Het Hof van Cassatie heeft zich eindelijk uitgesproken over de vraag of een eigen bijdrage voor het privé gebruik van een bedrijfswagen al dan niet mag afgetrokken worden van de te beperken autokosten.

Voordeel van alle aard

Wanneer autokosten betrekking hebben op een wagen die werknemers of bedrijfsleiders ook privé gebruiken, dan moet de vennootschap geen aftrekbeperking toepassen ten belope van het voordeel van alle aard dat wordt belast in de personenbelasting. Immers, in de mate dat die autokost correspondeert met een voordeel van alle aard, krijgt de kost het karakter van een loon, en de aftrekbeperking is niet van toepassing op bezoldigingen. Dat is de zgn. bezoldigingstheorie die de administratie zelf erkent in haar commentaar (ComIB, 66/41 en 195/109).

Eigen bijdrage

In bepaalde bedrijven wordt het  voordeel voor de bedrijfswagen niet (volledig) kosteloos toegekend omdat er  een ‘eigen bijdrage’ wordt gevraagd. De werknemer of de bedrijfsleider betaalt dan een vergoeding voor het privé gebruik van de wagen. Dit vergoedingssysteem kan op drie manier georganiseerd worden:  de vennootschap reikt een factuur uit aan de genieter, de vennootschap doet een inhouding op het netto loon van de genieter of de vennootschap boekt de vergoeding op het debet van de rekening courant.

De administratie meende dat enkel het nettovoordeel (VAA min  de eigen bijdrage) mocht afgetrokken worden van de te beperken autokosten. De te beperken autokosten mochten volgens de fiscus dus niet verminderd worden met het bedrag van de eigen bijdrage  (Parl. Vraag nr. 1026, Borginon dd. 27 maart 2006).

Dat standpunt werd niet altijd gevolgd door de rechtspraak. Zo besliste het Hof van Beroep van Antwerpen drie keer anders (18 mei 2010, 17 mei 2011 en 11 september 2012).

Hof van Cassatie, 10 oktober 2014

De administratie had een cassatieberoep aangetekend tegen de drie arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen. Dat cassatieberoep werd nu verworpen.

Volgens het Hof van Cassatie is de fiscale aftrekbeperking enkel van toepassing op de autokosten  die verband houden met het professioneel gebruik van de personenwagen, en niet op de kosten in verband met het privaat gebruik van de personenwagen. De aftrekbeperking moet enkel in hoofde van de werknemer moet worden toegepast. De kost in hoofde van de vennootschap vormt geen last, aangezien zij de kosten heeft voorgeschoten aan haar werknemers en de ontvangen vergoedingen strekten tot delging van dit voorschot. Feitelijk is er sprake van “kosten eigen aan de werknemer” die de werkgever heeft voorgeschoten.

Het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat een eigen bijdrage voor het privé gebruik van een bedrijfswagen ook mag afgetrokken worden van de te beperken autokosten.

Seminaries personen- en vennootschapsbelasting

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief