De btw-administratie heeft inmiddels via haar circulaire nr. 2020/C/41 van 9 maart 2020 verdere toelichting gegeven aangaande het toepasselijk btw-tarief op de levering van samengestelde sierteeltproducten. Eerder had zij via de circulaire 2019/C/92 van 19 september 2019 al aangekondigd dat  de zienswijze van de administratie m.b.t. de bepaling van het btw-tarief voor samengestelde sierteeltproducten vanaf 1 januari 2020 zou wijzigen.

Btw-tarief op de levering van samengestelde sierteeltproducten

Wat zijn samengestelde sierteeltproducten?

Onder 'samengestelde sierteeltproducten' wordt verstaan een goed dat voor een globale prijs wordt aangeboden en dat zowel bestaat uit levende planten en/of bollen, knollen en wortels en/of verse snijbloemen en vers snijgroen, beoogd door rubriek VII, cijfers 13 en 14, van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, inzake btw-tarieven, als uit minstens één van volgende voorwerpen:

  • planten, snijgroen of snijbloemen die niet vers zijn (bijvoorbeeld gedroogde bloemen, kunstbloemen, gekleurde takjes of blaadjes …);
  • voorwerpen die noodzakelijk zijn om planten en bloemen te ondersteunen of vast te maken (bijvoorbeeld steekschuim, piepschuim …);
  • een niet-gebruikelijk inhoudend voorwerp (bijvoorbeeld sierschaal, siervaas, sierpot …);
  • andere voorwerpen die deel uitmaken van een compositie en die er een geheel mee vormen (bijvoorbeeld kaars, linten, knuffel, kaarshouder, en soortgelijke decoratieve elementen).

De klant koopt dus één goed dat bestaat uit enerzijds de levende planten en bloemen (die eventueel in hun gebruikelijke container blijven) en anderzijds niet-verse elementen.

20% regel

Samengestelde sierteeltproducten worden als dusdanig niet omschreven in rubriek VII, van tabel A, voormeld, noch in een van de andere rubrieken van tabel A of B, van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit.
Wanneer evenwel de niet-verse elementen slechts een beperkte waarde vertegenwoordigen van de globale prijs wordt aangenomen dat het samengesteld sierteeltproduct wordt beoogd door de genoemde rubriek en bijgevolg onderworpen is aan het verlaagd tarief van 6%.

De administratie aanvaardt, zoals dit vroeger overigens reeds het geval was (zie aanschrijving nr. 4 van 13.05.1997), de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % indien de kostprijs van de niet-verse elementen hoogstens 20 % van de totale kostprijs van het samengesteld geheel, exclusief btw, bedraagt.

Indien de kostprijs van de meegeleverde voorwerpen meer dan 20 % van de totale kostprijs van het samengesteld geheel, exclusief btw, bedraagt, moet het btw-tarief van 21 % op het samengesteld sierteeltproduct worden toegepast.

Geen splitsing

In tegenstelling tot hetgeen bepaald werd in de aanschrijving nr. 4 van 13.05.1997, mag de prijs van een samengesteld sierteeltproduct niet worden gesplitst.

Opmerking
Samengestelde sierteeltproducten worden normaliter ontworpen en te koop aangeboden door de producent of de verkoper ervan.
Het kan echter voorkomen dat een verkoper een compositie samenstelt op basis van aanwijzingen van de klant (de klant kiest de verse planten of bloemen, sierschaal, decoratieve elementen en dergelijke uit waarmee de verkoper een compositie maakt).

Er komt in dat geval een samengesteld sierteeltproduct tot stand en de levering ervan volgt de hiervoor genoemde regels.
Kenmerkend voor een samengesteld sierteeltproduct is dat het voor een globale prijs wordt verkocht en dat de koper niet kan afzien van de aankoop van een deel ervan.

De afzonderlijke verkoop voor een afzonderlijke prijs van bijvoorbeeld levende planten en bloemen (eventueel in een gebruikelijk inhoudend voorwerp) en een sierpot wordt hier uiteraard niet beoogd. Beide goederen volgen hun eigen regeling.

Inwerkingtreding

Deze circulaire treedt onmiddellijk in werking.

Ten einde de betrokken belastingplichtigen de tijd te geven kennis te nemen van deze circulaire, kunnen zij gedurende een overgangsperiode die afloopt op 30.04.2020 nog de regels opgenomen in de aanschrijving nr. 4 van 13.05.1997 of deze opgenomen in circulaire 2019/C/92 toepassen.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief