De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2020 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2019 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2020 (kalenderjaar 2019). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020 op een overzichtelijke manier snel terug.

Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2019.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2018.

 1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen
 2. Belastingschalen in de personenbelasting
 3. Belastingvrije sommen
 4. Nettobestaansmiddelen
 5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming
 6. Vrijgestelde beroepsinkomsten
 7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen
 8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a.
 9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers
 10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers
 11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers
 12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders
 13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot
 14. Economische vrijstellingen
 15. Roerende inkomsten en auteursrechten
 16. Diverse inkomsten
 17. Onroerende inkomsten
 18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten
 19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus
 20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen
 21. Andere belastingverminderingen
 22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente, ...
 23. Diamanthandel
 24. Tax-shelter euribor + 4,5

geindexeerde-bedragen-2019

1. Autonomiefactor en gewestelijke opcentiemen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020

Federale autonomiefactor:

 24,957 24,957 24,957
- opcentiemen Vlaanderen:  33,257 33,257 33,257
- opcentiemen Wallonië:  35,257 33,257 33,257
- opcentiemen Brussel:  32,591 32,591 32,591
Maximale afwijking progressiviteitsregel: 1 030,00 1 050,00 1 070,00

2. Belastingschalen in de personenbelasting 

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 13 250,00 0,00 25,00%
13 250,00 23 390,00 3 312,50 40,00%
23 390,00 40 480,00 7 368,50 45,00%
40 480,00 ... 15 059,00 50,00%

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 12 990,00 0,00 25,00%
12 990,00 22 290,00 3 247,50 40,00%
22 290,00 39 660,00 6 967,50 45,00%
39 660,00 ... 14 784,00 50,00%

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 11 070,00 0,00 25,00%
11 070,00 12 720,00 2 767,50 30,00%
12 720,00 21 190,00 3 262,50 40,00%
21 190,00 38 830,00 6 650,50 45,00%
38 830,00 ... 14 588,50 50,00%

3. Belastingvrije sommen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020

Belastingvrije som:

     
- gewoon basisbedrag: 7 270,00 7 430,00 8 860,00
- verhoogd basisbedrag: 7 570,00 7 730,00 -
Inkomstengrens:      
- voor het verhoogde maximumbedrag (=start afbouw): 27 030,00 45 750,00 -
- eindpunt van de afbouwregeling: 27 330,00 46 050,00 -
       
Verhoogd basisbedrag handicap belastingplichtige: 1 550,00 1 580,00 1 610,00
       

Verhoging van de belastingvrije som:

     
- voor 1 kind: 1 550,00 1 580,00 1 610,00
- voor 2 kinderen: 3 980,00 4 060,00 4 150,00
- voor 3 kinderen: 8 920,00 9 110,00 9 290,00
- voor 4 kinderen: 14 420,00 14 730,00 15 030,00
- supplement voor elk kind boven het vierde: 5 510,00 5 620,00 5 740,00
       
- toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar (géén kinderoppas): 580,00 590,00 600,00
       
- maximum belastingkrediet kinderen ten laste: 440,00 450,00 460,00
       

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder:

3 090,00 3 160,00 3 220,00
- voor idere andere persoon ten laste: 1 550,00 1 580,00 1 610,00
       
Verhoging van de belastingvrije som:      
- aleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap: 1 550,00 1 580,00 1 610,00
       
- jaar van het huwelijk of wettelijke samenwoning mits
de netto bestaasmiddelen van de partner niet hoger zijn dan
1 550,00
3 200,00
1 580,00
3 270,00
1 610,00
3 330,00
       
- niet-samenwondende alleenstaande ouder      
  - met een maximaal belastbaar inkomen: 19 000,00 19 410,00 19 810,00
  - en een minimaal netto-beroepsinkomen: 3 200,00 3 270,00 3 330,00
  - geniet een bijkomende toeslag van maximaal: 1 000,00 1 020,00 1 050,00
       
  - begingrens afbouwregeling: 15 000,00 15 320,00 15 630,00
  - eindgrens afbouwregeling: 19 000,00 19 410,00 19 810,00

Voor aanslagjaar 2016 wordt de belastingvermindering op de belastingvrije som berekend door de belastingschalen AJ 2016 toe te passen op de totale belastingvrije som. Vanaf AJ 2017 is dit echter niet meer het geval. Op de totale belastingvrije som wordt een afzonderlijke barema toegepast:

Barema belastingvrije som - AJ 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 9 310,00 0,00 25,00%
9 310,00 13 250,00 2 327,50 30,00%
13 250,00 22 080,00 3 509,50 40,00%
22 080,00 40 480,00 7 041,50 45,00%
40 480,00 ... 15 321,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 9 120,00 0,00 25,00%
9 120,00 12 990,00 2 280,00 30,00%
12 990,00 21 640,00 3 441,00 40,00%
21 640,00 39 660,00 6 901,00 45,00%
39 660,00 ... 15 010,00 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 8 930,00 0,00 25,00%
8 930,00 12 720,00 2 232,50 30,00%
12 720,00 21 190,00 3 369,50 40,00%
21 190,00 38 830,00 6 757,50 45,00%
38 830,00 ... 14 695,50 50,00%

4. Nettobestaansmiddelen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020

Maximumbedrag van de nettobestansmiddelen:

     
- algemene regel: 3 200,00 3 270,00 3 330,00
- individuele aanslag - gewone kinderen: 4 620,00 4 720,00 4 810,00
- individuele aanslag - gehandicapte kinderen: 5 860,00 5 990,00 6 110,00
       
Mimimumbedrag aftrekbare kosten (werknemers en baten): 440,00 450,00 460,00
       
Zijn geen bruto-bestaansmiddel (voor en eerste schijf van):      
- pensioenen aan ouders, broers en zussen ouder dan 65j: 25 750,00 26 300,00 26 840,00
- onderhoudsuitkeringen aan kinderen: 3 200,00 3 270,00 3 330,00
- bezoldigingen ontvangen door studenten: 2 660,00 2 720,00 2 780,00

5. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Voordeel alle aard firmawagen:
- referentieuitstoot benzine:
- referentieuitstoot diesel:
- minimum voordeel:

105 g/km
87 g/km
1 280,00

105 g/km
86 g/km
1 310,00

107 g/km
88 g/km
1 340,00

Voordeel van ale aard verwarming:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:


1 950,00
880,00

1 990,00
900,00

2 030,00
910,00
Voordeel van alle aard elektriciteit:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:

970,00
440,00

990,00
450,00

1 010,00
460,00

6. Vrijgestelde beroepsinkomsten 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer (andere): 390,00 400,00 410,00
Vergoedingen van vrijwilligers van openbare brandweer, civiele bescherming en vrijwillige ambulanciers (dringende geneeskundige hulpverlening):
4 460,00

4 560,00

6 120,00
Vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer: 0,23 €/km 0,23 €/km 0,24 €/km
Maximale vrijstelling PC-privé:
Maximale bruto belastbare bezoldiging:
860,00
33 820,00
880,00
34 540,00
900,00
35 250,00
Vrijgestelde vergoedingen toekekend aan kunstenaars:
- maximumbedrag per kalenderjaar:
- maximale dagvergoeding per opdrachtgever:

2 493,27
124,66

2 534,11
126,71

2 578,51
128,93
Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen: 2 830,00 2 880,00 2 941,00
Vrijgesteld bedrag opzeggingsvergoedingen en bezoldigingen in de opzegtermijn:
- opzeggingen vanaf 01.01.2014:


1 330,00


1 360,00


1 390,00
Vrijgesteld bedrag gewestelijke opleidingspremies: - - 360,00

7. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de mewerkende echtgenoot:
13 620,00

13 910,00

14 200,00
Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: 10 490,00 10 720,00 10 940,00
Grensbedrag beroepsinkomsten internationale ambtenaren (individuele aanslag):
10 490,00

10 720,00

10 940,00

8. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, WAPZ, e.a. 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Verplicht forfait woon-werkverkeer personenwagen: 0,15 €/km 0,15 €/km 0,15 €/km
Facultatief forfait (gebrek aan bewijs) woon-werkverkeer andere vervoermiddelen:
- maximum aantal kilometer enkele rit
- verplaatsingen met de fiets:
- verplaatingen met andere vervoermidelen


100 km
0,23 €/km
0,15 €/km


100 km
0,23 €/km
0,15 €/km


100 km
0,24 €/km
0,15 €/km
       
Maximumaftrek collectieve voorziening kinderopvang: 8 220,00 8 400,00 8 570,00
Maximumaftrek individuele pensioentoezegging werknemers: 2 390,00 2 440,00 2 490,00
       
VAPZ-"gewoon" (8,17% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 127,24 3 187,04 3.256,87
VAPZ-"sociaal" (9,40% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 598,05 3 666,85 3.747,19

9. Forfaitaire beroepskosten van werknemers 

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 16 033,31 0,00 30,00%
16 033,32 ... 4 810,00 0%
Maximum: 4 810,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 15 733,31 0,00 30,00%
15 733,32 ... 4 720,00 0%
Maximum: 4 720,00

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 8 620,00 0,00 30,00%
8 620,00 20 360,00 2 586,00 11,00%
20 360,00 35 113,16 3 877,40 3,00%
35 113,17 ... 4 320,00 0%
Maximum: 4 320,00

Forfait voor verre verplaatsingen (géén indexatie)

- 75 km tot 100 km
- 100 km tot 125 km
- meer dan 125 km
75,00
125,00
175,00

10. Forfaitaire beroepskosten van winstenbehalers 

Geplande invoering van in het kader van de relancewet van een kostenforfait voor winst dat vergelijkbaar is met het kostenforfait dat geldt voor werknemers vanaf 1 januari 2018!

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 16 033,31 0,00 30,00%
16 033,32 ... 4 810,00 0%
Maximum: 4 810,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 15 733,31 0,00 30,00%
15 733,32   4 720,00 0%
Maximum: 4 720,00

11. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers 

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 6 120,00 0,00 28,70%
6 120,00 12 160,00 1 756,44 10,00%
12 160,00 20 240,00 2 360,44 5,00%
20 240,00 69 091,99 2 764,44 3,00%
69 092,00 ... 4 230,00 0%
Maximum: 4 230,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 6 000,00 0,00 28,70%
6 000,00 11 910,00 1 722,00 10,00%
11 910,00 19 830,00 2 313,00 5,00%
19 830,00 67 863,16 2 709,00 3,00%
67 863,17 ... 4 150,00 0%
Maximum: 4 150,00

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 5 870,00 0,00 28,70%
5 870,00 11 670,00 1 684,69 10,00%
11 670,00 19 420,00 2 264,69 5,00%
19 420,00 66 346,83 2 652,19 3,00%
66 346,84 ... 4 060,00 0%
Maximum: 4 060,00

12. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders 

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 84 666,50 0,00 3,00%
84 666,51 ... 2 540,00 0%
Maximum: 2 540,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 82 999,83 0,00 3,00%
82 999,84 ... 2 490,00 0%
Maximum: 2 490,00

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 81 333,16 0,00 3,00%
81 333,17 ... 2 440,00 0%
Maximum: 2 440,00

13. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot 

Aanslagjaar 2020 in euro

van tot vast pct
0,00 84 599,90 0,00 5,00%
84 599,91 ... 4 230,00 0%
Maximum: 4 230,00

Aanslagjaar 2019 in euro

van tot vast pct
0,00 82 999,89 0,00 5,00%
82 999,90 ... 4 150,00 0%
Maximum: 4 150,00

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 81 199,89 0,00 5,00%
81 199,90 ... 4 060,00 0%
Maximum: 4 060,00

14. Economische vrijstellingen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Vrijgestelde winst per bijkomende voltijdse personeelseenheid tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of diensthoofd IKZ:
15 660,00

15 990,00

16 320,00
Vrijgesteld bedrag bijkomend personeel in KMO's:
- maximum uurloon:
- maximum dagloon:
5 830,00
11,88
90,32
5 950,00
11,88
90,32
6 070,00
11,88
90,32
Investeringaftrek (PB):
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

970 860,00
3 883 430,00

991 570,00
3 966 260,00

1 011 900,00
4 047 610,00
Investeringsaftrek bij optie belastingkrediet O&O (VenB)
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

485 430,00
1 941 720,00

495 780,00
1 983 130,00

505 950,00
2 023 800,00
Belastingkredier voor O&O (VenB)
- maximumbedrag verrekening overgedragen belastingkrediet:
- totaal bedrag overgedragen belastingkrediet eind vorig AJ:

165 050,00
660 180,00

168 570,00
674 260,00

172 020,00
688 090,00
Inschakelingsbedrijven - minimumbedrag loonkost:   11 900,00 12 140,00

15. Roerende inkomsten en auteursrechten  

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's 1 880,00 960,00 980,00
Vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen: 190,00 190,00 200,00
Vrijgestelde interesten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk: 190,00 - -
Maximumbedrag leningen toegekend aan starters via crowdfunding: 15 000,00 15 320,00 15 630,00

Vrijstelling gewone dividenden:

- 640,00 800,00

Maximumbedrag auteursrechten aangemerkt als roerend inkomen

58 720,00 59 970,00 61 200,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2020

van tot vast pct
0,00 16 320,00 0,00 50,00%
16 320,00 32 640,00 8 160,00 25,00%
32 640,00 ... 12 240,00 0%
Maximum: 12 240,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2019

van tot vast pct
0,00 15 990,00 0,00 50,00%
15 990,00 31 990,00 7 995,00 25,00%
31 990,00 ... 11 995,00 0%
Maximum: 11 995,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2018

van tot vast pct
0,00 15 660,00 0,00 50,00%
15 660,00 31 320,00 7 830,00 25,00%
31 320,00 ... 11 745,00 0%
Maximum: 11 745,00

16. Diverse inkomsten 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Jaargrens "onbelast bijverdienen": 5 100,00 6 130,00 6 250,00
Maandgrens "onbelast bijverdienen":   510,83 520,83
Vrijgesteld bedrag van prijzen en subsidies: 3 910,00 4 000,00 4 080,00

17. Onroerende inkomsten 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,7491 1,7863 1,8230
Revalorisatiecoëffisciënt: 4,39 4,47  4,57

18. Belastingvermindering vervangingsinkomsten 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Basisbedrag belastingvermindering (PB):    

 

- wettelijke ziekte en invaliditeit: 2 598,29 2 653,18 2 418,60
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ...:
  - basisvermindering:
  - aanvullende vermindering:
 
2 024,12
-
 
2 066,87
-
 
1 802,44
371,06
- werkloosheidsuitkeringen: 2 024,12 2 066,87 1 802,44
       
Grensbedragen van het belastbaar inkomen      
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten,...

 
44 860,00
22 430,00
22 430,00
45 810,00
22 900,00
22 910,00
46 750,00
23 380,00
23 370,00
- afbouwregeling pensioenen, andere vervangingsink.,...
 
 
-
-
-
-
-
-
23 380,00
15 940,00
7 440,00
- andere werkloosheidsuitkeringen

 
28 000,00
22 430,00
5 570,00
28 590,00
22 900,00
5 690,00
29 180,00
23 380,00
5 800,00
       
Bijkomende belastingvermindering (maximum inkomen):      
- pensioenen en andere vervangingsinkomsten 15 568,12  15 615,88 15 940,00 (*)
- werkloosheidsuitkeringen 17 631,14  17 681,71 17.988,84
- wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkeringen 17 297,91  17 350,98 15.940,00 (*)
       
Bijkomende belastingvermindering pensioen en andere vervangingsinkomsten:     371,06
Afbouw bijkomende vermindering pensioenen en andere vervangingsinkomsten - grensbedragen belastbaar inkomen     23 380,00
15 940,00
7 440,00

(*)Enkel van toepassing bij combinatie van enerzijds werkloosheidsuitkeringen en anderzijds pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen of andere vervangingsinkomsten (SWT en aanvullende vergoedingen inbegrepen).

19. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Maximumbedrag belastingkrediet lage activiteit:    

 

- algemene regel bezoldigingen: 690,00 700,00 720,00
- bezoldigingen meewerkende echtgenoot: 310,00 320,00 330,00
- bezoldiding statutair overheidspersoneel: 760,00 780,00 790,00
       
Minimumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 6 810,00 6 960,00 7 100,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 5 100,00 5 210,00 5 320,00
       
Maximumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 17 040,00 17 400,00 17 760,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 22 140,00 22 610,00 23 080,00
       
Maximaal belastingkrediet lage lonen (werkbonus) 660,00 670,00 820,00

20. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020

Woonbonus - FEDERAAL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 260,00
750,00
80,00

2 310,00
770,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

Woonbonus - VLAANDEREN
- basisbedrag voor leningen tot en met 2014:
- basisbedrag voor leningen vanaf 2015:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

Woonbonus - BRUSSEL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 350,00
780,00
80,00

2 400,00
800,00
80,00

2 450,00
820,00
80,00

Woonbonus - WALLONIË
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00
       
Chèque habitat - WALLONIË
- basisvermindering of krediet:
- vehoging per kind ten laste:
- inkomstengrens voor de volledige vermindering:
- maximaal inkomen met recht op cheque habitat:

1 520,00
125,00
21 347,00
82 339,00
 
1 520,00
125,00
21 733,00
83 828,00
 
1 520,00
125,00
22 273,00
85 911,00
       
Maximale premies en kapitaalaflossingen - FEDERAAL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 880,00
2 260,00

1 920,00
2 310,00

1 960,00
2 350,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - VLAANDEREN:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - BRUSSEL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 960,00
2 350,00

2 000,00
2 400,00

2 040,00
2 450,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - WALLONIË:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00
       
Maximumbedrag hypothecair woonkrediet langetermijnsparen:      

- Federaal (niet eigen woning):

75 270,00 76 860,00 78 440,00
- Vlaanderen (eigen woning): - - -
- Brussel (eigen woning): - -  -
- Wallonië (eigen woning):  - -  -

21. Andere belastingverminderingen 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Pensioensparen gewoon (30%)
Pensioensparen verhoogd (25%)
940,00
-
960,00
1 230,00
980,00
1 260,00
Werkgeversaandelen (30%) 750,00 770,00 780,00
Individuele voortzetting pensioenopbouw (30%) 2 350,00 2 400,00 2 450,00
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (30%) - - 1 600,00
Belastingvermindering Huisbediende (30%):
- minimumloon
- maximale belastingvermindering

3 840,00
7 530,00

3 920,00
7 690,00

4 000,00
7 840,00
Maximumbedrag bij aankoop van een elektrische:
- vierwieler (15%)
- motorfiets of driewieler (15%)

4 940,00
3 010,00

5 040,00
3 070,00

5 150,00
3 140,00
Giften (45%):
- minimumgift
- absoluut maximum

40,00
376 350,00

40,00
384 300,00

40,00
392 200,00
Maximale belastingvermindering adoptiekosten:     6 150,00 6 280,00 
PWA / wijkwerk en dienstencheques:
- Maximale vrijstelling - VLAANDEREN:
- Maximale vrijstelling - BRUSSEL:
- Maximale vrijstelling - WALLONIË:
 
1 440,00
1 440,00
1 440,00
 
1 470,00
1 470,00
1 470,00
 
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Omzetting wijkwerk / dienstencheques in belastingkrediet:
- Maximaal belastbaar inkomen - VLAANDEREN:
- Maximaal belastbaar inkomen - BRUSSEL:
- Maximaal belastbaar inkomen - WALLONIË:
 
27 030,00
 
27 030,00
 
45 750,00
 
45 750,00
 
46 690,00
 
46 690,00
Dakisolatie (30%)
- maximale vermindering VLAANDEREN:
- maximale vermindering BRUSSEL:
- maximale vermindering WALLONIË:
 
(3 130,00)
-
3 130,00
 
-
-
3 200,00
 
-
-
3 260,00
Restauratie van beschermde monumenten,... (30%)
- maximumbedrag uitgaven VLAANDEREN:
- maximumbedrag uitgaven BRUSSEL:
- maximumbedrag uitgaven WALLONIË:
 
39 150,00
 
39 150,00
 
25 000,00
 
39 980,00
 
25 000,00
 
40 800,00
Verhuur woning via sociaal verhuurkantoor (9 jaar):
- minimumbedrag werken - VLAANDEREN:
- maximale vermindering - VLAANDEREN:
- minimumbedrag werken - BRUSSEL:
- maximale vermindering - BRUSSEL:
- minimumbedrag werken - WALLONIË:
- maximale vermindering - WALLONIË:
 
11 740,00
1 170,00
-
1 170,00
11 740,00
1 170,00
 
11 990,00
1 200,00
-
1 200,00
11 990,00
1 200,00
 
-
1 220,00
-
1 220,00
12 240,00
1 220,00
Uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (5%):
- Minimale uitgave:
- Maximale vermindering:

380,00
320,00

380,00
320,00

390,00
330,00
Nulenergiewoning (10 jaar belastingvermindering):
Passiefhuis (10 jaar belastingvermindering):
Lage energiewoning (10 jaar belastingvermindering):
1 810,00
900,00
450,00
1 840,00
920,00
460,00
1 880,00
940,00
470,00

22. Afzonderlijke taxatie, omzettingsrente,... 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
Grensbedrag omzettingsrente groepsverzekeringen: 78 300,00 79 970,00 81 610,00
Maximumgrens beroepsinkomsten sportbeoefenaars
en sportgerelateerde activiteiten
 
19 260,00
 
19 670,00
 
20 070,00
Grensbedrag vermeerdering voorafbetalingen (PB) 80,00 80,00 80,00
Grensbedrag trimestriële betaling bedrijfsvoorheffing 39 150,00 39 980,00 40 800,00
Bruto-uurloon gelijkgesteld met ploegenpremie - 17,42 17,73

23. Diamanthandel 

  AJ 2018 AJ 2019 AJ 2020
- Referentiebezoldiging i.f.v. de omzet: 30 760,00
51 280,00
76 900,00
102 540,00
128 180,00
153 810,00
31 420,00
52 370,00
78 540,00
104 730,00
130 910,00
157 090,00
32 060,00
53 440,00
80 150,00
106 880,00
133 600,00
160 310,00
- Bedrag van de omzet: 2 537 890,00
12 689 420,00
25 378 840,00
50 757 680,00
76 136 520,00
2 592 020,00
12 960 080,00
25 920 160,00
51 840 320,00
77 760 480,00
2 645 180,00
13 225 880,00
26 451 750,00
52 903 510,00
79 355 260,00

24. Tax-shelter EURIBOR + 4,5 

Storting tussen euribor + 4,5
01.01.2015 - 30.06.2015 4,876%
01.07.2015 - 31.12.2015 4,699%
01.01.2016 - 30.06.2016 4,614%
01.07.2016 - 31.12.2016 4,485%
01.01.2017 - 30.06.2017 4,434%
01.07.2017 - 31.12.2017 4,378%
01.01.2018 - 30.06.2018 4,326%
01.07.2018 - 31.12.2018 4,312%
01.01.2019 - 30.06.2019 4,348%
01.07.2019 - 31.12.2019 4,363%

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief