Vele ondernemingen kunnen hun personeel fiscaalvriendelijk belonen met een geschenk naar aanleiding van bepaalde gelegenheden. Het geschenk moet gegeven worden ter gelegenheid van een of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen (Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas), de overhandiging van een eervolle onderscheiding of de pensionering van de werknemer.

Gelegenheidsgeschenken voor personeel

Sinds 1 januari 2018 zijn op fiscaal vlak hogere maximumbedragen toegelaten voor bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons. Dit heeft de administratie gecommuniceerd op 5 december 2018, daags voor de komst van Sinterklaas (circulaire 2018/C/125 dd. 05.12.2018).

De RSZ had de bedragen in juli reeds retro-actief aangepast vanaf 01.01.2017 (KB 03.07.2018, BS 06.07.2018).

Hoeveel en voor welke gebeurtenis?

De onderstaande tabel preciseert die nieuwe maximumbedragen voor de geschenken in geld of in natura:

Aanleiding Aftrekbare beroepskost bij de werkgever Vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer
1. Jaarlijkse gebeurtenis, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest, een patroonsfeest, een verjaardag, enz. 40 euro per jaar en per werknemer
(voorheen 35 euro)
Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken als blijk van erkentelijkheid of van goedgunstigheid gegeven n.a.v. gelukkige of onfortuinlijke gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid.
Of een geschenk een sociaal voordeel is, hangt in essentie af van de omstandigheden waarin het is aangeboden en van de waarde ervan (d.i. de werkelijke waarde bij de verkrijger).
Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt, indien het 50 euro niet overtreft.
De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskosten, zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers.
2. Eervolle onderscheiding 120 euro per jaar en per werknemer
(voorheen 105 euro)
3. Pensionering 40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro
(voorheen 35 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 105 euro)
4. Huwelijk of wettelijk samenwonen 245 euro
(voorheen 200 euro)

Heeft de werkgever het eindejaarsgeschenk (ter waarde van 35 euro, incl. BTW) reeds gekocht of bestelde u reeds geschenkchecks dan kunt u eventueel nog een extra cheque van 5 euro bestellen per werknemer.

Voor de eindejaarsgeschenken mag de werkgever 40 euro  per werknemer toekennen en bijkomend ook 40 euro per kind ten laste van de werknemer.

Heeft de werkgever reeds 35 euro overgeschreven op de bankrekening van de werknemer, dan kan de werkgever indien hij dat wenst nog eens 5 euro extra overschrijven voor het einde van het jaar.

Duurdere cadeaus?

Geeft de werkgever geschenken met een hogere waarde dan de toegelaten maximumbedragen, dan is de kostprijs van het geschenk niet aftrekbaar bij de werkgever op voorwaarde dat het gaat om een geschenk van “geringe waarde”.

Gaat het niet om een geschenk van geringe waarde dan moet de werkgever het volledige bedrag van het geschenk behandelen zoals een voordeel van alle aard. Dan moet  de werkgever de waarde van het geschenk noteren op een fiscale fiche 281.10 op naam van de werknemer. De werknemer wordt dan privé belast op dat gelegenheidsgeschenk.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief