% 0,408%
Aanslagjaar 2022 0,000% 0,340%

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.  Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2025!

Schrijf nu in voor onze btw club

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Kent u onze fiscale databank al?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief