Onlangs meldden de media dat een appartement aan zee in uw vennootschap voortaan geen probleem meer is volgens Cassatie. Is dat effectief zo? Of moet één en ander toch wat genuanceerd worden?

Waarover gaat het?

De geschillen gingen allemaal over vennootschappen die in het verleden buitenlandse obligaties kochten net voor de vervaldag, de interesten inden en kort daarna de buitenlandse obligaties opnieuw verkochten. Ook al maakte de vennootschap ze daarbij miniem verlies, ze deden een mooi belastingvoordeel omdat ze gecompenseerd door de buitenlandse bronbelasting mochten verrekenen tegen het vaste tarief van 15% of 20% waarin de oude dubbelbelastingverdragen  (bv. met Italië, Korea, Uruguay, ed.) destijds voorzagen. Men noemt dit de zgn. FBB-verrekening (FBB is de afkorting voor forfaitaire bedrag van buitenlandse belasting). De fiscus betwistte die manoeuvres vanuit het verwijt dat aan- en verkoop van obligaties niet tot behoort tot het maatschappelijke doel van de vennootschap.

Reactie van het Hof van Cassatie

De fiscus werd nu teruggefloten door het Hof van Cassatie teruggefloten door het Hof van Cassatie in maar liefst 5 arresten (Cass. dd. 12.06.2015, F.14.0080.N/4 Saint Gobain; F.13.0163.N, Wattex F.14.0212 Groep Terryn, Cass. 19.06.2015, F.13.0069.N en Cass. 4 juni 2015 , F.14.0189.F,Belpark).

In de arresten oordeelt Cassatie dat de aftrek van beroepskosten niet afhankelijk is van de voorwaarde dat zij inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap zoals die blijkt uit haar maatschappelijke doel. En dat kosten ook mogen gemaakt worden met het oog op een belastingvoordeel. Hiermee komt Cassatie terug op zijn eerdere rechtspraak.

Ook voor uw appartement aan zee? 

Mogen we daaruit nu afleiden dat de kosten van een appartement aan zee in uw vennootschap voortaan geen probleem meer is? Jammer genoeg niet. De media stelde onomwonden dat vennootschappen voortaan zomaar kosten zouden mogen inbrengen die niets te maken hebben met hun activiteit zoals een flat aan zee, een dure auto, een zwembad, dure edelstenen, ed. Wat dat maar waar… Jammer genoeg heeft Cassatie dat niet gezegd. De geschillen gingen over zuiver financiële transacties met buitenlandse beleggingen uit het verleden en niet over appartementen aan zee in doktersvennootschappen. 

Te onthouden boodschap

Kosten moeten nog altijd verband houden met de effectief uitgeoefende beroepswerkzaamheid en gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De fiscus zal wel minder vlot dan vroeger de kosten kunnen verwerpen van kosten in vennootschappen zoals diegene verbonden aan vruchtgebruik met haar bedrijfsleider. De focus zal niet meer mogen liggen op de maatschappelijke activiteit maar op de beroepswerkzaamheid. 

Gebruik daarom deze cassatierechtspraak in uw voordeel wanneer de fiscus kosten verwerpt omdat ze geen verband houden  met de maatschappelijke activiteit zoals blijkt uit de statuten of omdat ze gedaan zijn met het oog op fiscale voordelen. 

Tip. Laat u belasten op een voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van uw woning of appartement aan zee en bewijs dat daartegenover effectieve prestaties staan ten voordele van uw vennootschap. 

Volgens Cassatie hoeven de verrichtingen waaruit kosten voortvloeien niet te vallen binnen het statutaire doel van de vennootschap en mogen ze gesteld zijn met het enkele doel belastingvoordelen te creëren. Maar beroepskosten moeten nog altijd verband houden met de daadwerkelijk uitgeoefende beroepswerkzaamheid.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief