Ter bestrijding van het Covid-19 virus heeft de Nationale Veiligheidsraad aan de Belgische bedrijven gevraagd om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is.

Thuiswerk veroorzaakt bijkomende kosten voor de werknemers. Denk maar aan kosten voor de inrichting van een bureel, de aankoop van kantoorbenodigdheden, onderhouds- en schoonmaakkosten van het bureau, elektriciteits-, water- en verwarmingskosten, verzekeringen, onroerende voorheffing.

Thuiswerkvergoeding van 126,94 EUR/maand

De Dienst Voorafgaande Beslissingen meldt dat werkgevers een thuiswerkvergoeding ten belope van 126,94 EUR mogen toekennen  aan alle medewerkers die van thuis uit moeten werken zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn ter bestrijding van Covid-19.

Deze vergoeding is vrijgesteld van personenbelasting als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever en is eveneens vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Elke werknemer die thuis werkt, kan dit bedrag genieten, ongeacht zijn functiecategorie.
Het vooropgestelde maximumbedrag is hetzelfde bedrag als de “bureauvergoeding” van maximaal 126,94 EUR per maand voor werknemers die tot nu toe met een bepaalde frequentie thuiswerkten, wat vaak bepaald werd in functie van de medewerkerscategorieën eigen aan elk bedrijf.

De werkgevers die deze vergoeding wensen toe te kennen, kunnen een specifieke rulingaanvraag indienen. Op woensdag 18 maart 2020 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen een formulier gepubliceerd op haar website voor. de specifieke aanvraag van de Corona-thuiswerkvergoeding (https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19).

Geen dubbel gebruik met huidige bureauvergoeding

Indien werknemers reeds een onkostenvergoeding voor thuiswerk ontvangen, moet dubbel gebruik worden vermeden. In dat geval hebben de betrokken werknemers geen recht meer hebben op de huidige “vergoeding voor bureaukosten” die zij maandelijks ontvangen voor thuiswerk, aldus de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Opleidingen vennootschapsbelasting

Inschrijven voor onze resterende club sessies?

  • Inschrijven voor de volgende 3 sessies van onze fiscale club kan! Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) tot 30 juni 2023!
  • Inschrijven voor de volgende 2 sessies kan voor onze btw club kan! Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) tot 30 juni 2023!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief