Een zelfstandige in een eenmanszaak krijgt een belastingkrediet wanneer hij investeringen doet met eigen middelen. Dat belastingkrediet voor is nu terugbetaalbaar geworden. Hoezo? 

Het belastingkrediet voor zelfstandigen

Het belastingkrediet is een korting op de verschuldigde personenbelasting voor alle zelfstandigen met een eenmanszaak of vrij beroep die hun investeringen met eigen middelen financieren (art. 289bis WIB92). 

Vooreerst moet de zelfstandige zijn sociale zekerheidsbijdragen tijdig betaald hebben. Daarnaast moeten zijn beroepsvermogen gestegen zijn: de investeringen met eigen middelen moeten in dat jaar zijn aangegroeid. Beroepsvermogen is het verschil tussen de fiscale waarde van uw beroepsinvesteringen (aankoopprijs min de fiscaal aangenomen afschrijvingen) en uw schulden op meer dan één jaar. Er is sprake van een aangroei van uw beroepsvermogen wanneer uw eigen middelen van dit jaar hoger zijn dan het howogste bedrag aan eigen middelen in de drie vorige jaren.

Het belastingkrediet is gelijk aan 10% van de aangroei van het beroepsvermogen, maar met een maximum van € 3.750. 

Let op. Bij deels privé gebruikte investeringen wordt in de berekening van het belastingkrediet enkel rekening gehouden met het afschrijfbare en dus beroepsmatige deel. 

Let op. Grond van een praktijkruimte wordt niet beschouwd als een beroepsinvestering voor het belastingkrediet wanneer de zelfstandige slechts een enkelvoudige boekhouding voert (Rb. Brugge, 11 april 2012)

Tip. Fiscale aftrekbeperkingen spelen geen rol. Zo telt de aanschaffingswaarde van een beroepsmatig gebruikte personenwagen volledig mee in de berekening, ook al zijn de autokosten slechts voor 75% fiscaal aftrekbaar.

Te weinig winsten of baten: wat dan? 

Tot en met inkomstenjaar 2013 was het belastingkrediet voor zelfstandigen een loutere korting op het deel van de personenbelasting dat evenredig betrekking had op de netto winsten of netto baten. Bedroeg het belastingkrediet meer dan de personenbelasting waarmee het verrekenbaar was, dan werd het niet-verrekende gedeelte overgedragen naar de volgende drie aanslagjaren. Het belastingkrediet kon geen teruggave veroorzaken. 

Vanaf het inkomstenjaar 2014 is het belastingkrediet een terugbetaalbaar krediet geworden ten gevolge van de zesde staatshervorming. Als het belastingkrediet meer bedraagt dan de personenbelasting waarmee het verrekenbaar is, dan stort de fiscus het niet-verrekende deel op de rekening van de zelfstandige. Dat is goed nieuws voor wie afstevent op een fiscaal verlies door bijvoorbeeld een tegenvaller of voor wie geen belastbare winst overhoudt door de aftrek van onkosten en/of fiscale aftrekken. In het beste geval krijgt de zelfstandige maximum € 3.750 van de Staat terug. 

Ook de overdrachten uit het verleden zullen terugbetaald worden met de afrekening van het aanslagjaar 2015. Zo maakt men komaf met het verleden. 

Formaliteiten? Bij de aangifte in personenbelasting moet het ingevulde, gedateerde en ondertekende berekeningsformulier 276J worden toegevoegd alsook een attest van de sociale verzekeringskas waarin wordt bevestigd dat de zelfstandige in orde is met de betaling van de sociale bijdragen. Het bedrag van het belastingkrediet wordt ingevuld in de aangifte onder het vak “VOORHEFFINGEN in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid”.  

Vanaf inkomstenjaar 2014  is het belastingkrediet voor zelfstandigen terugbetaalbaar. Ook de nog niet verrekende overdrachten uit het verleden zal de fiscus ineens terugbetalen bij de afrekening van aanslagjaar 2015.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief